Utstillingen «Treverk (13)» av Joakim Blattmann er del av en større serie hvor han utforsker treets lydlandskap. (Foto: Istvan Virag.)
Treet som DJ

Fremhever uhørbare akustiske landskap med tankevekkende treverk-komposisjoner

Med sin siste utstilling «Treverk (13)» på Atelier nord, tar Joakim Blattmann oss med inn under barken på treet, og åpner for dialog rundt viktige etiske problemstillinger.
Saken er Joakim Blattmann er aktuell med utstillingen «Treverk (13)» på Atelier nord, som står fram til 15. desember.

I flere prosjekter, gjennom blant annet serien «Treverk», har kunstner og musiker Joakim Blattmann undersøkt treets innside, hva som rører seg, og hvilke lydlandskap som finnes i treets indre. Kunstneren arbeider stadig med å utvide sitt arkiv med tre-lyder ved å lytte til skogen, trær eller avskårede tredeler, og i arbeidene sine filtrerer han bort den menneskeskapte støyen og fremhever trærne sine uhørbare akustiske landskap.

Tidligere lydverk i denne serien har blitt gjennomført i blant annet Ekebergparken (Treverk 11), og blitt vist under Høstutstillingen 2018. Nå, på Atelier nord, blir vi presentert for en mer omfattende installasjon, som også har en direkte tilknytning til selve visningsrommet. Resultatet er særs fascinerende, rent teknisk, samtidig som helheten får oss til å reflektere over noen av vår tids viktigste problemstillinger.

Installasjonen «Treverk (13)» består av ulike deler av tre, flere kontakthøytalere, kabler, sensorer og en datamaskin. (Foto: Istvan Virag.)

Lavmælt og dempet

Det åpne gallerirommet på Atelier nord er dempet og rolig. Rundt om i rommet er flere tredeler plassert rundt i ulike konstellasjoner. Fra de forskjellige punktene i galleriet flyter et avdempet, klikkende, murrende og udefinerbart lydbilde. Det er noe mildt og nærmest meditativt over det hele.

Installasjonen, «Treverk (13)», består i sin helhet av disse tredelene, flere kontakthøytalere, kabler, sensorer, en datamaskin og Blattmanns eget omfattende arkiv av tre-kommunikasjon. Lydlandskapet som omfavner oss inne i galleriet er relativt kortreist, og stammer fra et enormt lønnetre ute i galleriets bakgård. Lydene som spilles av i galleriet er hentet fra opptak som Blattmann har gjort gjennom det siste året.

På de ulike trestammene er det plassert en rekke kontakthøytalere. Disse spiller tilbake de ulike lydopptakene som er gjort av lønnetreet. Selv om de ulike opptakene er gjort på et tidligere tidspunkt, er kontakten mellom lønnetreet i bakgården og de avkuttede trestammene i galleriet fortsatt tett knyttet sammen. Hvilket av opptakene som spilles av til enhver tid er nemlig kontrollert av lønnetreet selv. Via ledninger, og ulike sensorer festet til treet, er det sammenkoblet med en datamaskin. Gjennom disse sensorene tolker maskinen den elektriske ledeevnen i tredelene, som igjen avgjør hvilke opptak som spilles av til hvilken tid. På denne måten påvirker lønnetreet hvilket lydlandskap som former seg inne i gallerirommet.

Lydene fremkommer med ulik intensitet og rytme. Noen ganger er de nesten uhørbare, andre ganger tydelige og klokkeklare. Det klikker og murrer, og til tider fremkommer noe som best kan beskrives som hule dunkelyder. Lydene forårsakes av endring i fuktighet, insekter som ferdes under barken eller trestammen som vrir seg, beveger seg og endres.

Gjennom Blattmanns arbeider får vi tilgang på lyder vi ellers ikke kan høre. (Foto: Istvan Virag.)

Akustisk økologi

Med disse arbeidene fremhever Blattmann, på sin unike måte, ellers utilgjengelige lydlandskap. Han bringer det uhørlige i treet frem for oss; han fremhever det, og markerer dets egenverdi. Slik som andre som arbeider med lignende fremgangsmåter i feltet, kan det sies at han utforsker innen en slags akustisk økologisk tradisjon. En tradisjon som befatter seg med å dokumentere og synliggjøre stadig endrende lydlandskap, og hvilke konsekvenser våre handlinger har for dem.

På lik måte som at økologien tar for seg og studerer forholdet mellom levende organismer og deres miljøer, er akustisk økologi et felt som tar for seg relasjonene mellom levende vesen og lydlandskapene. Innen denne formen kan det å fremheve være et viktig virkemiddel. Ved å tilgjengeliggjøre et egentlig ikke-hørbart lydlandskap, kan en øke bevisstheten omkring det aktuelle lydlandskapet. Blattmann gir trærne et hørbart og tilgjengelig språk, hvor det til dels kan si å kommunisere med oss.

Lydlandskapet som omfavner oss inne i Atelier nord er relativt kortreist, og stammer fra et enormt lønnetre ute i galleriets bakgård. (Foto: Istvan Virag.)

Treet som protagonist

Disse lydene er ikke noe vi vanligvis får høre, det er noe Blattmann med sin praksis gir oss tilgang til. Organismene som omgir oss er utsatte, og selv om treets livsverden befinner seg utenfor vår menneskelige erfaring, er det fortsatt under konstant påvirkning av våre handlinger og aktiviteter.

Med dette arbeidet gir Blattmann treet en hovedrolle. Han fremhever et lydlandskap som er så tydelig omkring oss, men som også er utenfor vår sanseverden. I disse arbeidene kommuniserer treet til oss, og med oss, og til dels kan en nesten påstå at det får en slags personlighet. Arbeider som disse, med sin subtile, men kraftfulle fremtoning, er virkningsfulle og viktig for å utfordre våre konsepter om andre livsformers verdi.