Nasjonalmuseet har flere ganger i 20019 blitt kritisert for å fremstå som en kunstklubb for de rike. Nå svarer Nasjonalmuseets kommunikasjonsdirektør. (Foto: Statsbygg.)
Kunstklubb for de rike?

Nasjonalmuseet svarer på kritikken fra «vanlig ungdom» (18)

Kritikken mot «2020» som kunstklubb for de rike skal være fremmet på feil premisser.
Saken er Nasjonalmuseets kommunikasjonsdirektør, Eirik Kydland, svarer på kritikken fra «vanlig ungdom» (18).

I en kommentar i Klassekampen 3. august går Astrid Hovland, som omtaler seg selv som en «vanlig ungdom (18)», hardt ut mot Nasjonalmuseets nye kunstklubb, «2020», for å ta altfor godt betalt for medlemskapet.

«Jeg er ikke steinrik, Hindsbo», skriver Hovland, og i sosiale medier så det ut til at et samlet kunstnerkorps ga 18-åringen medhold i saken. Men ifølge Nasjonalmuseet skal kritikken være fremmet på feil premisser.

Nasjonalmuseets kommunikasjonsdirektør innrømmer at museets nye kunstklubb, «2020», kan være vanskelig å få grep om. (Foto: Nasjonalmuseet.)

– Ikke en ungdomsforening

I følge Nasjonalmuseets nettsider er «2020» en forening for unge kunstinteresserte som skal «skape og spre engasjement for samtidskunst i Norge». Som medlem i foreningen tilbyr de omvisninger, kunstnermøter og atelierbesøk, hvor inntektene skal gå direkte til innkjøp av samtidskunst til Nasjonalmuseet.

Hovland kritiserer medlemsprisen, som ligger på minimum 5.000 per år, og mener dette ekskluderer gjennomsnittsungdom, som henne selv, samt fattige, fra det sosiale rommet rundt kunst- og kulturopplevelser.

Subjekt tar kontakt med kommunikasjonsdirektør for Nasjonalmuseet, Eirik Kydland, som ønsker å utdype hva «2020» faktisk er.

– Jeg vil understreke at museet setter stor pris på engasjementet fra Astrid Hovland. Vi er helt avhengig av å lytte til publikum og hvordan de opplever vårt tilbud, og Hovland har mange viktige poenger i sin tekst i Klassekampen. Men 2020 er ikke en ungdomsforening som Hovland skriver. I foreningen er aldersspennet 25-40 år, sier Kydland.

Videre forteller han at «2020» ble startet i 2015 etter inspirasjon og modell av såkalte «Young Patrons-foreninger» som man finner ved blant annet MoMa, Guggenheim og Tate. Gjennom kontingent og donasjoner skal medlemmene bidra direkte til innkjøp for å styrke museumssamlingene.

– Har dere formidlet dette godt nok?

– Om det ikke kommer tydelig nok frem hva slags tilbud vi har og hva det består av, må vi se om vi kan bli bedre på det. Og det er ikke så rart om noen synes 2020 er litt vanskelig å få grep om, da det er en noe fremmed fugl i norsk sammenheng. Men museet prøver altså denne modellen ut, og i fjor ble det blant annet kjøpt inn to verk av Tori Wrånes til Nasjonalmuseets samling via 2020, forklarer Kydland.

– «2020» skal være et spesielt tilbud for et publikum som ønsker å bidra til å utvikle museets samling og samtidig få innblikk i kunstverdenen. Slik skal kontingentpengene komme fellesskapet til gode.

Glamorøst: Dette pressebildet har vært en av årets største kunstsnakkiser, blant annet fordi Nasjonalmuseet fremstår som en kunstklubb for de rike. (Foto: Morten Qvale/Nasjonalmuseet).

Ekskluderer ikke vanlig ungdom

– Ellers er unge målgrupper naturligvis kjempeviktige for det nye museet. Derfor har barn og ungdom til og med 18 år gratis adgang og får det også i det nye museet, i tillegg er det egne studentrabatter. Vi skal også jobbe aktivt med publikumsmålgruppen 19-25 år inn mot museets åpningsutstilling i Lyshallen, legger Kydland til.

Kommunikasjonsdirektøren forteller også at gjennom kunstklubben Plot, som er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet, tilbys unge mellom 15 og 25 år omvisninger i ulike utstillinger, workshoper og treff med kunstnere og kuratorer.

– Her er medlemskap og aktiviteter gratis. Fremover skal aktiviteten og synligheten bli bedre med en ny, egen Plot-koordinator, sier Kydland.

– Ellers er det vel naturlig å også nevne at Nasjonalmuseets venner retter seg mot et bredt publikum i alle aldre. Her koster et medlemskap 500 kroner i året, noe som gir fordeler som kuratoromvisninger, kunstforedrag, kunstreiser, gratis inngang til Nasjonalmuseet og enkelte andre museer.

Subjekt har ikke lykkes med å få svar fra Astrid Hovland.