Kunstnernes hus er blant de 29 institusjonene i Oslo som kritiserer Oslo kommunes nye kunstplan.
Kritiserer kommunens kunstplan

Felles opprop fra 29 kunstinstitusjoner: – Oslo kommune svikter oss

I Oslo kommunes budsjettforslag for 2020 formuleres lovnader om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Tallene viser noe annet, skriver institusjonene.
Saken er 29 institusjoner kritiserer Oslo kommune for et «uholdbart budsjett» i sin nye kunstplan.

I sommer vedtok Oslo bystyre en ambisiøs kunstplan som stadfestet at «Oslo skal være et attraktivt arbeids- og bosted for en mangfoldig og nyskapende kunstnerbefolkning». Når Ap, MDG og SV forrige uke presenterte sitt budsjettforslag for 2020 var tonen derimot en annen: Forslaget inneholder rene kutt og mangel på indeksregulering på tvers av den levende, profesjonelle og skapende kunstscenen i Oslo.

Oslos små og mellomstore visningssteder viser kunst på høyt nivå. Det er her kunsten vokser og utvikles, før den senere finner veien til museene og den internasjonale scenen. Det er her det skjer – det som så vakkert er formulert i teksten i budsjettet: «Det som skapes er viktig i seg selv, og at det skapes bidrar til den samlede idérikdommen i samfunnet». Samlet blir disse visningsstedene og andre mindre tiltak tildelt 8,8 millioner fordelt på 16 organisasjoner.

Til sammenligning blir driftsstøtten til Munchmuseet økt med over 200 millioner. Vi, de undertegnede organisasjoner fra det profesjonelle kunstfeltet i Oslo, er bekymret for kårene til morgendagens kunst, som skal vokse frem i skyggen av de store museene. I kommunens projeksjoner frem til 2023 ser vi også at støtten ikke bare står på stedet hvil, men er foreslått kuttet for hvert år. Det er bekymringsfullt.

Vi reagerer også sterkt på at Oslos kunstnerne blir avspist med en halv million kroner – fra 3 til 2,5 millioner – til kulturstipender, fordelt på alle kunstformer. Dette er midler som er særdeles viktige for kunstnerne som skaper innholdet i byens kulturliv. Stipender er sammen med subsidiert atelierleie det mest treffsikre tiltaket for å styrke kunstnerøkonomien. Da går midlene direkte til kunstneren og kunstproduksjon.

Oslo har en fagsterk, engasjert og dedikert visuell kunstscene som består av kunstnere, små og mellomstore visningssteder, produsenter, verksteder og festivaler, som med personlig risiko sørger for at Oslo er en skapende by på internasjonalt nivå. Med sitt budsjett utviser kommunen en manglende forståelse for sammenhenger og lite anerkjennelse av det harde arbeidet som legges ned i kunstinstitusjonene våre hver eneste dag, for å sikre et variert og attraktivt kulturtilbud til byens befolkning og tilreisende besøkende.

Budsjettet er uholdbart og på ingen måte i tråd med målsettingene i den nye kunstplanen for Oslo kommune.

Vi mener at det gode arbeidet som hittil har blitt gjort med satsingen på kulturell infrastruktur må videreføres, at den vedtatte kunstplanen må følges opp med konkrete bevilgninger, samt at indeksregulering av tilskudd må implementeres og tydeliggjøres. Den kommende byrådserklæring må styrke kunstnerøkonomien, løfte opp de små- og mellomstore kunstinstitusjonene og implementere Oslos første kunstplan for fullt. Dette arbeidet starter med budsjettet.

Oppropet er signert av

1857
222T
Boa – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
Fellesverkstedet
Forbundet Frie Fotografer
Fotogalleriet
Galleri Format
Galleri Ram
Kunsthall Oslo
Kunstneres Hus
Kunstnerforbundet
Kunstplass
Landsforeningen norske malere (LNM)
Melk
Noplace
Norsk Billedhoggerforening
Norsk kuratorforening
Norske grafikeres verksted
Norske tekstilkunstnere
Office for Contemporary Art Norway
Oslo Art Weekend
Oslo kunstforening
Oslo Open
Podium
Praksis
Tegnerforbundet
Tenthaus
UKS – Unge kunstneres samfund
Villa Romsli Fellesverksted