Kunstutdanning til innsatte

Nytt fengsel får eget kunstakademi

Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte, når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi. (Foto: Agder fengsel.)
Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte, når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi. (Foto: Agder fengsel.)
Kunst i offentlige rom (Koro) står bak det som blir Norges første fengslede kunstakademi. Der skal de oppdage nye kunstnere.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Agder fengsel åpner på forsommeren.

– Jeg har jobbet i kriminalomsorgen i 36 år, og erfarer at det finnes mange innsatte med kreative evner, sier Frank Tveiten Johansen til Subjekt.

Han er fengselsleder i Agder fengsel, som ved nyåpning på forsommeren i år skal tilby en helt egen kunstutdanning. Skolen, som har fått navnet Agder kunstakademi, tilbys kun de innsatte.

– Jeg tror vi kommer til å oppdage noen kunstnere, sier han.

Kunstakademiet er et kunstprosjekt arrangert av den statlige kunstforvalteren og -distributøren Kunst i offentlig rom (Koro), som har fått med seg kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, i tillegg til kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin til å utvile det nye kunstakademiet.

Annonse
Frank Tveiten Johansen er fengselsleder i Agder fengsel, og har vært involvert i prosjektet Agder kunstakademi. (Foto: Agder fengsel.)

Gleder seg over nytt fengsel

Agder fengsel består av to avdelinger. Den ene med 100 fengselsplasser og administrasjon i Mandal, og den andre med 200 fengselsplasser i Froland. Kunstakademiet vil finne sted i begge avdelingene, med kunstnerisk tilleggsutstyr som skal gi rom for en fullendt kunstnerisk praksis, fra kunstbibliotek til galleri.

Frank Tveiten Johansen mener kunstnerisk utfoldelse er noe han har sett at mange innsatte har, og videre at kunstakademiet vil dekke en interesse som allerede eksisterer. Derfor er han begeistret for prosjektets form og samarbeidet med Koro.

– I stedet for å bruke alle midlene på kunstgjenstander eller annen type kunst, har vi i Agder fengsel blitt enige om et kunstakademi. Kunsten blir da både de innsattes møte med egne kunstneriske evner, selve kunstutdannelsen, og den kunsten de lager. Her er både prosessen og resultatet like spennende, sier han.

Koro er en statlig etat under Kulturdepartementet, og har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlig rom. Her ser vi Koro-dirketør Svein Bjørkås. (Foto: Marte Garmann/Koro.)

– Et unikt prosjekt

Siden opprettelsen i 1977 har gjennomføring av kunstprosjekter i nye, statlig eide bygg vært Koro sin hovedoppgave. Siden 1998 ble det innført en ordning hvor det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekt. I dag varierer denne prosenten fra 0,5 til 1,5 prosent, avhengig av type bygg.

Dette gjelder også fengsel, og steder som blant annet Halden fengsel har fått stor oppmerksomhet for sin satsning på kunst.

Å integrere et eget kunstakademi i et fengsel er imidlertid nytt.

– Det er første gang Koro gjennomfører et kunstprosjekt som innebærer at vi etablerer et konkret og forhåpentlig også varig utdanningstilbud, sier direktor for Koro, Svein Bjørkås, til Subjekt.

– Når det er sagt, er det ikke nytt at vi lager prosessuelt orienterte kunstprosjekter som aktiviserer innsatte i norske fengsler, fortsetter han.

Han forteller at det finnes flere eksempler på dette, og trekker fram Liv Bugges «To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself» ved fengslene på Ila og Eidsberg, og Eirin Støens verk, «Hagen», ved Trondheim fengsel.

– Her er ikke kunsten bare for de innsatte, men også av og med dem. Agder kunstakademi er med andre ord et prosjekt som er nyskapende samtidig som det inngår i en allmenn utvikling der kunstnerne kombinerer estetisk åpenhet, sosial involvering og aktivisme, sier han.

Agder fengsel skal åpne på forsommeren. (Foto: Agder fengsel.)

– Kunst dekker substansielle behov

– At det å skape og erfare kunst i seg selv dekker et grunnleggende behov. Dette er også er et premiss for alle Koros kunstprosjekter. Da gjelder det like mye i fengsel som andre steder, påpeker Bjerkås.

Han har derfor tro på at akademiprosjektet har et stort potensial til å gjøre fengselsoppholdet mer meningsfullt for de innsatte, samtidig som han håper det kan bidra til å gjøre tilpasningen til livet etter endt soning lettere.

– Det er ikke nytt at utdanning og læring i forbindelse med soning av fengselsstraffer er viktig både for den enkelte innsatte og for samfunnet. Siden tilbakefallsprosenten for de som først har havnet i fengsel er så stor, er det åpenbart et behov for å prøve ut nye tilnærminger til hva de innsatte skal kunne lære.

Undervisningssemester starter våren 2021, og den Kristiansand-baserte kunstneren Ann Cathrin November Høibø er den første som er invitert inn i som underviser. (Foto: Agder fengsel.)

Følger ikke-hierarkiske metoder

En av kuratorene bak prosjektet, Thora Dolven Balke, forteller at de har latt seg inspirere av uavhengige, høykvalitets kunstskoler som Black Mountain College i USA (1933-1957), som opererte med ikke-hierarkiske metoder hvor studenter og undervisere møtes på samme plan.

– I Agder kunstakademi skal profesjonelle kunstnere forme et sammensatt undervisningsprogram basert på egen kunstproduksjon og samarbeide med studentene om å skape kunstverk som blir en permanent samling montert i fengselet underveis, sier Dolven Balke.

Det var hun og hennes med-kurator Kristine Jærn Pilgaard som først lanserte ideen om å etablere kunstakademiet, og noe av det første de gjorde var å invitere kunstnerne Dag Erik Elgin og Hege Nyborg til å bygge det opp sammen med dem.

Thora Dolven Balke er en av kunstnerne bak Agder kunstakademi. (Foto: Håkon Borg.)

Autonom i fengsel

– Hvordan skiller Agder kunstakademi seg fra andre kunstakademier?

– Den største forskjellen er situasjonen studentene befinner seg i. Uansett begrunnelse er fengselets utgangspunkt en frihetsberøvelse, og vi må aldri glemme at studentene deler denne forutsetningen, sier Dolven Balke.

Hun understreker at de lager et undervisningstilbud som skal la kunsten virke på egne premisser, men som samtidig forholder seg til en fengselsstruktur.

– Forhåpentligvis kan dette også være et utgangspunkt for viktige samtaler. Her har fengselet vært enormt imøtekommende og støttet oss i at Agder kunstakademi skal få virke autonomt inne i fengselet, sier hun.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar