Om oss

Subjekt er et kulturmedium på nett som publiserer nyheter, featureartikler, kritikk og underholdning av og for unge voksne.

Redaksjonen opptrer etter Vær varsom-plakaten, er medlem i Norsk redaktørforening og opererer i skjæringspunktet mellom avis, magasin og tidsskrift. I 2020 er Subjekt utgitt med støtte fra stiftelsen Fritt ord og Norsk kulturråd.

Utgivelsen ble først lansert som landets første subjektive papirmagasin i 2013 med redaktøren som eneste bidragsyter. Siden weblanseringen 7. januar 2017, har over 100 journalister, skribenter og kritikere bidratt til Subjekt.

Subjekt ble først lansert i 2013, med redaktøren som eneste bidragsyter. Siden lanseringen på nett i 2017, har over 150 journalister bidratt og publisert innhold i Subjekt. (Foto: Jan Khür.)

Mål og mandat

Dekningsområdet er kunst og kultur. Vi kaller det etikk og estetikk, skriver om alt fra ytringsfrihet til Y-blokka og fremmer verdier som debatt og demokrati. Med kritisk kulturjournalistikk og mangfoldig meningsformidling skal vi utfordre «common sense», dekke kunsten og kulturen på en forståelig måte og avdekke maktstrukturene i feltene vi opererer i fordi vi tror at den kontraintuitive kritikken vil tjene samfunnet.

Overfor våre lesere er målet å være go-to for kulturnytt, og landets fremste guide til god smak.

Subjekt er uavhengig utgitt av Perfektum Partisipp AS. Aksjeselskapets hovedvirksomhet er utgivelse av Subjekt, herunder produksjon av journalistikk og salg av markedsføring rettet mot Subjekts spennende målgruppe. Første utgave ble utgitt lenge før selskapet ble stiftet og fikk kommersiell virksomhet, og på få år har Subjekt blitt en definerende og dagsordensettende nettavis.

Vi ønsker ikke å nå flest, men best, og vekker særlig engasjement hos et ungt, kritisk, kultivert og innflytelsesrikt publikum med god smak. Leserne har mangfoldig bakgrunn og er i hovedsak bosatt i de norske storbyene. Halvparten av Subjekts lesere er i aldersgruppen 18-34 år, som betyr at vi treffer målgruppen vår presist i en tid da mange kulturinstitusjoner sliter med å nå dette segmentet.

(Foto: Jan Khür.)

Etymologi

Filosofisk betyr subjekt «det anerkjente jeg». Det kan også være emnet eller temaet en sak angår. Subjekt anerkjenner subjektiviteten med en fot i subkulturen og søkende etter substans. Det betyr at Subjekt skriver journalistikk i de sjangrene som etterstreber dyp personlig tilstedeværelse, at våre journalister er kjent med de delene av samfunnet det rapporteres fra og med kritikk som skyter hull i luftslottene.

I grammatikken er subjektet den, det eller de som utfører handlinga i ei fullstendig setning. For å finne subjektet i en setning, spør man hvem eller hva i tillegg til verbalet. En eksempelsetning kan være «Subjekt søker substans.»

«Hvem eller hva søker substans?»

Svaret er Subjekt.

Journalistisk metode

I en filosofisk søken etter «det anerkjente jeg», vil vi gjennom kulturjournalistikken finne den, det eller de som «utfører handlinga i ei fullstendig setning». Med andre ord finner vi det heller relevant å skrive om fyrstikkene som er i ferd med å tenne flammen, enn å skrive om bålet når det allerede brenner.

Slik journalistikk krever en redaksjon som til enhver tid har genuin interesse og kunnskap om feltene det rapporteres fra. Vi tror at ingen utvikling skjer så raskt som i kunsten og kulturen, hvor nye bevegelser oppstår så snart en annen viser å interessere seg for det samme. Med journalistisk metode og research skal Subjekt opplyse om og dokumentere fra de hyperaktuelle trendene og tendensene som inspirerer morgensdagens mote.

Gjennom Subjekts formidling av kunst og kultur ønsker vi nemlig å si noe om det å være menneske akkurat nå. På så måte tror vi at den type journalistikk Subjekt publiserer, kan bidra til å redusere sjokket tilknyttet alt fra politisk oppslutning til underslått klimakrise. Noen kaller det kulturjournalistikk. Vi kaller det bare god journalistikk.

Gjesteskribent