Avatar
Una Mathiesen Gjerde Tidligere kunstredaktør

Una Mathiesen Gjerde (f. 1993) er utdannet kunsthistoriker ved Københavns Universitet, hvor hun avleverte masteroppgaven «Blodig alvor - Menstrasjonskunst i Skandinavia fra 1973-2015». Hun er formidler ved Henie Onstad Kunstsenter og i Ekebergparken, og har tidligere vært kuratorassistent ved Kunsthistorisk Prosjektsenter. Hun har også studert noe fransk og økonomi.

Una Mathiesen Gjerde sine bidrag