Er det uetisk å ikke være seksuelt tiltrukket av en etnisitet? Vi ringte en etiker

– Det handler ikke om etnisitet, men om respekt, sier Elise Ottesen Søvik.

Elise Ottesen Søvik (35) er rådgiver for kirkevergen i Bærum. Hun er først og fremst utdannet teolog, ordinert prest, tidligere journalist og mor til tre barn.

En ekte vaskeekte etiker, spør du oss, i det minste godt rustet til å svare på spørsmålet mange har stilt deg selv: Er det uetisk å ikke være seksuelt tiltrukket av noen, basert på etnisitet?

I sin spesialavhandling på teologistudiet, «Mer enn sex», delte Ottesen Søvik seksualitet inn i fire dimensjoner: Biologisk, psykologisk, etisk og kulturell. Forskning.no har skrevet om spesialavhandlingen, hvor den etiske dimensjonen i seksualitet sies å handle særskilt om menneskets tanker, følelser, handlinger og atferd når det gjelder hva som er rett og galt – eller godt og ondt – på det seksuelle området.

– Er det uetisk å ikke være seksuelt tiltrukket av en etnisitet?

Det er mennesker vi tiltrekkes av, ikke etnisitet, sier Ottesen Søvik, og fortsetter:

Spørsmålet blir dermed: «Hva slags forståelse av seksualiteten vår ligger til grunn for å kunne si at man kan definere en gruppe mennesker som noe jeg ikke tiltrekkes av?» Jeg tror det ikke bare handler om seksuell tiltrekning.

Like barn leker best. Hørt det før? At vi gjerne søker det trygge og det forutsigbare, og at vi gjerne vil føle tilhørighet, men også det å passe inn.

I livene våre er det mange faktorer som avgjør hva vi tiltrekkes av seksuelt. Biologi, psykologi, etikk og kultur er noen hoveddimensjoner. Hvilke relasjoner vi har vært og er i er også grunnleggende for hvordan vi lever våre seksuelle liv.

Jeg tenker det er særlig to måter å tilnærme seg påstanden om at det er uetisk å ikke være seksuelt tiltrukket av mennesker med en bestemt etnisitet på. Man kan enten i utgangspunktet være åpen for å være nær, tiltrukket og forelsket i mennesker med ulik bakgrunn, men det har bare ikke blitt sånn.

Eller så kan man kan ha en forutinntatt holdning, som er preget av fordommer, og som derfor gjør at man ikke faller for folk med en bestemt etnisitet. Det er i så fall noe man har lært eller bestemmer seg for å ikke se på som en aktuell vei å gå, på samme måte som en hardbarka østkanting kan tenke at han eller hun «aldri kan se for seg å være sammen med en fra vestkanten som bruker Polo-skjorte». Da ser man skjorta, ikke personen. På samme måte som kan man unngå å se mennesket bak hudfargen.

Seksualiteten finnes i oss alle, og hvordan den kommer til uttrykk i livene våre handler ikke bare om pur natur, det er en god blanding av «født sånn» og «blitt sånn».

La meg legge til at vi alle preges av forutinntatthet i møte med hverandre. Vi kan jobbe med å møte hvert enkelt menneske som et unikt individ. Vi kan utfordre oss selv på å se folk i øynene og gi dem en sjanse. Det handler ikke om etnisitet. Det handler om respekt.

Det å ikke respektere andre menneskers ulikhet fra en selv er altså uetisk, men det følger ikke som en nødvendig konsekvens at det er uetisk å ikke tiltrekkes av mennesker med en bestemt etnisitet. Dog fortjener alle mennesker å bli møtt og anerkjent som mer enn det første man ser, konkluderer Elise Ottesen Søvik.