Alexander Helberg, © IC Hendel
Grammatikk

Voldsdømt justisminister

Vi i Subjekt er over gjennomsnittet opptatt av det norske språket og vil gjerne lære deg noe om språkfiguren oksymoron.

Subjekt, som du nå leser, er et kulturtidsskrift utgitt av medieproduksjonsselskapet Perfektum Partisipp AS. Vi synes, åpenbart, at grammatikk er gøy.

I dag vil vi derfor snakke litt om språkfiguren «oksymoron».

Oksymoron er en språkfigur innenfor retorikk og stilistikk som kombinerer to kontraster. Når to motstridende ideer settes sammen, sjokkerer de ved sin nærhet til hverandre, nærmest paradoksalt og selvmotsigende.

Ordet oksymoron er dannet av de greske oxýs, som betyr ‘skarp’, og moros, ‘tåpelig’.

For eksempel:

Voldsdømt justisminister

Lik Subjekt på Facebook for mer av det gode.