fbpx

Drammen kommune søker avdelingsleder for kunst og kulturarv

Vi søker ny avdelingsleder til Kunst og kulturarv i Drammen kommune. Vi er på jakt etter deg med  faglig tyngde og erfaring innen avdelingens fagområder. Vi leter etter deg som kan lede fagmiljøer, bidra til utvikling og nytenking og sammen med de ansatte, utvikle avdelingen videre.

Avdelingen Kunst og kulturarv skal gi råd og veilede både innbyggere, kultur- og næringsliv, og kommunens egne tjenesteområder. Avdelingslederen vi leter etter, har derfor et stort fokus på kommunikasjon med publikum og kolleger og er god til å formidle fag. Du bruker digitale flater aktivt.

Vår nye leder må ha erfaring med personalledelse, personaloppfølging og kunne ha fokus på godt arbeidsmiljø. Lede og styre økonomien hører også med blant ansvarene.

Det skal utvikles planer og strategier innenfor kunst, kultur og kulturarv i samarbeid med fagmiljøer og innbyggere. Den vi er på jakt etter, vil dermed være med å prege Drammens utvikling og sette spor og retning for kulturlivet i kommunen. Vi du være med å bidra til at Drammens kunst og kulturarv blir synlig for innbyggerne i kommunen og får den plassen den fortjener i folks bevissthet og i samfunnet?

Strategisk og praktisk planlegging, politisk saksbehandling er også oppgaver som vil ligge inne i porteføljen hos vår nye avdelingsleder.

Vil du være med på laget?

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen Kunst og kulturarv
 • Fag- og personalledelse
 • Budsjett- og økonomiarbeid
 • Samarbeide med aktører innen et bredt kulturliv
 • Politisk saksbehandling
 • Initiere, lede og delta i prosjekter på tvers av fagfelt
 • Sikre og bidra til utvikling av planer for aktuelle fagfelt
 • Inngå i lederteamet i Arena, kultur, idrett og friluftsliv og aktivt bidra til å utvikle felles lederskap og virksomheten som helhet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole på masternivå innen sentrale og relevante fagområder. Tilleggsutdanning og relevant arbeidserfaring kan erstatte masternivå
 • Relevant, operativ erfaring fra et eller flere av ansvarsområdene
 • Kunnskap og erfaring fra økonomi og budsjettarbeid
 • Kunnskap og erfaring fra personaloppfølging og personalledelse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og arbeid med politiske saker
 • Kompetanse innen kommunikasjon og digital formidling
 • Erfaring og kunnskap fra prosjektledelse

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og samle folk om oppgaver og felles mål
 • Genuin interesse for å hente det beste ut av ansatte og ha fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Strukturert, effektiv og god til å planlegge
 • Fleksibel, nytenkende og endringsvillig
 • God til samhandling på tvers av fag, miljøer og store organisasjoner.
 • Takle å ha mange oppgaver på gang samtidig og ha stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i kompetente fagmiljø
 • Deltagelse i kommunens lederopplæring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale
 • Tiltredelse så snart som mulig
 • Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Mats Flåten

mats@subjekt.no
+47 975 39 250

Truls Nymoen

truls@subjekt.no
+47 478 78 501