Live Drønen Journalist

Live Drønen (f. 1993) er utdannet journalist fra HiOA, og skrev bacheloroppgave om kunstkritikk. Hun var kunstredaktør for Subjekt i 2017.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Live Drønens bidrag (106)