I dag måtte museumsdirektør Jérémie McGowan fratre sin stilling på Nordnorsk kunstmuseum. Her illustrert ved noen av de ansatte, ikke nødvendigvis de som har signert brevet. (Foto: Marius Fiskum.)
Støtter McGowan som direktør

Ansatte ved Nordnorsk kunstmuseum støtter direktøren. Her er brevet de sendte til styret

Mandag ble museumsdirektør Jérémie McGowan løst fra sin stilling ved Nordnorsk kunstmuseum. Nå krever 14 av de ansatte åpenhet fra styret rundt beslutningen.
Saken er Ansatte ved Nordnorsk kunstmuseum støtter Jérémie McGowan som direktør. Styret har løst ham fra sin stilling. Saken er oppdatert kl. 12.52.

Mandag skrev vi at museumsdirektør Jérémie McGowan måtte gå av sin stilling som museumsdirektør ved Nordnorsk kunstmuseum. Det ligger i kontrakten at en slik avløsning kan skje uten videre forklaring. Styreleder Grete Ellingsen uttalte til Subjekt at avgjørelsen ble tatt etter «en totalvurdering».

Subjekt har vært i dialog med flere av de ansatte ved Nordnorsk kunstmuseum og fått innsyn i et brev som ble signert av 14 av de ansatte.

Brevet ble sendt til alle styremedlemmene i Nordnorsk kunstmuseum i forkant av et ekstraordinært styremøte om nettopp direktørstillingen.

Kurator ved museet, Charis Ann Gullickson, kan fortelle at de ansatte fikk varsel om styremøtet 24 timer i forkant av avvikling.

– Til tross for lite tid og lite informasjon klarte vi å samle oss og skrive et felles støttebrev som 14 undertegnet, sier hun.

Videre forteller hun at lukkede beslutningsmøter strider med museets verdier om åpenhet.

Her er brevet

McGowan som direktør ved NNKM

Vi forholder oss til at det er innkalt til ekstraordinært styremøte 27. mars 2020 med agenda: Åremålsavtale direktør. Vi anerkjenner at det er faktorer rundt dette spørsmålet vi ikke har innsyn i.

Her følger en uttalelse fra vårt ståsted:

Vi opplever Jérémie som en nytenkende leder. Under Jérémies ledelse har NNKM posisjonert seg som en synlig aktør og samarbeidspartner i det regionale, nasjonale og internasjonale museumsfeltet. NNKMs kompetanse og resonans i forhold til samfunnsspørsmål har blitt aktivisert under hans ledelse. NNKM er blitt anerkjent gjennom ulike priser vi har blitt nominert til og/eller mottatt. Jérémie har en sammensatt kompetanse som museet trenger, og som gir oss forskningskompetanse og prosjektene våre museumsfaglig tyngde.

Jérémie har implementert store og positive endringer i NNKM, på flere plan. Han inkluderer alle ansatte i store og viktige prosesser, som strategi og metodikkarbeid. Medvirkningen har gitt rom for innspill, bidrag og eierskap til det museumsfaglige arbeidet. Vi vil være med å jobbe videre i denne retningen. Utviklingen av, og programmering ved, NNKM har i stor grad involvert kollegiets bidrag.

I en tid hvor vi globalt forholder oss til en pandemi og en uklar forståelse av hva framtiden bringer, trenger vi mer en noensinne ledere som kan implementere strategiske satsninger som gir oss ulike perspektiver gjennom kunst og kunstformidling. Vi opplever at den rollen Jérémie har utviklet NNKM til ha, nettopp gir oss mulighet til å være en samfunnsaktuell aktør.

Hvis styret mener at NNKM ikke har levert tilstrekkelig under Jérémies ledelse, stiller vi oss undrende til det. Hvis museets nåværende retning eller leveranser er utslagsgivende for åremålet, er det essensielt at NNKMs nyvalgte styre kommuniseres eksplisitt og tydelig til de ansatte hvilke nye strategier som er ønskelig for framtidig drift og utvikling av NNKM.

Vi håper at en av NNKMs verdier – åpenhet – kan kjennetegne styrets arbeid rundt vurdering av åremålet. Vi som har undertegnet denne uttalelsen, og som jobber med Jérémie til daglig, ønsker å fortsette samarbeidet med Jérémie som direktør. Vi har tillit til Jérémie, og vil anstrenge oss sammen med ham videre på denne reisen med å utvikle museet.

Brevet er datert 27. mars. Ikke alle de ansatte har signert brevet, men en majoritet. De som ikke har signert er både ansatte som ikke støtter brevet, og ansatte som ikke har rukket å signere brevet. Brevet er publisert med tillatelse fra noen av de ansatte.