Leif Gabrielsen/Black Box teater
Omstridt teaterstykke vil nå flere

«Ways of Seeing» settes opp på nytt

Teaterstykket skapte store debatter om kunstnerisk ytringsfrihet. Nå settes «Ways of Seeing» opp på Det norske teatret, som ønsker å gi forestillingen et større publikum under Heddadagene.

I november i fjor hadde forestillingen «Ways of Seeing» premiere på Black Box teater i Oslo. Dette ble starten på en av høstens største debatter om kunstnerisk ytringsfrihet, som også endte i justisminister Tor Mikkel Wara sin avgang.

Nå skriver Det norske teateret i en pressemelding at teaterforestillingen skal vises under den årlige teaterfestivalen Heddadagene i Oslo. «Ways of Seeing» blir satt opp på teaterets andre scene, med fire visninger mellom 13. og 15. juni.

– En forestilling som har skapt så mange debatter og skarpe fronter i ordskiftet er av offentlig interesse», skriver Det norske teateret i pressemeldingen, og fortsetter:

– Som et bidrag til den opplyste samtalen ønsker Det norske teateret å legge til rette for at folk kan danne seg en mening på bakgrunn av det faktiske verket.

Informasjonssjef ved Det norske teateret, Ida Michaelsen, presiserer at visningen av «Ways of Seeing» ikke kommer av et ønske om å skape ytterligere konflikt, men at det handler om å legge til rette for at vanlige folk kan gjøre opp sin egen mening.

– Vi ser på teateret som et samlende rom der meningsbrytning skal kunne finne sted, også i de tilfellene man ikke er enig. Det er grunnen til programmeringen av forestillingen, sier Michaelsen til Subjekt.

Siktelser i alle retninger

Black Box teater ble beskyldt for å krenke privatlivets fred, etter at de viste bilder av justisminsteren og hans samboer sitt hjem. som en del av forestillingen «Ways of Seeing». Etter hvert ble forestillingen sett på som årsaken til en rekke trusler mot justisministerens bolig, og kunstnerne involvert i teaterstykket ble utsatt for personangrep og grove trusler som føre til at de måtte melde forholdene til politiet.

I byrådet ble det fremmet et forslag fra FrP om å trekke den kommunale støtte til Black Box-teateret, men forslaget mottok ingen støtte fra de andre partiene.

Det hele fikk imidlertid en brå vending da justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, ble siktet for å ha fingert handlingene som av både politiet og norske medier ble omtalt som alvorlige trusler mot demokratiet.

Dagen før Waras samboer ble siktet, siktet Oslopoltiet teatersjefen ved Black Box teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland; teaterregissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baben og Hanan Benammar for å ha krenket privatlivets fred. Siktelsen ble senere henlagt, ettersom det ikke fantes bevis for sammenhengen mellom teatergruppa og hærverkene mot FrP-politikerens bolig.

Ikke en ferdig sak

Beskyldningene mot teaterforestillingen har ført til store debatter i mange fagfelt, og har skapt nye diskusjoner rundt blant annet ytringsfrihet, jus, etikk, politiets rolle og ikke minst – kunstens rolle.

Selv om hendelsene endte i at Tor Mikkel Wara måtte forlate statsrådsposten sin, har debatten rundt statsminister Erna Solberg sine utsagn – som har kritisert teaterstykke for å gjøre det tøffere å være politiker – og pressens håndtering av saken fortsatt.

Det norske teateret skriver at saken ikke er over, og mener «Ways of Seeing» stiller viktige spørsmål om overvåkning og grensene mellom hva som er lov og hva som er ulovlig, og at stykket dermed fortjener et større publikum.