Unn Fahlstrøm
Vernissageguiden

De beste utstillingene i Bergen akkurat nå

Vernissageguiden inntar vestlandet.

Hallo Bergen! Subjekt utvider stadig redaksjonen og har fått grep om Bergen også. Vi har nok lenge bitt oss merke i at kunstscenen på vestlandet er minst like spennende som den i hovedstaden, og nå som vi er forankret i flere kan vi endelig by på blant annet en vernissageguiden for spesielt Bergen.

Denne uken anbefaler vi fem kunstopplevelser!

På Kunsthall 3.14 foreslår kunstnere ulike måter å tenke og organisere våre samfunn på. (Foto: Kunsthall 3.14).

«The Imaginary Republic» på Kunsthall 3.14

(Vågsallmenningen 12, åpning torsdag 18. oktober kl. 19.00)

På Kunsthall 3.14 møtes fire ulike kunstner/kunstnergrupper i en utstilling som foreslår ulike måter å tenke og organisere våre samfunn på. I forkant av åpningen har Brandon LaBelle arrangert tre seminarer i samarbeid med Kunsthall 3.14, hvor ideer og frie samtaler har vært kjernen.

I selve utstillingen møter vi verk av Tatiana Fiodorova, Octavio Camargo / Brandon LaBelle, Sala-manca group og Joulia Strauss. Felles for de respektive prosjektene er at de har sosiopolitisk uro som omdreiningspunkt, samt at de viser hvordan grasrotbevegelser tar form og hvordan kunstnerisk aktivisme oppstår som resultat av politiske og sosiale situasjoner. Som helhet oppfordrer utstillingen til samarbeid på tvers av ulike samfunnslag og inspirerer til kunstnerisk og humanitær solidaritet.

Les mer HER.

To nye utstillinger åpner på Tag Team Studio. (Foto: Tag Team Studio).

Dobbelåpning på Tag Team Studio

(Møllendalsveien 17, åpning fredag 19. oktober kl. 19.00)

I samarbeid med Prosjektrom C4 presenterer Tag Team Studio to nye utstillinger denne uka.

Amber Ablett har siden i vår laget en mengde skjeer og annet kjøkkenutstyr i ulike trematerialer. I utstillingen «Spoons Ignoring» stiller hun ut disse et utvalg av disse som kunstverk. Ablett skriver seg i så måte inn i en større bevegelse kunstnere som bidrar til å bryte ned det tradisjonelle skillet mellom bruksgjenstander og kunst – noe som også bidrar til å utfordre vår opplevelse av hva kunst er. Hvert enkelt verk er unikt og forseggjort, samtidig som det også rent utseendemessig minner oss om objekter som sjelden er gjenstand for estetisk analyse. Men Ablett monterer ikke simpelthen disse skjeene som kunstverk, under utstillingen vil de også taes til bruk – hvilket vil gi publikum en helt annen innfallsvinkel til verkene sammenlignet med en mer tradisjonell «bare se, ikke røre»–utstilling.

Kunstneren Stacy Brafield jobber i en rekke sjangre: Performance, intervensjoner, maleri og tekst. Hun er særlig opptatt av å undersøke møtepunktene mellom det performative og det hverdagslige. På Tag Team Studio presenterer hun prosjektet «On the Contrary», som tar utgangspunkt i det engelske parkfenomentet «kissing gate» (kysseport). En kissing gate er altså en type port man finner mange steder i Storbrittania, hvor kun en og en kan komme seg gjennom av gangen. Det er ikke kun passasje, men også en plass i seg selv på sett og vis. Behandlingen av dette særbritiske rommet står i sentrum for den kunstneriske undersøkelsen Brafield inviterer til.

Selv om Ablett og Brafield presenteres i to separate utstillinger, finnes det også mange broer mellom de to kunstnernes praksis. Det performative står sentralt, og dessuten har de to kunstnerne samarbeidet i flere år. Det er all grunn til å forvente to utstillinger som både står sterkt alene, men som også kommuniserer godt med hverandre.

Les mer HER.

I sine nye arbeider utforsker Unn Fahlstrøm videomediet gjennom tekstil. (Foto: Unn Fahlstrøm).

«Nye arbeider» av Unn Fahlstrøm på Kunstgarasjen

(Mølledalsveien 15, åpning fredag 19. oktober kl. 19.00)

I nabobygget til Tag Team Studio har man mulighet til å se Unn Fahlstrøm nye arbeider, som utstillingstittelen tilsier. Fahlstrøm har først og fremst bakgrunn som videokunstner, og i denne utstillingen utforsker hun videomediet gjennom tekstil.

«Nye Arbeider» er en undersøkelse i hvordan omgivelser og tidens tann har en innvirkning på identitet. Utstillingen består av arbeider i tekstil som er bearbeidede analoge videobilder utenfor det tradisjonelle videomediet. Arbeidene er horisontalt strekte tråder på oppspent lerret, og i Fahlstrøms prosjekt blir paralleller trukket mellom de horisontale trådene på lerretet og linjene i det analoge videobildet. Gjennom prosjektet ønsker Fahlstrøm å åpne opp for en annen forståelse av prosessen som ligger bak billedproduksjon.

Les mer HER.

Arash Shahali arrangerer Mister Box Bingo på Visningsrommet USF. (Foto: Arash Shahali).

Mystery Box Bingo på Visningsrommet USF

(Georgernes Verft 12, fredag kl. 21.00)

Kurator og skribent Arash Shahali er tilbake i Bergen og klar til å arrangere nok en utgave av sine legendariske bingokvelder. Premien er mer enn forlokkende: Nemlig kunstverk fra unge, lovende kunstnere. I tillegg til generell underholdning, byr også selve kvelden på ulike performance-opptredner. Det kan vel knapt tenkes en bedre måte å starte helga på!

Les mer HER.