Statsbudsjettet 2019

Det stemmer ikke at Regjeringen styrker de regionale filmsentrene

Kollasje
Kollasje
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.

Det er prisverdig at kulturministeren styrker filmområdet i sitt nye kulturbudsjett som ble lagt frem i går. Men for de regionale filmsentrene er imidlertid statsbudsjettet 2019 nedslående lesing, skriver lederne for de regionale filmsentrene i Norge.

Dersom regjeringen skal ha troverdighet i det de kaller satsing på regionale filmmiljøer, må tilskuddene til filmsentrene økes til et høyere nivå enn det som nå foreligger som forslag til statsbudsjettet 2019. Filmsentrene, som utgjør selve bærebjelken for den regionale filmbransjen, styrkes ikke.

Mens det for de tre regionale filmfondene er foreslått en liten økning i 2019, er den samlede bevilgningen til de sju regionale filmsentrene på 57,1 millioner. Dette er en liten oppjustering med 2,3 prosent fra bevilgningen for 2018 på 55,8 millioner.

Tar man den forventede prisveksten i betraktning, står filmsentrene dermed i beste fall på stedet hvil. Mest trolig er det snakk om en reell nedgang. Dette til tross for at Regjeringen hevder at de styrker den regionale filmsatsingen.

Filmsentrene finansierer først

De sju regionale filmsentrene, som signerer dette innlegget, dekker hele Norge og utgjør selve fundamentet i den regionale filmpolitikken. Vi jobber langsiktig og strategisk og forvalter hoveddelen av de statlige filmmidlene som ikke forvaltes av Norsk filminstitutt.  Vi arbeider også nært filmskaperne.

Annonse

De siste årene har en rekke av de filmene vi har vært involvert i, gjort seg bemerket og høstet priser i inn- og utland. Ofte er vi de aller første finansiørene som gir fødselshjelp til filmprosjekt i sin spede begynnelse.

Vår finansielle støtte er dermed i stor grad avgjørende for at prosjektene i det hele tatt kommer i gang, og siden kan hente ytterligere finansiering hos filmfond, filminstituttet og andre, også internasjonale, aktører. Filmer støttet av filmsentrene har satt Norge på kartet gjennom å bli valgt ut til, og vinne priser på, de største internasjonale filmfestivalene.

Følger ikke opp

Den regionale satsingen har vært en suksess som har sin bakgrunn i målrettet innsats for oppbygging av de regionale filmmiljøene fra 2008.

I Solberg-regjeringens filmmelding ble det forespeilet en fortsatt økt innsats i et helt kapittel under overskriften «Sterkere regionale filmmiljøer». I departementets konklusjon kan vi lese at «Det legges til rette for sterkere regionale filmmiljøer.»

Slik har det dessverre ikke blitt. I statsbudsjettene som har kommet siden filmmeldingen ble levert i mai 2015, har økningen til filmsentrene ligget under konsumprisindeksen, slik at det reelt sett har vært en nedgang i tilskuddene. I tillegg har sentrene blitt tildelt nye oppgaver, uten at det har fulgt nødvendige midler med for å dekke ekstraoppgavene.

Dersom regjeringen skal ha troverdighet i det de kaller satsing på regionale filmmiljøer, må tilskuddene til filmsentrene økes til et høyere nivå enn det som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Kommentaren signeres Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter; Stine Tveten, Vestnorsk Filmsenter; Ingvild Bjerkeland, Filmkraft Rogaland; Terje Nilsen, Østnorsk Filmsenter; Ånund Austenå, Viken Filmsenter; Kirsten Bonnén Rask, Sørnorsk Filmsenter; Eli Gjerde, Midtnorsk Filmsenter.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar