Samfunn

Samfunn

Skam seg!

«Skam»-Evens nye agency er redd for at han skal bli «typecastet» som homofil. Derfor blir det ikke noen flere homofile karakterer på ham med det første. WTF?!