Ulike leietakere skal arrangere konserter, verdidebatt og mer på nyåpnede Forum Scene i Bergen. Men kulturhuset har en eier til besvær, skriver Danby Choi.
Politikere boikotter Forum Scene

Boikotterne smitter en råtten holdning til demokratiet over på kulturlivet

Kulturhusene er demokratiske arenaer hvor uenige skal og bør møtes. Rødt, SV og MDG i Bergen boikotter Forum Scene på feigt og arrogant grunnlag, skriver Danby Choi.
Saken er Politikere og musikere boikotter Forum Scene av politiske grunner og en eier til besvær. Subjekts sjefredaktør, Danby Choi, kommenterer.

Flere artister og band har skapt furore i Bergen etter å ha avlyst sine konserter på nyåpnede Forum Scene. Det er ikke så rart. Argumentasjonen er både arrogant, feig og syltynn.

Bergensbandet Romskip trekker seg fra åpningsfestivalen på bakgrunn av den ene huseierens tilknytning til nettstedet Resett.

Dan Odfjell, som eier 25 prosent av bygget, er nemlig også meningsbærer på det kontroversielle nettstedet og har støttet Alliansen med en halv million kroner.

John Olav Nilsen trekker seg også på dagen. På Twitter skriver de at kulturscenens holdninger ikke er forenelig med bandets.

For en håpløs øvelse de utsetter seg selv for, i et kulturliv finansiert av raus støtte fra både private kapitaleiere (med vidt forskjellige meninger) og statlige midler (finansiert av oljeboring, våpeneksport, uetisk fiskeoppdrett og what not.)

Publikum etterlates lite annet enn skuffet.

Fremstiller seg rettferdig

Det monumentale art deco-bygget har en eier til besvær. Dan Odfjell sympatiserer med meninger som de fleste i kulturlivet er enige om at suger. Men kan de ikke argumenteres mot?

Fredag 30. august skriver Thor Haakon Bakke (MDG), Sofie Marhaug (R) og Mikkel Grüner (SV) i Bergens Tidende at Forum Scenes kobling til Odfjell er for tett til at de selv kan delta i verdidebatt arrangert av kulturhuset. Det til tross for at Dan Odfjell verken arrangerer eller deltar.

Å smitte denne arrogante holdningen til demokrati over på kulturlivet er råttent. Særlig når de argumenterer slik: «Etter terrorangrepet mot en moské denne sommeren er det mer enn noensinne nødvendig å ta et oppgjør med hatefulle ytringer».

Å omtale ytringer som handlinger er forbausende naivt og ekstremt. Det er også et skritt mot det totalitære og illiberale når politikere trekker linjer mellom terrorhandlinger og politisk ukorrekte ytringer på en så feilaktig og forenklende måte. Slik bidrar de til å innskrenke ytringsrommet betraktelig, men formidler det som et rettferdig demokratisk oppgjør.

Oppgjør med hatefulle ytringer, kaller de det. Problemet er bare at dette ikke er noen form for et godt oppgjør. Hvis debattarrangørene ikke lenger kan invitere mennesker med ulike meninger og livssyn til en bred samtale, bidrar boikotterne bare til ytterligere polarisering og fragmentering.

Spyler vann på røyk

«Hvorfor har vi så store problemer med Odfjell? Jo, fordi han ikke er noen vanlig kapitaleier», skriver de.

Definer en en vanlig kapitaleier? De investerer i det de tror på. Men det Bakke, Marhaug og Grüner reagerer på, er at Odfjell bruker sin finansielle og verbale makt til å støtte Alliansen og Resett «og dermed verdiene de står for».

En viss grad av toleranse er lite å be om til politikere som likefullt har verdier å stå for. Den manglende prinsippfastheten er derfor påfallende: Kun «vanlige kapitaleiere», tilsynelatende de som utviser politisk enighet med MDG, SV og Rødt, skal få eie deler av en kulturscene Bakke, Marhaug og Grüner trår på.

Som mange andre i nyere tid argumenterer den politisk korrekte venstresiden besnærende med at Alliansen og Resett ikke er bidrag til demokrati- og ytringsfrihetsspørsmålene. Det de driver med er hatefullt. Og enkelt kan de aller fleste ytringer vi er uenige i avfeies.

Boikott har lite for seg og er snarere en enkel ikke-løsning på et mye større problem. MDG, SV og Rødt i Bergen spyler vann på røyk, mens demokrati og ytringskultur noe vi må ta tak i fra bånn.