Etikk og estetikk

Subjekt er et kritisk kulturjournalistisk nettidsskrift som blir
utgitt av medieproduksjonsselskapet Perfektum Partisipp AS. 

Aksjeselskapets hovedvirksomhet er utgivelse av Subjekt — herunder
produksjon av journalistikk og salg av markedsføring rettet mot Subjekts
målgruppe. 
Utover dette går Perfektum Partisipp AS’ kommersielle virke ut
på salg av medieproduksjon, mediekommunikasjon og mediedesign.

Kritisk kulturjournalistikk

Subjekt ble utgitt lenge før Perfektum Partisipp AS ble stiftet, og før magasinet hadde kommersiell virksomhet. På kort tid har Subjekt blitt et definerende nettmedium med over 50.000 unike brukere månedlig.

Magasinet ble først lansert som et subjektivt papirmagasinformat med redaktøren som eneste bidragsyter i 2012. I 2014 kom den vanskelige andreutgaven på over 240 sider, med 30 bidragsytere. I 2017 ble Subjekt.no lansert, med papirmagasinet som ryggrad.

Vi ønsker ikke å nå flest, men best, og vekker særlig engasjement hos et ungt, kritisk, kultivert og innflytelsesrikt publikum med god smak. Leserne har mangfoldig bakgrunn, men målgruppen er i hovedsak bosatt i storbyene, og i alderen 18-34 år. 

Svaret er Subjekt

Subjekt anerkjenner subjektivitet, befinner seg i subkulturen og søker substans. Det betyr at Subjekt i hovedsak bedriver journalistikk i de sjangrene som etterstreber dyp personlig tilstedeværelse, at Subjekts journalister er kjente i de delene av samfunnet det rapporteres fra og med kritikk som skyter hull i luftslottene.

«Subjekt» betyr «det anerkjente jeg», men kan også være emnet eller temaet en sak angår. I grammatikken er subjektet den, det eller de som utfører handlinga i ei fullstendig setning.

For å finne subjektet i ei setning, spør man hvem eller hva i tillegg til verbalet. En eksempelsetning kan være «Subjekt oppsøker subkulturene.»

«Hvem eller hva oppsøker subkulturene?»

Svaret er Subjekt. I en evig søken etter «det anerkjente jeg» vil vi gjennom kulturjournalistikken finne den, det eller de som utfører handlinga i ei fullstendig setning. Med andre ord ønsker vi heller å presentere fyrstikkene som tenner flammen, enn å skrive om bålet når det allerede brenner. Med research skal Subjekt opplyse, informere, presentere og dokumentere kulturer, subkulturer og fenomener som inspirerer morgensdagens mote, trender og «common sense».

Subjekt er utgitt med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet,
og opptrer etter Vær Varsom-Plakaten og Redaktørplakaten.

Redaktører Marked Redaksjonen Bidragsytere