Lars Sandås prosjekt «Små monumenter» på Kunstnernes hus retter søkelyset mot det åpne rusmiljøet i Oslos byrom. (Foto: Koro.)
Vernissageguiden

Ukas beste utstillingsåpninger

Hvem hedres og minnes, mens andre blir glemt, i hovedstadens offentlige rom? Oslos kunstscene stiller flere kritiske spørsmål.
Saken er Subjekts kunstredaksjon gir deg et kvalitativt utvalg av ukas beste utstillingsåpninger.

Felles for flere av ukas kunstopplevelser er diskusjonen rundt kunstens plass i det offentlige rom.

Onsdag inviterer Kulturetaten til en markering av deres satsning på kunstprosjektene som er en del av «Program for bilfritt byliv», og på Kunstnernes hus kan vi oppleve Lars Sandås kunstprosjekt som retter søkelyset mot det åpne rusmiljøet i Oslo: I lys av avslaget fra Det norske kongehus om å sette opp et minnesmerke om rusmiljøet i Slottsparken, stilles det spørsmål ved hvem som hedres og minnes, og hvem som blir glemt.

Gå heller ikke glipp av åpninger på Kunstplass, Noplace og Vigeland-museet!

Ösgür Kar sitt verk «Exposed» (2019) befinner seg på Europarådets plass. (Foto: Magnus Nordstrand.)

Kunst i sentrum

Kulturetatens kunstvandring starter onsdag 9. oktober klokka 16.00 på Europarådets plass.

Kulturetaten holder på onsdag til en felles markering for kunstprosjektene som er den del av «Program for bilfritt byliv» – Oslos kommunes satsning på økt byliv i sentrum.

I fjor inviterte Kulturetaten Oslos kunstnerdrevne visningssteder og kunsthaller til sende inn forslag til midlertidige kunstprosjekter i 2019, og resultatet ble 10 kunstprosjekter som kan oppleves i Oslo sentrum ut året. Vandringen på onsdag gir en presentasjon av de ulike verkene, og er gratis og åpent for alle.

Les mer her.

Her ser vi et verk fra utstillingstriologien «Qui vive!» sin første del. (Foto: Kunstplass.)

Politisk kunst

«Qui vive!» åpner torsdag 10. oktober klokka 18.00 i Tordenkiolds gate 12.

Kunstplass er klare for andre del av utstillingstriologien deres «Qui vive!». I denne serien inviteres kunstnere og publikum til å engasjere seg og skape debatt rundt globale problemstillinger som rammer oss alle. Klimakrisen er et godt eksempel på en krise som krever at man i felleskap søker etter alternative retninger og løsninger. Både Kunstplass og kunstnerne er utålmodige og søvnløse, og ønsker at kunsten skal bidra til positive endringer.

De som stiller ut denne gangen er Shi Tou (Kina), Berni Searle (Sør-Afrika) og Bente Sommerfeldt-Colberg (Norge).

Les mer her.

Vigeland-museet viser Gustav Vigeland sine mindre kjente tegninger og notater i ny utstilling. (Foto: Vigeland-museet.)

Dobbelåpning Vigeland-museet

To utstillinger på Vigeland-museet åpner torsdag 10. oktober klokka 18.00 i Nobels gate 32.

Vigeland-museet fylles med to nye opplevelser denne uka.

I en ny utstilling vises et utvalg av Vigelands tegninger og notisbøker. Her får man et sjeldent innblikk i kunstnerens inspirasjonskilder, og da særlig Michelangelo, og hvordan dette har formet kunstnerskapet hans.

Gå heller ikke glipp av Lin Wangs stedsspesifikke verk «Rhapsody & Still Life» som vises i sal VII.

Les mer her.

Lars Sandås prosjekt «Små monumenter» på Kunstnernes hus retter søkelyset mot det åpne rusmiljøet i Oslos byrom. (Foto: Koro.)

Rusmiljøets historie

«Små monumenter» på Kunstnernes hus åpner fredag 11. oktober klokka 18.00 i Wergelandsveien 17.

På fredag er det åpning av Lars Sandås prosjekt «Små monumenter» på Kunstnernes hus. Ved å løfte fram tre monumenter på tre spesifikke steder i Oslo, retter Sandås søkelyset mot det åpne rusmiljøet i Oslos byrom. Eika ved Akerselva, Plata ved Oslo S og Nisseberget i Slottsparken er alle steder som har en spesiell historie i det norske rusmiljøet, og med prosjektet «Små monumenter» sikter kunstneren på å stille spørsmål ved hvem som blir hedret og minnet, og hvem som blir glemt, særlig sett i lys av avslaget fra Det Norske kongehus om å sette opp et minnesmerke om miljøet i Slottsparken.

Under åpningen skal Bo Kristen Wallström fra Koro fortelle om prosjektet, og Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk, skribent Mohamed Abdi og Ruben Steinum fra Norske billedkunstnere vil holde appeller.

Les mer her.

«Liten skandinavisk teori» er en utstilling av den danske konseptkunstneren Henrik Plenge Jakobsen. (Foto: Noplace.)

Skandinavisk teori

Henrik Plenge Jakobsen på Noplace åpner fredag 11. oktober klokka 19.00 i Oslogata 2B.

Noplace inviterer til åpning av utstillingen «Liten skandinavisk teori» av den danske konseptkunstneren Henrik Plenge Jakobsen.

Plenge Jakobsens kunst er samfunnskritisk i den forstand at han undersøker og diskuterer politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale strukturer som danner grunnlaget for det moderne liv. For han er ikke kunst og virkelighet to separate sfærer, men mener at kunst er en av realitetene som utgjør livet. Utstillingen på Noplace består av et skulpturelt diorama og et maleri, og kan forklares som en analyse av de grunnleggende levekårene som er relatert til denne delen av verden. Teorien tar for seg mellomistiden vi er i nå, altså en periode fra den forrige istiden til den neste.

Les mer her.