Edvard Conrad
Edvard Conrad Skribent

I tillegg til å ha et fornavn til etternavn, studerer Edvard Conrad (f. 1997) realfag på Blindern. Bidrar til subjekt med å skrive om ting han har lest om på internet.

Edvard Conrad sine bidrag