Kode
Vernissageguiden

Best i Bergen akkurat nå

Vernissageguiden gir deg den viktigste kunstnyheten og de beste utstillingsåpningene.

Oslo? Se hit.

I år er det 500 år siden renessansemesteren Leonardo da Vinci døde. Dette markeres av museum over hele verden, og har ført til nye oppdagelser av kunstnerens liv og virke.

Den siste oppdagelsen ble gjort onsdag forrige uke, da Royal Collection Trust identifiserte et portrett av renessansekunstneren som sannsynligvis ble tegnet av en av hans assistenter. Det finnes, så vidt vi vet, bare ett annet portrett av Leonardo da Vinci fra tiden da han var i live.

Vi kan love spennende oppdagelser her i Bergen også, når vi går inn atter en god kunstuke. Her er Vernissageguidens fem anbefalinger.

Tre spennende utstillinger åpner på Kraft denne uken. (Foto: Kraft.)

Trippelutstilling på Kraft

Åpning fredag 10. mai klokken 18.00 i Vågsallmenningen 12.

På Kraft åpner hele tre nye utstillinger:

I galleriet kan vi oppleve arbeider av Kari Dyrdal, en av Norges fremste tekstilkunstnere. Her viser hun tre nye veggtepper som tar utgangspunkt i en rekke fotografier. Dyrdal har bearbeidet disse fotografiene, og transformert dem fra bilder til tekstile flater.

I hvelvet viser Ahmed Umar en rekke objekter som tar utgangspunkt i hans egne personlige og religiøse bakgrunn – i dette tilfellet står bønneperler sentralt. Arbeidene hans kan ofte sees på som fortellinger fra hans egen livshistorie, og den kontrasten det er i å leve i et sekulært samfunn langt unne sin egen opprinnelse.

I prosjektrommet finner vi duoutstillingen «Progress» av Eirik Gjedrem og Ann Beate Tempelhaug. Gjedrem viser sitt skulpturelle arbeid «Syklus», mens Tempelhaug viser monumentale keramiske arbeider som referer til både fat og skulptur.

Les mer her.

Marius Moldvær benytter ulike uttrykksformer og formater i sitt kunstneriske arbeid. (Foto: Palmera.)

«a bird in the hand» av Marius Moldvær på Palmera

Åpning fredag 10. mai klokken 18.00 i Nikolaismauet 2.

Marius Moldvær sine arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Gjennom uttrykksformer som tekstil, fotografi, skulptur, tekst og ulike formater som utstillinger, foredrag og publikasjoner skaper han paradigmer som forbinder ulike disipliner.

I utstillingen «a bird in the hand» blir vi presentert for nyproduserte arbeider fra det siste året. Akkurat hva vi kan vente oss er noe uvisst, men at vi også her får se en rekke ulike kunstneriske uttrykk er nokså sikkert.

Les mer her.

Installasjonen «Interferens» utforsker fenomener i det menneskelige sanseapparatet. (Foto: Lydgalleriet.)

«Interferens» av Gunhild Mathea Olaussens på Lydgalleriet

Åpning fredag 10. mai klokken 19.00 i Østre Skostredet 3.

På Lydgalleriet kan vi oppleve Gunhild Mathea Olaussens installasjon «Interferens», som tar utgangspunkt i interferens og svevninger i det menneskelige sanseapparatet. Interferens oppstår når to eller flere bølger opptrer på samme sted, og danner et nytt bølgemønster. Interferens mellom to lydbølger skaper en tredje tone vi kan høre, og dette fenomenet kalles svevninger. Installasjonen består blant annet av glassplater, gips, fargepigmenter og kvinnevokal, og utforsker grenselandet mellom materialitet og sansning.

Fredag blir det også performance med Ane Marthe Sørlien Holen.

Les mer her.

Utstillingen «Krefter» på Kode blir den første utstillingen hvor kunstnerne Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbo og Marit Tingleff stiller ut sammen. (Foto: Kode.)

«Krefter» på Kode

Åpning fredag 10. mai klokken 19.00 i Rasmus Meyers allé 9.

For første gang stiller de tre kunstnerne Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø og Marit Tingleff ut i en felles utstilling. «Krefter» på KODE viser arbeider i stor skala, hvor kunstnernes nysgjerrighet til å teste ut materiale, teknologi og arbeidsmetoder kommer til syne.

Tekstilkunstneren Dyrdal og keramikerne Kvasbø og Tingleff er alle dypt forankret i sine egne materialer, hvor alle jobber i så store format at det grenser mot det fysisk umulige.

Les mer her.

Mari Norddahl sine tekstilobjekter fremstår som noe levende og kroppslig. (Foto: Visningsrommet USF.)

«Snakes, Seals and Stones» av Mari Norddahl på Visningsrommet USF

Åpning fredag 10. mai klokken 19.00 i Georgernes Verft 12.

Sentralt for Mari Norddahls arbeider er myke og abstrakte tekstilobjekter, som kommer til uttrykk gjennom performance, skulptur og installasjon. Tekstilobjektene fremstår som egne vesen med en egen agenda, og minner om noe kroppslig. Utstillingen «Snakes, Seals and Stones» er et resultat av et arbeid gjennom to år i atelieret for nyutdannede i Kunstnerverksteder CS55.

Les mer her.