(Foto: Danby Choi.)
Kunsten å selge kunst

Omsatte kunst for over 7,3 millioner på under to timer

Auksjonshuset sitter igjen med et overskudd på over to millioner kroner, inntekter fra kunst de i utgangspunktet aldri eide.
Saken er Blomqvist kan selge kunst for over 7 mill. på en kveld.

Lørdag ble det arrangert fakkeltog mot pels, med rekordoppmøte foran Stortinget. Fire dager senere og et kvartal unna, inne i varmen hos Blomqvist Kunsthandel AS, er de besøkende opptatte med å henge fra seg pelsen over klesstativene. Det er duket opp for årets nest siste kunstauksjon, med salg av malerier av blant annet Edvard Munch, Christian Krohg og Anna-Eva Bergmann.

1
TRADISJONSRIKT: Blomqvist Kunsthandel har holdt til i de samme lokalene siden 1870.

Ikke verre

Et omtrent ni kvadratmeter stort verk, signert Pushwagner, pryder inngangspartiet hos Blomqvist. Maleriet skildrer en mann i halvfigur, tegnet i froskeperspektiv, som holder en pistol det ryker rosa røyk ut fra.

– Er dette til salgs, spør en mann som nettopp har hengt fra seg jakken med pelskrage på.

– Ja, men ikke i dag, svarer resepsjonisten.

– Hva koster det, spør pelskragen.

– Omtrent en halv million, svarer hun.

– Å, ikke verre?

Det er vanskelig å si om svaret lufter en lett ironi. Men stemningen er blodseriøs blant de besøkende som står i kø for å registrere seg som budgivere. I bytte mot signerte papirer, får de nummererte budspader tilbake. Skilt som viftes i været for å gi bud på kunsten som snart skal bæres inn og ut av den fullsatte auksjonssalen.

REGISTRERING OG SERVERING: På vei inn til den fullsatte auksjonssalen kan man registrere seg som budgiver og også få servert vin i glasset.
REGISTRERING OG SERVERING: På vei inn til den fullsatte auksjonssalen kan man registrere seg som budgiver. Det serveres også vin på Blomqvists regning.

Store verdier

Det er kunstekspertene hos Blomqvist som setter minstepris på verkene. En av dem er kunsthistoriker, kurator og tidligere Kunstkritikk-redaktør Erlend Hammer.

– Det beste med å jobbe hos Blomqvist er muligheten til å få være nær såpass mye kunst. Bare de to siste månedene har vi jobbet med over 80 kunstverk. Det er lærerikt å jobbe i et slikt kunstgjennomtrekk, sier han.

Blomqvist arrangerer seks auksjoner i året. Kveldens auksjon kaller de «Klassisk, moderne og Munch», som kategoriserer kunstsamlingen som skal selges.

I tillegg til å jobbe tett med både selgende og kjøpende kunder, vurderer Hammer blant annet ekthet, kvalitet og verdi i kunsten som kommer inn.

– Hva er et godt verk for dere?

– Det varierer veldig. Men det første man må vurdere, er om det er noen grunn til å tvile på om dette er ekte vare, og ikke en forfalskning, sier han.

– Har det hendt at dere har solgt verk som i ettertid har vist seg å være falske?

– Det må jeg spørre sjefen om, sier han. I bakgrunnen nikker Knut Forsberg, aksjehaver og leder i Blomqvist Kunsthandel AS.

I ettertid blir vi informert om at vanlig praksis ved slike, men sjeldne tilfeller, er at Blomqvist går i dialog med både kjøper og selger for å løse problemet.

KRITIKER: Erlend Hammer er kunstekspert hos Blomqvist, og vurderer blant annet ekthet i kunsten som selges.
KRITIKER: Erlend Hammer er kunstekspert og vurderer blant annet ekthet i kunsten.

Omfattet av markeded

En typisk kunsthistoriker ville neppe svart bokstavelig at ekthet, som i at verket ikke er falskt, var det første kriteriet for et godt kunstverk.

– Kan det stemme at salgbarhet har mer å si for hva dere vurderer som god kunst hos Blomqvist?

– Som et auksjonshus er det selvfølgelig veldig relevant for oss å vurdere om det finnes kjøpere til kunstverket vi vurderer. Det er ikke interessant for oss med kunst som ikke har potensielle kjøpere, men et godt kunstverk er ofte et salgbart kunstverk, sier han, og fortsetter:

– Typiske kvaliteter, som teknisk tilstand på kunstverket, har også mye å si, i tillegg til populæriteten til kunstneren, sier Hammer.

BÆREGUTTER: Fire unge menn, kledd i hvite skjorter, hvite hansker og grønne forklær, bærer den dyrebare kunsten av og på podiet.
BÆREGUTTER: Fire unge menn, kledd i hvite skjorter, hvite hansker og grønne forklær, bærer den dyrebare kunsten av og på podiet.

– Ikke bare en interesse for de rike

150 stoler er utplassert i auksjonssalen, men likevel må mange stå. De fleste er hvite menn over 50 år, med få unntak. På rad tre sitter det ett par av ikke-vestlig opprinnelse. På de bakerste radene finnes det noen kvinner under 40, men som aldri byr.

Eier av Blomqvist, Elisabeth Forsberg, er dog uenig i observasjonen.

– Publikummet er svært sammensatt, både i alder og bakgrunn. Noen er samlere, noen er førstegangskjøpere, mens andre er kanskje til og med investorer, sier hun.

Alt mellom kjøpere og handlere. Med raus forståelse er det likevel vanskelig å forestille seg noe annet enn at de fleste i rommet har god råd.

Blomqvist er uenig igjen. Denne gangen ved Erlend Hammer:

– Vi har helt vanlige folk som kjøper kunst her, det er bare et prioriteringsspørsmål. Flere verk selges for 20.000 kroner på auksjonene våre, og har dessuten også nettauksjon der mye går enda billigere. Det er bare et prioriteringsspørsmål, fordi det ikke nødvendigvis er mer penger enn et par ville brukt på en ukesferie, sier han.

SOLGT: Picasso-trykket «Jeune Fille aux Grands Cheveux» ble solgt til høystbydende i auksjonssalen for 120 000 kroner. Auksjonarius Vik Forsberg peker på budgiveren. (Foto: Danby Choi)
SOLGT: Picasso-trykket «Jeune Fille aux Grands Cheveux» ble solgt til høystbydende i auksjonssalen for 120.000 kroner. Auksjonarius Vik Forsberg peker på budgiveren. (Foto: Danby Choi.)

Høyt tempo

Kveldens auksjonarius er Elisabeth Vik Forsberg. Budgivningsreglene leses opp, i et tempo så høyt at vi ikke klarer få med oss noe annet enn at hun har gjort dette før.

– Hvis noe er uklart, kan dere lese mer om budgivningsreglene på baksiden av katalogen. Lykke til, introduserer hun.

Det første bildet på pidestallen er portrettet «Fru Baronesse Rytzell» av Christian Krohg. Det blir båret inn av en ung, høy mann kledd i hvit skjorte under et grønt forkle, med hvite hansker på.

En projektor lyser opp en forstørret versjon av kunstverket på venstre side, med opplysninger til verket, som dets navn, produksjonsår og estimert verdi, som er anslått til mellom 30 og 40 tusen kroner.

– Vi har et bud over telefonen på 27.000 kroner. Er det noen i salen som byr over 27.000 kroner? 27.000 kroner, 27.000 kroner, 27.000 kroner. 27.000 kroner, noen?, spør auksjonarius.

– Første gang, andre gang, tredje gang og solgt! Til Benedicte på telefonen, sier Vik Forsberg og banker i bordet.

IKKE SOLGT: 35 er prosentandelen av bildene som ikke ble solgt. Blant dem var bildet «Budeie på fjellet» av den norske kunstneren Axel Ender, estimert til en verdi mellom 70 000 til 90 000 kroner.
IKKE SOLGT: 35 er prosentandelen av bildene som ikke ble solgt. Blant dem var bildet «Budeie på fjellet» av den norske kunstneren Axel Ender, estimert til en verdi mellom 70.000 til 90.000 kroner. (Foto: Danby Choi.)

Anonyme budgivere

Kunstverkene går raskt unna. Hvert bilde får ikke mer enn et par minutter på å bli solgt. Flere av verkene blir solgt til budgivere som byr over telefonen. På denne måten kan man som kjøper være helt anonym.

– Det er også fullt mulig å være representert i salen med en annen person, sier Erlend Hammer.

Den som løfter spaden i auksjonssalen er altså ikke nødvendigvis den som skal overføre pengene, eller som skal ha verket hengende hjemme.

Vi er kommet cirka halvveis i samlingen, med en stor prosentandel solgte verk. Det er vanskelig å ikke legge merke til at «Benedicte» har vunnet mange av auksjonsrundene, og mange av dem til flere hundre-tusen kroner. Benedicte kan være en mann, en stiftelse eller et museum.

FRA ØRE TIL ØRE: Innehaver av Blomqvist Kunsthandel AS, Elisabeth S. Vik Forsberg har god grunn til å være fornøyd med salg av kunst til 7,3 millioner.
SMIL FRA ØRE TIL ØRE: Innehaver av Blomqvist Kunsthandel AS, Elisabeth S. Vik Forsberg er fornøyd. (Foto: Danby Choi.)

«Madonna» solgt for 420.000

Det er klart for bilde nummer 74 i rekken, som er estimert til en verdi av mellom 400.000 og 500.000 kroner. Edvard Munch er kunstneren, «Madonna» er verket. En annen utgave av det samme verket ble sist solgt for nærmere fem millioner kroner, men denne utgaven er estimert til nærmere ti prosent av prisen, på grunn av mange tekniske feil ved verket. Deler av papiret er restaurert på grunn av skader.

– Vi starter på fire hundre tusen. 400.000, noen? Fire hundre tusen kroner. Et mesterverk av Edvard Munch, til kroner 400.000, repeter Vik Forsberg.

Salen er stille, men flere av de ansatte hos Blomqvist sitter med telefon inntil øret.

– Ingen? Edvard Munch? Fire hundre tusen, fortsetter Vik Forsberg.

Uvitende som oss trodde kanskje at dette skulle ende her, med null salg på Munch-mesterverk.

– Three hundred thousand, roper asiateren på rad tre.

Som med flere av verkene, tar det tid før det første budet gis. Men herfra er det igjen raskt tempo. På bakerste rad løftes en budspade forsiktig opp, til den blir observert av auksjonarius.

– 310.000 på bakerste rad. Takk, roper auksjonarius.

Budspaden trekkes raskt ned igjen, og den eldre mannen som nettopp hadde bydd en årslønn på «Madonna» ser raskt tomt ut til siden, i god tid før hodene i salen rekker å snu seg i nysgjerrighet.

De to budgiverne legger til ti og ti tusen, helt til vi er kommet til 410.000, innenfor hva Blomqvist hadde estimert verkets verdi. Den asiatiske kvinnen leder an, og mannen har gitt seg.

– Første gang. Andre gang.

– 420.000 på telefonen fra Benedicte, ropes det fra hjørnet.

Etter noen forsøk på å få flere bud er «Madonna» solgt til «Benedicte» på telefonen. Auksjonarius smiler. Med god grunn.

TAPTE: Jo Valetta la inn bud, men vant ingen budrunde.
TAPTE: Jo Valetta la inn bud på flere verk, men vant ingen budrunde. (Foto: Danby Choi.)

Solgte for 7,3 millioner på under to timer

Både Vik Forsberg og Hammer er svært fornøyde med kveldens resultat. Med over 7,3 millioner i omsetning på under to timer, er det kanskje ikke så rart.

– Vi solgte cirka 65 prosent av det vi hadde fått inn. Selv om målet er 70 prosent, er dette et veldig godt resultat, som er bedre enn de siste auksjonene, sier Hammer.

Et tilslag på 20 prosent av disse millionene vil bli Blomqvists fortjeneste, som legges til på fakturaen til kunstkjøperne, i tillegg til en forhandlet pris med selgerne, på cirka 15 til 20 prosent av salgssummen.

Det vil si at dersom selger og Blomqvist har blitt enig om at kunsthandleren får 15 prosent av salgssummen, vil et kunstverk solgt for 100.000 norske kroner resultere i at Blomqvist tjener 35.000, da kjøperen må betale 20 prosent tillegg. Inkludert i disse er 5 prosent kunstavgift og lav merverdiavgift, som Blomqvist må betale.

Dersom regnestykket er som anvist, vil Blomqvist ha omsatt for godt over to millioner kroner denne kvelden — brutto. Hele 35% prosent av hva kunsten ble solgt for i kveld, selv om Blomqvist i prinsippet aldri eide noe av det som ble solgt.

SAMLER: Per Christian Knudsen var ute etter å gjøre et godt kjøp, men vant ingen budrunde.
SAMLER: Per Christian Knudsen var ute etter å samle. (Foto: Danby Choi.)

Glad, men tomhendt

Jo Valetta kommer nærmere tomhendt ut fra salen. Med unntak fra et fullt vinglass han fikk gratis, og en Rolex på håndleddet, trolig mye dyrere.

– Jeg så særlig etter et par av bildene. Det beste som kunne skjedd var at jeg kom hjem med et av bildene, men denne gang ei, sier han.

– Hvor viktig er Blomqvists pris-estimering for deg som budgiver?

– Veldig viktig som pekepinn. Selv om jeg setter mitt eget budsjett, går jeg ikke mye over den prisen de setter, fordi jeg stoler på ekspertisen, sier han.

Per Christian Knudsen går også tomhendt fra auksjonssalen. For ham er det viktigere å stole på en egen pris.

– Noen ganger synes jeg Blomqvist prissetter for lavt, mens andre ganger for høyt. Det viktigste er å vite mye om kunsten og kunstneren før du byr, sier han.

– Hva var målet i kveld?

– Å komme hjem med et godt kjøp, sier han.

– Som en investering?

– Ja, det også, men først og fremst må jeg jo like verket. Jeg skulle eventuelt hatt det til samlingen min, sier han.