Har du sterke meninger? Send oss ditt debattinnlegg!

Få det ut

Ta ballen, ikke spilleren. Gjengi standpunktene til den eller de du kritiserer på en tilstrebet nøytral måte, og argumenter saklig mot deres poenger. Vær presis i faktaformidlingen, og vis til kildene dine når du har det. Debattinnlegg blir dessuten bedre når skribenten unngår utenomsnakk, holder språket enkelt og unngår flertydighet.

Subjekts debattredaksjon forbeholder seg retten til å redigere artikkelen før publisering. Dette kan omfatte både endring og omrokkering i overskrift, ingress, mellomoverskrifter og brødtekst, samt tydeliggjøring av poenger i teksten.

All publisering i Subjekt er omfattet av «Vær varsom»-plakaten og Subjekts høye presseetiske standarder. Det betyr at den kritiserte parten vil bli orientert om innlegget, og at de vil tilbys en mulighet til å forsvare seg. Det er en god øvelse å vite dette når du skriver. Gjør argumentasjonen din skuddsikker, og sørg for at faktagrunnlaget er korrekt.

Vi ønsker å vite ditt fulle navn, din alder og ditt yrke, og publiserer som hovedregel alle disse opplysningene. Subjekt publiserer som hovedregel ikke debattartikler anonymt eller under pseudonym, med mindre det er ekstraordinære forhold som betimeliggjør dette. I slike tilfeller må redaksjonen uansett kjenne til innsenders identitet.

Debattinnlegg sendes via e-post til debatt@subjekt.no. Du kan legge artikkelen ved som vedlegg, eller lime teksten direkte inn i e-posten. Unngå å «blålenke» teksten din når du viser til kilder, da vi mister lenkene i overføringen av teksten til vårt publiseringssystem. Lim heller kildelenken inn i en påfølgende parentes etter ditt poeng (lenke her), så legger vi det sammen for deg.

Legg også ved et høyoppløselig bilde av deg selv, samt informasjon om hvem du er (fullt navn, alder og yrke).

Debattinnlegget skal sendes eksklusivt til Subjekt, og inneholde en foreslått tittel, samt ingress, men vi hjelper deg gjerne.

Debattredaksjonen

debatt@subjekt.no
02469

 • Hvor langt skal det være?

  Debattinnlegg i Subjekt skal helst være under 6.000 tegn, inkludert mellomrom. Replikker skal som hovedregel kortes ned med 1.000 tegn per publisering.

 • Når publiserer dere innlegget?

  Vi hiver oss rundt, men har stadig høyere publiseringstrykk. Vi gjør også oppmerksom på at vi har lavere redaksjonell kapasitet i helgene. Det spørs på sakens aktualitet, men vi forsøker å svare alle henvendelser innen tre virkedager, og gir en indikasjon på tiltenkt publiseringstidspunkt med forbehold om at dette kan endre seg.

 • Hvilket ansvar har jeg?

  Subjekt forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Subjekt uttrykkelig oppmerksom på dette.

 • Hvilke temaer dekker dere?

  Subjekts dekningsområde er kultur og samfunn. Vi prioriterer debattinnlegg som holder seg innenfor Subjekts dekningsområde.

 • Betaler dere for debattinnlegg?

  Som de fleste andre medier betaler Subjekt ikke for innsendte leserinnlegg og debattinnlegg.

 • Publiserer dere alle innlegg?

  Nei, men vi strekker oss langt for å publisere mye siden vi har ambisjoner om å være en mangfoldig debattarena.

 • Redaksjonen