VERNISSAGEGUIDEN BERGEN

Bergen: Kunståpningene du ikke vil gå glipp av denne uken

Entrée
Entrée
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.

Løsrevne minner, selvhjelp og biologiens hemmeligheter er sentrale temaer i ukens utstillingsåpninger i vestlandshovedstaden.

Ukens utstillingsåpninger i Bergen lover noe for en hver smak!

På Trykkeriet på lørdag er det mulig å se utstillingen «Aiming for the grey» av den anerkjente finske kunstfotografen Heli Rekula. Her har Rekula gravd seg gjennom et personlig fotoarkiv fra 1988 som hun har bearbeidet i Trykkeriets verksteder. Resultatet viser eksperimentelle trykk som forsøker å forsterke – men også forvrenge – minnet hva som er dokumentert i det originale analoge fotografiet.

På både Entrée og Visningsrommet USF har vi mulighet til å se utstillinger som forsøker å synliggjøre elementer ved biologien som ikke blir viet like mye plass som de kanskje fortjener. På Entrée vises filmen «Reclaiming Vision» av Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen som har filmatisert en dokumentarisk – men likevel fiktiv – film som synliggjør det mikroskopiske livet som skjuler seg i Oslofjordens brakkvann. På Visningsrommet USF presenteres nye verker av den kanadiske kunstnerduoen Richard Ibghy og Marilou Lemmens som spekulerer og reflekterer rundt hvordan vitenskapsfolk har tilnærmet seg og fremstilt dyrs adferd og kognisjon de siste hundre årene.

På det studentdrevne galleriet Joy Forum åpner for første gang et «selvhjelpsbibliotek» som vil være starten på et lengre prosjekt hvor målet er å skape et større  bibliotek som vil være tilgjengelig flere steder fra tid til annen. Her vil vi mulighet til å utforske diverse bøker av kunstnere, poeter og designere som selv har fortolket hva som vil være relevant å stille med i et bibliotek med disse rammene.

Annonse

På Galleri Fisk har man også mulighet til å søke tilflukt i en utstilling som inviterer oss inn i en slags parallell verden med de to samfunnene Sacredia og Island.

Vi gleder oss til en fullpakket uke med utstillingsåpninger!

Filmen «Reclaiming Vision» viser oss det mikroskopiske livet i Oslofjordens brakkvann i et forsøk på å synliggjøre prosesser i vannet som ikke er synlige for det blotte øye. (Foto: Entrée).

Film av Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen på Entrée

(Markeveien 4B, første visning torsdag 6. desember kl. 17.00)

Det mikroskopiske livet i Oslofjordens brakkvann blir iscenesatt i «Reclaiming Vision» på Entrée. Filmen er et resultat av det omfattende samarbeidsprosjektet mellom kunstnere Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen, hvor de har plukket ut rollebesetningen fra økosystemet i Oslofjordens brakkvann. De ulike mikroorganismene de har funnet er så undersøkt under et lysmikroskop, her blir de deretter satt sammen med forskjellige alger kultivert i et laboratorium.

Ved å filmatisere – og ikke minst dokumentere – det mikroskopiske livet i brakkvannet forsøker Dijkman og Johannessen å synliggjøre prosesser i vannet som ikke kan ses med det blotte øye. Gjennom å utforske brakkvannets ulike mikroskopiske elementer reflekterer filmen over hvordan vi mennesker forholder oss til våre omgivelser, og da spesielt til det vi ikke kan se. Dette gjør den i et forsøk på å undersøke den komplekse betydningen til de mikroskopiske organismene, og ikke minst brakkvannet, i et globalt perspektiv. Ved å klippe sammen en fargerik fiktiv fortelling – som også er dokumentarisk – synliggjør Dijkman og Johannessen hva som gjemmer seg i det mørke vannet.

Les mer HER.

På det studentdrevne galleriet Joy Forum åpner et «selvhjelpsbibliotek» som har mål om å bli en større samling bøkersom skal være tilgjengelig fra tid til annen på forskjellige steder. (Foto: Joy Forum).

«Självhjälpsbiblioteket» på Joy Forum

(Møllendalsveien 61, åpning torsdag 6. desember kl. 18.00)

I byen hvor paraplyer er en forbruksvare åpnes det på torsdag opp et «selvhjelpsbibliotek» på det studentdrevne galleriet Joy Forum. Prosjektet er startet av studentene Marie Vallestad og Susanna Antonsson. Biblioteket er tenkt til å skulle bli en større samling bøker som skal være tilgjengelig fra tid til annen på forskjellige steder, hvor innslagene er laget av kunstnere, poeter og designere. De inviterte har hatt full frihet til å gjøre sin egen tolkning av hva som skulle være relevant å ha i et bibliotek av denne typen.

Bøkene skal fungere som strategier til å finne og endre oss selv, våre vaner og livsstiler. «Självhjälpsbiblioteket» er et forsøk på å skape et samfunn for den som tviler i hverdagen hvor alle de positive ordene og hjelpen de mottar forsvinner i et vakuum. Skapelsen av et slikt sted er et viktig initiativ, og da spesielt i disse dager hvor nettene blir lange, og det blir vanskeligere og vanskeligere å tre ut av sitt eget forvirrede jeg for å bekjempe det vi finner vanskelig.

Les mer HER.

I utstillingen «An Alert Rabbit Breathing Purified Air» spekulerer og reflekterer Ibghy og Lemmens rundt hvordan dyr kan skape mening i de eksperimentene de blir deltakere i. (Foto: Visningsrommet USF).

Kunstnerduoen Richard Ibghy og Marilou Lemmens på Visningsrommet USF

(Georgernes Verft 12, åpning fredag 7. desember kl. 18.00)

Refleksjoner rundt hvordan vitenskapsfolk de siste hundre årene har tilnærmet seg og fremstilt dyrs adferd og kognisjon står sentralt i «An Alert Rabbit Breathing Purified Air».  Bak utstillingen på Visningsrommet USF er den kanadiske kunstnerduoen Richard Ibghy og Marilou Lemmens som siden 2002 har utviklet en samarbeidspraksis som spenner over flere medier, inkludert video, performance og installasjon.

I «An Alert Rabbit Breathing Purified Air» spekulerer og reflekterer Ibghy og Lemmens rundt hvordan dyr kan skape mening i de eksperimentene de blir deltakere i. De stiller blant annet spørsmål omkring hva som skjer når dyr som brukes i forskning ikke lenger tenkes som passive objekter, men snarere som aktive deltakere.

Kunstnerduoen presenterer også verker som utforsker de forskjellige forskningsmetodene som brukes av blant annet psykologer, biologer, etologer, zoologer og nevrologer i laboratorieeksperimenter av dyrs adferd og kognisjon. I kunstprosjektet bak utstillingen viderefører kunstnerduoen sine langvarige undersøkelser av vitenskapelige forskningsmetoder, gjennom å bruke blant annet observasjon, måling, abstraksjon og grafisk framstilling av data.

Les mer HER.

Utstillingen til Mosconi inviterer oss inn i et fiktivt univers hvor vi blir kjent med de to ulike samfunnene Sacredia og Island. (Foto: Galleri Fisk).

«Sacredia//Island» av Clara Mosconi på Galleri Fisk

(Kong Oscars gate 46, åpning fredag 7. desember kl. 19.00)

Utstillingen «Sacredia//Island» presenterer et fiktivt univers hvor de to byene Sacredia og Island er sentrale for handlingen. Kunststudenten Clara Mosconis mål med utstillingen er at rommet skal fungere som et parallellt tekstuelt univers, hvor vi blir kjent med de to forskjellige byene og deres samfunn. Vi møter blant annet to karakterer fra hvert samfunn: Site og Myth i Sacredia og Sparkle og Gaze i Island. Gjennom møtet med karakterene vil vi gradvis få innblikk inn i hvordan de forskjellige samfunnene fungerer og henger sammen.

Utstillingen åpner på fredag og vil være tilgjengelig for publikum i helgen. «Sacredia//Island» er en mangefasettert utstilling som bygger på forskjellige materialer og medier som leire, keramikk, lyd og tekst. I gallerirommet vil vi møte arkitektoniske representasjoner fra samfunnene og et panorerende lydsystem med en fortellerstemme som vil gi lytterne et generøst innblikk inn i de to forskjellige samfunnene.

Les mer HER.

I utstillingen «Aiming for the grey» har Rekula tatt utgangspunkt i gamle fotografier fra en reise til Mexico i 1988 og bearbeidet dem om til trykk. (Foto: Trykkeriet).

«Aiming for the grey» av Heli Rekula på Trykkeriet

(Fjøsangerveien 70A, varer kun én kveld, lørdag 8. desember kl. 20.00-23.00)

Gjennom å se på og bearbeide samlet fotomateriale fra en reise til Mexico i 1988 har den anerkjente finske kunstfotografen Heli Rekula skapt en biografisk tidsmaskin: Hun forsøker å forstå hva som fikk henne til å trykke på utløserknappen for å dokumentere de forskjellige uforutsette motivene på reisen. De ulike utvalgte motivene viser alt fra strandliv til løshunder, jungel og en orkan. Samlet illustrerer de et ønske om å dokumentere begivenheter på reisen gjennom Mexico.

De forskjellige fotografiene har Rekula for lengst glemt, men hun bærer allikevel på minnene av begivenheten, til tross for at minnet ofte kan forvrenge og pynte på hva som faktisk fant sted. Til «Aiming for the grey» har Rekula bearbeidet de analoge fotografiene fra reisen i 1988 om til fotogravyr og silketrykk. De forskjellige trykkene blir unike i den forstand at trykkeprosessen aldri forblir identisk. Prosessen er med på å understreke hvordan løsrevne minner aldri kan bli rettferdig dokumentert i et fotografi. Verkene i utstillingen er skapt i samarbeid med Trykkeriet i Bergen, og vil senere bli utstilt i en separatutstilling i Helsinki Contemporary. Dette medfører at utstillingen i Bergen vil være så kortvarig at vi kun vil kunne se den under åpningskvelden på lørdag.

Les mer HER.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar