Lederartikler

Hvilke meninger har avisen Subjekt? Og hvorfor skal avisen mene noe? Subjekt mener for eksempel at en avis uten lederartikler, er en avis uten kompass, mening og retning. Avisen har, som institusjon, også et verdisett, og i motsetning til særinteressene i de pågående debattene, konkluderer lederartikler fra et uavhengig ståsted. Subjekts lederartikler er signert lederredaksjonen, og står for avisens regning. Les mer om Subjekts verdier her, eller les lederartiklene under.