Trude Gomnæs Ugelstad er utvalgsleder i Statens kunstnerstipend og sier det har vært en spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte økonomiske situasjonen i kultursektoren. Styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, mener flere tiltak må til. (Foto: Geir Mogen.)
Søknadsrekord for Kulturrådet

– En spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte koronakrisen

I dag blir 881 nye kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend. Det kom inn 9.214 søknader, som er ny rekord for Kulturrådet.
Saken er I dag blir 881 nye kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend. Saken oppdateres.

Det kom inn 9.214 søknader til årets tildelingsrunde, som hadde søknadsfrist i oktober i fjor. Det er ny rekord på antall søkere.

I dag er 881 kunstnere tildelt stipend på omlag 276.000 kroner per år i inntil fem år. For de to diversestipendordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90.000 kroner.

– Kunstnerstipendene er en investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken, nemlig enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid, sier utvalgsleder i Statens kunstnerstipend, Trude Gomnæs Ugelstad, som også er kunstnerisk direktør i Sørlandets kunstmuseum og på 11. plass i Subjekts kåring av kunst-Norges 50 mektigste.

Hun fortsetter:

– Det å være et kultursamfunn innebærer at vi holder oss med en kunstnerstand som står fritt til å utforme sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene legger til rette for frie, kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet.

(Foto: Skjermdump fra Kulturrådets nettsider.)

Et spesielt år

Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer.

– I år har det vært spesielt vanskelig å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, sier Gomnæs Ugelstad.

Hun peker på koronakrisen.

– Det har vært en spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte krisen i den norske kultursektoren. Det gjør at denne grunnmuren i norsk kunstnerøkonomi blir desto viktigere, sier hun.

Styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, mener det bør tas ytterligere tiltak under krisen.

– I disse krise tidene har det kommet smertelig tydelig frem hvor utsatte kunstnere er og hvor fraværende sikkerhetsnettene er. Dette må det gjøres noe med både nå, og på lengre sikt, skriver han på sin Facebook-side, og fortsetter:

– For det første så må alle som mottar statlige arbeidsstipend nå få to måneders forlengelse som følge av koronakrisen. Det er et enkelt og billig tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Han mener at tildelingsprosenten er for lav, og påpeker av 6 prosent av søkerne tildeles arbeidsstipend, at 5 prosent av søkene tildeles arbeidsstipend for yngre og at 3 prosent av søkerne tildeles stipendet for etablerte kunstnere.

– Dette viser med all tydelighet at mulighetene er forsvinnende små for det store flertallet av profesjonelle kunstnere, sier han.

(Foto: Skjermdump fra Kulturrådets nettsider.)

– Jevn fordeling

Steinum mener kunstnerstipendene bidrar til økonomisk stabilitet, som gjør at kunstnerisk aktivitet kan være kunstnerens hovedbeskjeftigelse.

– Slik legges det til rette for kunstnerisk fordypning, konsentrasjon, produksjon, og faglig utvikling over tid. Stipendene er det mest effektive og treffsikre tiltaket som bidrar til et bredt og solid mangfold av kunst, skapt av kunstnere som jobber innenfor alle teknikker og som kommer fra forskjellig sosial og økonomisk bakgrunn, sier han.

Kulturrådet har tidligere blitt kritisert for ujevn geografisk fordeling av stipendene. I år kan de skryte av jevn fordeling.

– Både søknadene og tildelingene fordeler seg over hele landet, skriver Kulturrådet på sine nettsider.

De fleste søknadene kommer fra Oslo og Viken, men det er Troms og Finnmark som har den høyeste tildelingsprosenten, der hele 16 prosent av søknadene har blitt innvilget.

Gjennomsnittlig tildelingsprosent for hele landet er i underkant av ti prosent.

– Tildelingene speiler i stor grad bostedene til norske kunstnere, og det er gledelig å se at det er et yrende kunstnerliv i alle deler av landet, sier Gomnæs Ugelstad, og fortsetter:

– Kunstnerbefolkningen har økt betydelig de siste årene, og kunstnerne blir i økende grad en utsatt yrkesgruppe med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter. Koronakrisen viser hvor små marginer den norske kultursektoren har å gå på, og kunstnerstipendene er avgjørende når vi nå skal sikre et levende kulturliv også i tiden som kommer.

Se alle stipendtildelingene her

· Arbeidsstipend

· Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere

· Diversestipend

· Diversestipend for nyutdannede kunstnere

· Stipend for etablerte kunstnere

· Stipend for seniorkunstnere