LNM
Vernissageguiden

Oslo er kanskje ingen kunstmesseby, men særs god på utstillingsfronten

Dette er ukas beste utstillingsåpninger, skriver Vernissageguiden.

Forrige uke åpnet det som til nå kan sies å være Norges største kunstmesse: Oslo Grafikkmesse.

Det er jo én måte å si det på, for samtidig er det Norges eneste kunstmesse akkurat nå. Sju gallerier var representert. Størst til Norge å være, men det forteller nok likefullt en annen historie om at vi ikke har noen særlig tradisjon for å arrangere kunstmesser i dette landet.

Den internasjonale kunstmessen Art Basel i Sveits har nylig kunngjort listen over gallerier som stiller ut i årets utgave. Der representeres kunstgalleriverden av 34 land og 290 gallerier, i følge Artsy.

Selv om vi i Oslo ikke kan kalle oss for en kunstmesseby, er vi derimot noe som kanskje er enda bedre. Særs gode på kunstopplevelser. Det har vi i Vernissageguiden bevist ukentlig  i over to år nå, og denne uka er intet unntak. Dette er utstillingsåpningene du bør få med deg akkurat nå.

(Foto: Kunstplass)

«Hva betyr det at Marin Heidegger […]» av Victor Lind på Kunstplass

(Tordenskiolds gate 12, åpning torsdag 14. februar kl. 18.00)

Victor Linds sterke kunstpolitiske stemme problematiserer historieskriving og vårt kollektive minne. I dag presenterer kunstneren en helt ny videoinstallasjon på Kunstplass, med tittelen «Hva betyr det at Martin Heidegger er vestens største tenker i det 20. Århundret?».

Verket ser på forholdet mellom den jødiske poeten Paul Celan og den kontroversielle filosofen Martin Heidegger. Celan hadde kontakt med Heidegger fra 1951 til 1970, og hans arbeider var sterkt påvirket av filosofens skrifter. Poeten slet naturlig nok med Heideggers sterke tilknytning til nazismen, men han slet like mye med sin egen beundring for filosofens arbeider.

Møtene mellom Celan og Heidegger reiser spørsmål som er like aktuelle den dag i dag – forholdet mellom kunst, filosofi, politikk og etikk. Er kunst et uttrykk for filosofi? Kan kunsten skilles fra kunstneren? Videoinstallasjonen gir ingen svar, men åpner for refleksjon og debatt.

Les mer HER.

(Foto: Oslo Kunstforening)

«Is this OK?» av Martin White og Matthew Berka på Oslo Kunstforening

(Rådhusgaten 19, åpning torsdag 14. februar kl. 18.00)

Oslo Kunstforening inviterer til en litt annerledes kunståpning på fredag.

Kunstnerisk arbeid er ofte adskilt fra publikum. Det samme gjelder kulturelt arbeid på institusjonsnivå, altså arbeid utført av de som jobber i de ulike museene og galleriene. Kunstnerduoen Martin White og Matthew Berka ønsker å omrokkere på de nivåene som finnes i det kunstneriske arbeidet fram til selve ustillingsformatet står klart.

Duoen skaper en performativ og romorientert videodokumentar gjennom hele utstillingsperioden, som krever at de er tilstede fra utstillingen åpner til den legges ned. På den måten settes publikum i direkte kontakt med de prosessene som ligger bak en utstilling, og retter lys mot dagens institusjoners større fokus på publikumsforståelse, samtidig som den avslører interne maktstrukturer som eksisterer i en institusjon.

Les mer HER.

(Foto: LNM)

«Parking & Transportation» av André Tehrani på LNM

(Kongensgate 2, åpning torsdag 14. februar kl. 18.00)

Maleriene av André Tehrani som vises i «Parking & Transportation» tar utgangspunkt i fortolkninger av grafiske data, og hvordan de transporteres mellom vidt forskjellige visningsflater: laptopen, printeren, skanneren, skjermet, øyet og lerretet. På den måten opptrer maleriene som et sluttprodukt av informasjonstrafikk. Dette kommer til uttrykk i abstrakte komposisjoner, som blant annet mosaikkaktige akrylmalerier som fremstiller webfarger. Gjennom dette skaper kunsteren et samspill mellom det manuelle og maskinelle, ved å bruke maleriske fremgangsmåter som kombinerer regelbundet systematikk med mer tilfeldighetsstyrte metoder.

Les mer HER.

(Foto: Henie Onstad Kunstsenter)

«Månen – fra vår indre verden til vårt ytre rom» på Henie Onstad Kunstsenter

(Sonja Henies vei 31, åpning fredag 15. februar kl. 11.00)

Henie Onstad Kunstsenter åpner en omfattende utstilling som allerede har fått mye oppmerksomhet av pressen, og har blant annet blitt omtalt som en praktutstilling. «Månen – fra vår indre verden til vårt ytre rom» er et samarbeid med kunstmuseet Louisiana i Danmark, som viste utstillingen tidligere i år. Den presenterer hele 150 ulike gjenstander og arbeider, og viser alt fra Gallileos første skisser av månen på 1600-tallet, til samtidsverk.

Det er nå 50 år siden det første bemannede romfartøyet landet på månen, og Louisiana og Henie Onstad ønsker å feire dette med et mangfoldig portrett av månen, som mennesker alltid har latt seg fascinere av. Gjennomgående for utstillingen er forbindelsen mellom kunst og vitenskap, som presenteres gjennom blant annet film, vitenskapelige gjenstander, og store installasjoner.

Les mer HER.

(Foto: RAM galleri)

Trippelutstilling på RAM

(Thorvald Meyersgate 51, åpning fredag 15. februar kl. 18.00)

RAM galleri inviterer til hele tre nye utstillinger på fredag.

Felles for de tre kunsterne er en interesse for traume og historieskriving, og spørsmål om hvorfor vi blir som vi blir, og hvordan vi påvirkes av ytre omgivelser. På så måte settes de tre ulike utstillingene i dialog med hverandre.

Damir Avdagic sine arbeider består tekst, performance og video. Med konflikten i tidligere Jugoslavia som bakteppe, utforsker han historisk trauma og identitet. I videointallasjonen «Repriza/Uzvracanie (Reprise/Response)» vises fire eldre mennesker, opprinnelig fra tidligere Jugoslavia, som framfører en transkribert samtale fra et av Avdagics tidligere videoverk. Den transkriberte samtalen er mellom fire mennesker i 20-årsalderen, som diskuterer friksjonen de opplever mellom deres egen generasjon og deres foreldres. Mens de eldre leser opp de yngres samtale, dukker det opp reaksjoner og kommentarer på deres egen opplevelse av konflikten, og de sporene den har satt seg hos dem.

I utstillingen «This Man is Your Friend» viser kunstneren Wendimagegn Bilete en serie nye monumentale malerier. Arbeidene tar gjerne utgangspunkt i hans etiopiske bakgrunn, og handler ofte historie og identitet. I Belete sine malerier kan man se flere lag av historier, som viser til appropriering og gjenfortolkning av historiske arkiv.

Installasjonen «Etter tørke» av Sofia Karyofilis består objekter laget i tynt hamret kobber, og minner arkeologiske funn og fortørkede skall. Verket er en reaksjon på de merkbare klimaendringene som preget Skandinavia i fjor sommer. Selv om mange nøt de varme sommerdagene, hadde det store konsekvenser for jordbruket, som ble hardt rammet. Klimakrisen har for mange i Skandinavia vært noe som rammer steder langt borte, og har dermed blitt opplevd som noe fjern. Mange vil imidlertid påstå at sommeren 2018 utgjorde et skille ved at det nå kom nært nok til å prege hverdagen vår.

Les mer HER.