Stiller spørsmål ved sykehusets åpenhet

Sørlandet sykehus informerte ikke kommunen om at de skulle skrive ut så mange ruspasienter

Sørlandet sykehus har skrevet ut ruspasienter i behandling mot sin vilje, men forklaringene stemmer ikke overens med bekymringsmeldingene som har kommet inn til Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. (Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK Luftfoto.)
Sørlandet sykehus har skrevet ut ruspasienter i behandling mot sin vilje, men forklaringene stemmer ikke overens med bekymringsmeldingene som har kommet inn til Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. (Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK Luftfoto.)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon kjenner seg ikke igjen i Sørlandet sykehus sine forklaringer rundt utskrivingen av flere ruspasienter i behandling. Nå stiller de spørsmål ved åpenheten i helsetjenesten.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon betviler åpenheten i de statlige helseforetakene.

Koronapasienter krever stadig større del av det norske helsevesenets ressurser. Det går utover ruspasientene, som blir skrevet ut av behandling mot sin vilje, skrev vi 21. mars.

Siden 12. mars skal Rusmisbrukernes interesseorganisasjon ha mottatt daglige bekymringsmeldinger fra pasienter, pårørende og sykeshusansatte om stengte tvangsposter som følge av kapasitetsmangelen.

Fagansvarlig i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Bente Røstad, mener det er bekymringsverdig.

– Noen har begynt å ruse seg igjen, enkelte må bo hos hverandre, og andre har blitt skrevet ut tilbake til gammel bolig, som ikke lengre egner seg til å være rusfri i, sier Røstad.

Annonse
Fagansvarlig og brukerrepresentant i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Bente Røstad, mener de statlige helseforetakene ikke har vist samarbeidsvilje med brukerorganisasjonene. (Foto: Kjartan Bjelland.)

Mener sykehuset unngikk informeringsplikt

Sørlandet sykehus er et av stedene hvor RIO har mottatt varsler om et betydelig svekket behandlingstilbud.

– Sørlandet sykehus informerte ikke kommunen om at de skulle skrive ut så mange pasienter. Det skal de gjøre, slik at kommunen er klar til å ta dem imot, sier Røstad til Subjekt.

Ifølge en artikkel i Fædrelandsvennen skal ikke Kristiansand kommune ha blitt informert om stansen i enkelte behandlingstilbud for psykisk syke og rusavhengige – før avisen tok kontakt.

Direktør ved klinikk for psykisk helse-, psykiatri- og avhengighetsbehandling ved Sørlandets sykehus, Oddvar Sæther, reagerer på fremstillingen. Til Fædrelandsvennen uttaler han at sykehuset ikke har skrevet ut pasienter med akuttbehov.

– Så langt har sykehuset ikke avvist noen som trenger akutt psykisk helsehjelp, sier han.

Kenneth Arctander Johansen mener at sykehuset ikke behandler ruspasienter som akutt hjelpetrengende, men at de er særlig utsatt for både smitte og smittespredning.

– Det er klart at når en person er under behandling er ikke situasjonen akutt, men i øyeblikket man skriver noen ut blir situasjonen akutt igjen, sier han.

Rio har vært i kontakt med utskrevne pasienter som forteller at de som har tilbakefall etter utskriving får plass igjen, men at måten dette blir formulert på gjør at terskelen for å ruse seg oppleves mindre. (Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK Luftfoto.)

Kjenner seg ikke igjen i forklaringene

Konstituert avdelingssjef ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandets sykehus, Frode Nordhelle, forteller at det ikke er snakk om mange, men få utskrivinger fra døgnbehandlingen.

– Noen få pasienter ble skrevet ut av døgnbehandling etter grundige forsvarlighetsvurderinger for å fristille senger og personell i henhold til beredskapsføringer fra sykehusledelsen, sier Nordhelle til Subjekt.

Videre forteller han at gruppebehandlinger er satt helt på pause, mens sykehuset fortsatt tilbyr poliklinisk oppfølging over telefon.

– Sånn sett står ikke pasientene uten et behandlingstilbud, sier han.

Ifølge Nordhelle skal sykehuset ha orientert aktører som ledelsen ved sykehuset har faste møter med, deriblant RIO, om utskrivingene av ruspasienter. Disse består ifølge Nordhelle av representanter fra blant annet Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Men igjen kjenner ikke Rusmisbrukernes interesseorganisasjon seg igjen i forklaringene.

– Vi har ikke hørt noe fra Sørlandet sykehus, sier Røstad.

– Ingenting?

– Det eneste vi har hørt er at en av våre frivillige har fått en e-post som handler om grunnlaget for utskrivingene. De vi derimot har hørt fra er fortvilede utskrevne pasienter og pårørende som opplever situasjonen som fryktelig vanskelig, sier hun.

Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, mener at ingen av helseforetakene har gjort noe for å involvere brukerorganisasjonene. (Foto: Katrine Lunke Apeland.)

Svekket tillit til sykehuset

Arctander Johansen mener at tilliten til behandlingsstedene er svekket, samtidig som han stiller spørsmål ved åpenheten i helsevesenet og om de gjør gode vurderinger i forbindelse med smittevern.

– Vi forstår at helsemyndighetene og helsebyråkratene står i en vanvittig krevende situasjon, og at helsepersonell jobber på spreng for å få oss gjennom krisen. Det applauderer vi, samtidig som vi har disse konkrete bekymringene knyttet til de brukerne som vi representerer, sier han.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har vært i kontakt med utskrevne pasienter som forteller at de som har tilbakefall etter utskriving får plass igjen, men at måten dette blir formulert på gjør at terskelen for å ruse seg oppleves mindre.

– Dette svekker tilliten til behandlingsstedet betraktelig, sier Arctander.

Han mener at ingen av helseforetakene har gjort noe for å involvere interesseorganisasjonene.

Røstad mener de statlige helseforetakene er blant «verstingene», ettersom de sitter på mye kompetanse som ifølge Røstad prioriteres feil, i tillegg til å ikke ha vist samarbeidsvilje med brukerorganisasjonene. Hun mener at de med fordel kunne ha benyttet sosionomer, psykologer og erfaringskonsulenter som alternativ til medisinskfaglig helsepersonell – i stedet for å skrive ut ruspasienter med behov for behandling.

– På denne måten kan de ivareta pasientene, så kan selve behandlingen settes på vent. Jeg har forstått det slik at Kristiansand kommune har fått 1.400 personer som har meldt seg frivillig til å jobbe, sier hun.

I en artikkel Subjekt publiserte 21. mars står det at daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, sier at tvangsposten ved Sørlandet sykehus har blitt stengt. Dette stemmer ikke. Kapasiteten er begrenset, ikke stengt. Informasjonen handlet om varsler RIO har mottatt fra utskrevne pasienter som opplever tilbudet som utilgjengelig, og Arctander Johansen uttrykket bekymring over varsler fra pasienter og pårørende om at tvangsposten var stengt og andre behandlingstilbud var utilgjengelige.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar