Styrelederen bryter tausheten

Derfor løste vi Jérémie McGowan fra direktørstillingen på Nordnorsk kunstmuseum

Styreleder i Nordnorsk kunstuseum, Grete Ellingsen, kritiseres for taus avløsing av museumsdirektør Jérémie McGowan. Nå tar hun bladet fra munnen i et brev til Subjekt. Bildet er fra da Ellingsen var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg.)
Styreleder i Nordnorsk kunstuseum, Grete Ellingsen, kritiseres for taus avløsing av museumsdirektør Jérémie McGowan. Nå tar hun bladet fra munnen i et brev til Subjekt. Bildet er fra da Ellingsen var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg.)
Mange har krevd åpenhet rundt beslutningen om å løse Jérémie McGowan fra direktørstillingen på Nordnorsk kunstmuseum. Nå bryter styreleder Grete Ellingsen tausheten.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Styreleder i Nordnorsk kunstmuseum begrunner avløsingen av museumsdirektør Jérémie McGowan.

Brevet har fått tittelen «Åpenhet om avgang» og gjengis i sin helhet under:

Styret i Nordnorsk kunstmuseum har valgt å avslutte arbeidsforholdet til direktør Jérémie McGowan. På bakgrunn av oppmerksomheten dette har skapt, ønsker styret å informere offentligheten om begrunnelsen.

De fleste av oss liker ikke å snakke ned egenskaper eller mindre sterke sider hos kolleger og medarbeidere. Jeg har derfor lyst til å starte med å formidle hva som har vært bra med Jérémies McGowans lederskap i Nordnorsk kunstmuseum.

Han har skapt stolte øyeblikk i Nord-Norge. Han har latt kunsten ha sin egen og uredde stemme. Han har løftet fram perspektiver og grupper som ikke har lett for å komme til ordet. Han og hans kolleger satte i 2017 samisk kunst og samisk kunstformidling på dagsorden, noe som ga nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Annonse

Denne delen av jobben har han fått velfortjent ros for. Jeg gjentar den gjerne. 

Den andre delen av jobben handler ikke om kunst, men om ledelse. Den delen av jobben har ikke hatt samme nivå. Direktøren har på flere områder levert svakere enn det man må kunne forvente. Dette var årsaken til at det forrige styret i utgangspunktet ikke ønsket å gi ham et nytt åremål som direktør vinteren 2019.

I dialogen med det forrige styret ble han gjort kjent med dette, og med at styret ønsket å beholde hans kunstneriske kompetanse. Han ble derfor tilbudt en fast stilling som kurator ved kunstmuseet.

McGowan ønsket ikke en slik løsning. Styret valgte da å gi ham en nytt, forkortet åremål på to år, der det eksplisitt heter at arbeidsforholdet kan avsluttes når som helst og uten begrunnelse. Denne avtalen aksepterte McGowan.

Da jeg i januar overtok som styreleder, satte jeg meg inn stiftelsens historie de siste årene. Den avdekket at direktøren ikke har levert på tydelige og gjentatte bestillinger fra styret. Det har vært gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd. Det er uheldig og gjør styrets arbeid vanskelig.

Jeg erfarte også at samhandlingen mellom styret og direktør over tid ikke hadde vært som det burde være. Det i en stiftelse som årlig forvalter med enn over 20 millioner offentlige kroner.

En viktig oppgave for en nasjonal kulturinstitusjon i nord, er å levere på oppdraget samt på bestillinger fra Kulturdepartementet. Institusjonen har fått i oppdrag å drive Svalbard kunsthall, som Nordnorsk kunstmuseum mottar over to millioner kroner i året i tilskudd over statsbudsjettet for å drive. Dette arbeidet er dessverre gradvis trappet ned, uten forankring i Kulturdepartementet eller styret.

I tillegg oppstod situasjoner som følge av direktørens personalbehandling. Dette, sammen med fallende publikumstall – og en ikke tilfredsstillende økonomistyring – gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå.

I tråd med avtalen ble han løst fra sitt arbeidsforhold og får i henhold til den samme avtalen utbetalt fire måneders etterlønn.

At det forrige styret ikke ønsket å fornye hans åremål har ikke vært kjent utad. Jeg har innhentet samtykke fra tidligere styreleder om å kunne gjøre det kjent nå. Jeg finner det riktig fordi kritikere framstiller denne avgangen som en sjokkavgang. Det er en trist avgang, men den er dessverre nødvendig.

Kritikerne, også de som nå velger å forlate styret, ser ut til å mene at man primært bør vektlegge det kunstneriske ved en direktørs rolle. Jeg mener det må være en god balanse mellom kunstfaglig, organisatorisk og driftsmessig ledelse. I dette tilfellet har balansen over tid vært feil. Når man heller ikke har sett tilstrekkelig forbedring, mener jeg det var nødvendig å gjennomføre denne prosessen nå, og i det tempoet styret valgte.

Jeg mener det bør praktiseres åpenhet i en organisasjon som Nordnorsk kunstmuseum, selv om vi ikke er omfattet av offentlighetsloven. Derfor vil jeg, i tråd med kunstmuseets viktige verdi om åpenhet, ta initiativ til at alle gamle protokoller skal gjøres offentlig tilgjengelig. Offentlighet i protokollene skal være hovedregelen fra nå av. Unntaket er opplysninger som etter lov skal behandles som taushetsbelagte.

I et åpent og inkluderende Nordnorsk kunstmuseum handler det nå om å levere høyt nivå på både kunst og ledelse. Det skal hele organisasjonen strekke seg etter.

Denne redegjørelsen tilsluttes av alle styremedlemmer. Det vil si Anni Skogman (Tromsø), Ole-Jonny Korsgaard (Harstad), Hanne Jakhelln (Bodø) og Lise Dahl (ansattes representant i styret).

Sortland 2. april 2020

Grete Ellingsen

styreleder

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar