Asker kulturskole søker rådgiver og saksbehandler

63010 – Forvaltning og den kulturelle skolesekken, Asker kommune

Asker kulturskole søker rådgiver/saksbehandler, fast 100 % stilling

Kulturskolen søker rådgiver/saksbehandler med solid erfaring fra offentlig forvaltning. Du liker å jobbe analytisk og har bred erfaring med utredningsarbeid, saksbehandling og planarbeid innen offentlig forvaltning. Vi søker deg som også har innsikt og erfaring fra kunst-, kultur- og utdanningsfeltet, særlig innen kulturskole og Den kulturelle skolesekken.

Som rådgiver vil du gjennomføre utredningsarbeid, utarbeide strategiske og operative planer og politiske saker samt fasilitere interne og eksterne prosesser. Du vil koordinere og bidra i kulturskolens læreplanarbeid, kvalitetsarbeid og århjulprosesser, saksbehandle i kulturskolens administrasjon og virke som lederstøtte for kulturskolens lederteam.

Arbeidssted er i Asker sentrum.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid, knyttet til utvikling av strategiske og operative planer som temaplaner,
 • Virksomhetsplaner og utviklingsplaner, samt medvirkningsarbeid knyttet til disse
 • Utarbeide saker for administrativ og politisk behandling
 • Koordinering av kulturskolens årshjulprosesser
 • Kvalitetsarbeid – koordinere og følge opp kulturskolens læreplaner og kvalitetssystem, herunder prosesser og rutiner i kulturskolen
 • Saksbehandling i kulturskolens administrasjon
 • Lederstøtte
 • Andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet på masternivå
 • relevant erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • erfaring med medvirkningsprosesser
 • erfaring med utarbeidelse og behandling av saksfremlegg for politisk behandling
 • erfaring fra utviklingsarbeid og planarbeid innenfor kultur- og utdanningsfeltet
 • erfaring med utvikling av prosesser, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • erfaring med samskapende prosesser
 • god kjennskap til kulturskolens samfunnsoppdrag, virksomhet og opplæringstilbud
 • svært gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • svært gode digitale ferdigheter

Unntak fra kvalifikasjonskravene kan bli gitt dersom kandidaten har betydelig relevant erfaring fra fagfeltet.

Personlige egenskaper

 • har interesse for kunst, kultur og kulturskoleopplæring for barn og unge
 • ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
 • har god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • jobber strukturert og kan ha flere baller i luften
 • er utviklings- og endringsorientert
 • er positiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er initiativrik, selvgående og kreativ
 • trives å jobbe sammen med andre, men også kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • stort fagmiljø i kulturskolen
 • stort tverrfaglig rådgivermiljø i kommunen
 • lønn etter Asker kommune sitt lønn- og stillingsregulativ
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
Rettighetsrådgiver
Manustjenesten Dramas
Daglig Leder
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Produsent
Oslo Circles
Daglig leder
Norsk Skuespillerforbund
Danselærer
Verdensbro
Prosjektleder
Norges Verdensarv
Prosjektansvarlig
AKKS Trondheim
Gallerist
Ramme Service Bergen AS
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt
Stiftelsen Lillehammer museum
Landskapsarkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Direktør
Stiftelsen Kistefos-Museet
Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Formidler
Galleri F 15

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774