Kunst fremtidens utdanning

Ledende utdanningsekspert tror heller på kunst enn matte

Den teknologiske utviklingen kan gjøre matematikkutdanningen overflødig og kunstutdanningen enda viktigere, ifølge PISA-sjef Andreas Schleicher.

Nylig uttalte en av verdens ledende utdanningseksperter, PISA-direktør Andreas Schleider, at han tror unge kan dra større nytte av de ferdighetene man oppnår gjennom kreativ utdanning, heller enn testbasert læring. Det skriver The Stage.

Uttalelsene springer ut av en pågående undersøkelse av hvordan teknologier som robotikk og kunstig intelligens påvirker samfunnet. Mannen leder den internasjonale komparative undersøkelsen av skolesystemene i OECD-landene, som ble presentert ved Underhuset i Det britiske parlamentet.

– I den fjerde industrielle revolusjonen kan kunst bli viktigere en matematikk, sier Schleicher.

Han forklarer at man i dag ofte omtaler «myke ferdigheter» som sosiale og følelsesmessige ferdigheter, og «harde ferdigheter» som vitenskap og matematikk. Schleicher mener imidlertid at dette kan bli snudd på hodet i fremtiden, når behovet for vitenskap og matematikk faller som følge av teknologisk utvikling, og dermed gjør det viktigere med egenskaper som nysgjerrighet, lederskap, utholdenhet og motstandskraft.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, er skeptisk. (Foto: Morten Kanne-Hansen.)

Rektor skeptisk

Rektor ved Universitet i Oslo, Svein Stølen, har ikke fått med seg uttalelsen, men er skeptisk til det som presenteres.

– Jeg ser ikke å svart-hvitt på det, og tror matematikk bare kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Vi trenger matematikk for å skape teknologi, sier Stølen til Subjekt.

Han understreker likevel at egenskaper som nysgjerrighet og motstandskraft er noe universitetene må fremme.

– Dette er selve grunnstenen til universitetet, og vi må lære studentene våre å bruke egenskapene sine aktivt i samfunnet.

Stølen går likevel ikke med på at det ene kommer til å bli viktigere enn det andre i fremtiden:

– Jeg sier heller ja, takk, begge deler.

Problemløsning over pugging

Uttalelsene til Schleicher kommer i en tid hvor det ytres bekymring over innsnevringen av kreative fag i utdanningssystemet, mens fokuset på realfag øker. Han påstår at britiske skoler i stor grad betrakter ferdigheter som dårligere enn kunnskap. Dette mener han kan føre til at unge mennesker ikke blir godt nok forberedt på fremtidens kreative krav:

– Når du ser på hvilke typer oppgaver de britiske studentene klarer bedre (enn andre land), er det de som er knyttet til fortiden og ikke fremtiden, fordi det er oppgaver som er enkle å undervise i og enkle å teste. Det er også nettopp disse tingene som er lett å digitalisere, sier Schleicher.

– Den moderne verden belønner ikke deg for det du vet, men for hva du kan gjøre med det du vet, fortsetter han.