Presentert av Norsk publikumsutvikling

Hun mener samfunnet undergraver livets sansbare dimensjoner. Nå skal hun gjøre oss hekta på nettopp det

Diana Lindhardt
Diana Lindhardt
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.

Den danske performancegruppen Sisters Hope vil demokratisere de estetiske dimensjonene. Slik skal de oppnå et samfunn som i større grad er sanselig. Utopisk? – Neppe.

Å omtale Sisters Hope som bare en performancegruppe blir på mange måter feil. Snarere befinner de seg i krysningsfeltet mellom performance, forskning, aktivisme og utdannelse.

Prosjektet strekker seg langt utover kunstens sfærer, og minner mer om nettopp aktivisme. Med performance-strategier som verktøy, jobber de for å nå et sanselig samfunn, eller «sensuous society».

– Vi har en grunnleggende aktivistisk intensjon om å demokratisere den estetiske dimensjonen – og å skape poetisk revolusjon gjennom bruk av immersive, interaktive og intervensjonistiske performance-strategier, sier Sisters Hopes grunnlegger, Gry Worre Hallberg til Subjekt.

Men ikke klikk deg ut av artikkelen helt enda: Vi skal straks forklare hva det betyr.

Annonse
Sisters Hope tar utgangspunkt i et sanselig samfunn. 13. og 14. november kommer de til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Et framtidig, sanselig samfunn

Sisters Hope vil endre samfunnet, steg for steg. Det skal bli mer sanselig. Med å demokratisere den estetiske dimensjonen, mener de å tilgjengeliggjøre gledene ved de estetiske tingene – som kunst – for flere folk. Hvordan? Gjennom oppslukende performancer og interaksjon med publikum i andre samfunnsinstitusjoner, som skoler.

Aktivistisk kunst, på en måte, som i mye større grad gjør publikum til en del av det hele, med et overordnet mål om å gjøre folk mindre besatt av ting og tang, og kanskje mer besatt av immaterielle goder som performance og viss kunst, om ikke all kunst.

Utgangspunktet for Sisters Hopes arbeid skisseres i gruppens manifest. Her skildrer de det sanselige samfunnet som et framtidig samfunn, der det sanselige og poetiske danner rammene for all handel og interaksjon:

– Den estetiske dimensjonen har vært underprioritert siden opplysningstiden og industrialiseringen, uttrykker Worre Hallberg.

Hun utdyper:

– Den kognitive og rasjonelle opplevelsen og erkjennelsen verdsettes høyere enn det sanselige, som er kjernen i det estetiske i følge Baumgarten [filosof Alexander Baumgarten, red. anm.] og all den estetiske filosofien som følger ham.

Hallberg mener industrialiseringen indirekte er årsak til kunstens eksklusive rom:

– Idéene om kunstens autonomi og kunstnergeniet fødes parallelt med at den økonomiske produksjonen ble overordnet alt annet under industrialiseringen. I et sanselig samfunn vil ikke dette lenger være tilfellet.

I følge Worre Hallberg skal man ikke her lengre ta utgangspunkt i den økorasjonelle modellen som vårt samfunn tar utgangspunkt i. Tvert imot vil den estetiske dimensjon stå i sentrum:

– I det sanselige samfunn er våre indre iboende sanselige og poetiske utgangspunkt for hele vår eksistens og sameksistens i verden. Gjennom våre performanceeksperimenter spør vi hvordan et slikt samfunn vil se ut.

Artikkelen presenteres som et ledd av et betalt partnerskap i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Subjekt er mediepartner og co-produsent av årets konferanse. Ut oktober kan du få tak i rabatterte billetter til NPU-konferansen 2018 via Ticketmaster, og også egne rabatter for studenter. Les mer om årets konferanse og se de foreløpige programmet her!

Siden 2014 har performancegruppen gjennom prosjektet Sisters Academy midlertidig tatt over undervisningen på flere skoler.13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Overtar skoler

Sisters Hope har flere underorganisasjoner, blant disse er Sisters Academy: Her går performancegruppen inn og overtar etablerte samfunnsinstitusjoner. Intervensjonene er midlertidige, men i løpet av tiden Sisters Academy styrer endres de etablerte institusjonene radikalt.

Sisters Academy tar utgangspunkt i hvordan utdannelse ville sett ut i et sanselig samfunn. For å finne ut dette, har performancegruppen siden 2014 overtatt undervisningen på skoler i hele Norden.

– I takeover-formatet overtar vi ledelsen av en skole i to uker. I tett samarbeid med lærere og elever utforsker vi nye former for sanselig og poetisk læring gjennom våre performance-strategier. Lærerne inviteres til å utarbeide undervisningen under premisset at de nå befinner seg et sanselig samfunn.

Worre Hallberg erkjenner at prosjektet først kan virke skremmende, men erfarer at både lærere og elever gradvis åpner seg for eksperimentet:

– Det viser seg å kunne ha dyp effekt for dem. Mange elever savner det etterpå og vi mottar takkebrev hvor de forteller hva Sisters Academy har betydd for dem.

Performancegruppen erfarer at intervensjonene deres leder til at flere involverte påbegynner en transformerende reise med deres iboende poetiske potensiale eller får et styrket utgangspunkt for deres allerede eksisterende kunstneriske eller ikke-kunstneriske praksis.

– Uavhengig av hvilket felt det opereres i vil denne metoden bidra til å styrke deltagernes fundament.

Artikkelen presenteres som et ledd av et betalt partnerskap i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Subjekt er mediepartner og co-produsent av årets konferanse. Ut oktober kan du få tak i rabatterte billetter til NPU-konferansen 2018 via Ticketmaster, og også egne rabatter for studenter. Les mer om årets konferanse og se de foreløpige programmet her!

Blant deres nyeste intervensjoner er opprettelsen av en temporær kostskole på kunstinstitusjonen Den Frie Udstillingsbygning i København. 13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Utviklet ny performance-metode

I tillegg til skoleovertakelsene, gjør Sisters Academy også intervensjoner i ulike kunstinstitusjoner:

– I «The Boarding School»-formatet omdanner vi en kulturinstitution til en sanselig kostskole ved hjelp av lyd-, lys- og set-design, og skaper således en immersiv performance-installation, hvor deltagerne innskriver seg som elever.

Den eneste måten man kan delta i performance-installasjonen på, er ved å innskrive seg som elev i minst 24 timer. Dette innebærer at man må overnatte på skolens sovesal. I regi av Sisters Academy vil man også ta del i ulike sanselige klasser, få servert tre måltider og delta på både morgen- og kveldsritualer.

– Elevene blir presentert for en alternativ verden hvor alt bygger på sanselige prinsipper. Dette påvirker også undervisningen hvor elevene får mulighet til å utvikle deres indre poetiske selv i et estetisk laboratorium.

Ikke bare elevene, men også Worre Hallberg selv, har hatt stort utbytte av intervensjonene:

– Gjennom mitt arbeid med Sisters Hope har jeg utviklet en helt ny performance-metode: Sisters Performance Method – Sensuous Learning.

Utforskningen av det sanselige er også omdreiningspunktet for Worre Hallbergs doktorgrad som hun arbeider med ved Københavns Universitet i skrivende stund.

Artikkelen presenteres som et ledd av et betalt partnerskap i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Subjekt er mediepartner og co-produsent av årets konferanse. Ut oktober kan du få tak i rabatterte billetter til NPU-konferansen 2018 via Ticketmaster, og også egne rabatter for studenter. Les mer om årets konferanse og se de foreløpige programmet her!

Sisters Academy har hatt intervensjoner over hele Norden. 13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

– Det sanselige samfunn er ikke et utopisk paradis

Sisters Hopes opplevelse av samfunnsutviklingen bygger i stor grad den amerikanske professoren Joseph Campbells teorier: Han mente at man kunne lese hva som styrte et hvert samfunn ved å observere de høyeste bygningene.

I middelalderen var kirkene høyest, under 1700-tallet ble de politiske bygningene høyest, og de siste hundre og femti årene har finansbygningene raget høyest i våre byer. Campbell delte også samfunnet inn i fire dimensjoner: Det religiøse, det politiske, det økonomiske og det kunstneriske.

– Vi har vært gjennom den religiøse, den politiske og nå den økonomiske, men den kunstneriske har ikke dominert enda så det ville være et «logisk» neste skritt, hvis verden var logisk.

Det er imidlertid viktig for Worre Hallberg å understreke at Sisters Hope ikke ser det sanselige samfunn som et utopisk paradis. I manifestet skriver hun at det også her vil være problemer, men at disse ikke kan forutses, da vi fortsatt ikke har opplevd et sanselig samfunn.

– Tror du det er reell mulighet for at vi noen gang vi få oppleve et slikt sanselig samfunn?

– Jeg tror det er mulig, og jeg tror vi kan være med på å peke ut en mulig framtid gjennom våre levende performance-prosjekter. Samfunnstransformasjoner skjer ovenfra og ned gjennom strukturelle endringer, men også nedenfra og opp gjennom enkeltmenneskets forandringer og lengsel etter noe annet.

Det nevnte manifestet, som danner grunnlaget for det sanselige samfunnet, ble skrevet i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Og i manifestet argumenterer Worre Hallberg for at det sanselige samfunnet kan være løsningen på dette, så vel som de pressende klimaendringene.

– Det som skulle kunne legitimere en overgang til det sanselige samfunnet er kanskje særlig den økologiske krisen vi står i akkurat nå, hvor det for flere og flere begynner å bli klart at vi må noe radikalt for at planetens framtid skal kunne reddes.

Videre peker Worre Hallberg på resultater fra Sisters Hopes intervensjoner, som i hovedsak består av ulike deltageres beskrivelser av deres opplevelse av Sisters Academy.

Hun mener det er uttrykkes en åpenbar lengsel etter det sanselige og poetiske, som har oppstått på grunn av vårt samfunns nåværende underprioritering av disse menneskelige dimensjonene.

Artikkelen presenteres som et ledd av et betalt partnerskap i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Subjekt er mediepartner og co-produsent av årets konferanse. Ut oktober kan du få tak i rabatterte billetter til NPU-konferansen 2018 via Ticketmaster, og også egne rabatter for studenter. Les mer om årets konferanse og se de foreløpige programmet her!

Grunnleggeren av Sisters Hope, Gry Worre Hallberg (til høyre), kommer til NPU-konferansen 2018 i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Deltar ved NPU-konferansen

I november kommer Worre Hallberg til Norge for å delta under NPU-konferansen. Her vil hun holde en to timer lang workshop, hvor publikum vil bli introdusert for Sisters Hopes’ praksis, deres visjon om det sanselige samfunn og en innføring i det gjennom sin kjente performance.

– Dette innebærer en innføring i de særlig oppslukende grepene vi arbeider med på museer og teatre, som kan inspirere til en veldig dyp publikumsutvikling, sier hun.

Her kommer hun også til å komme med radikale forslag til hva publikumsinvolvering kan være:

– Det kan finne sted på en måte som gir deltageren et transformativt møte med kunsten, noe som også kan inspirere til hvordan framtidens kunst kan se ut.

Innføringen vil både forgå i nokså kjent foredragsform og gjennom praktiske erfaring:

– Jeg vil bruke visuelle og auditive grep og dokumentasjon, men jeg vil også gi deltagerne en smaksprøve av vår immersive og sanselige metode.

Hun utdyper:

– Denne praktiske delen krever ikke aktivitet og interaksjon på gulvet, men oppleves individuelt. Det har poetisk-meditativ karakter og kan være med til å skape nye perspektiver på resten av konferansen.

Artikkelen presenteres som et ledd av et betalt partnerskap i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Subjekt er mediepartner og co-produsent av årets konferanse. Ut oktober kan du få tak i rabatterte billetter til NPU-konferansen 2018 via Ticketmaster, og også egne rabatter for studenter. Les mer om årets konferanse og se de foreløpige programmet her!

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar