Alt du må å vite om Rajas krisemilliarder

Abid Raja legger frem stipendordning på 100 millioner til kunstnere

Kulturminister Abid Raja har vært i hardt vært for sin håndtering av koronakompensasjoner for kulturlivet. Nå er hand i medvind. I dag legger han frem en krisepakke på nye 1,5 milliarder til kultur, idrett og frivillighet. 100 millioner skal gå til 300 kunstnere gjennom en ny stipendordning. (Foto: Danby Choi.)
Kulturminister Abid Raja har vært i hardt vært for sin håndtering av koronakompensasjoner for kulturlivet. Nå er hand i medvind. I dag legger han frem en krisepakke på nye 1,5 milliarder til kultur, idrett og frivillighet. 100 millioner skal gå til 300 kunstnere gjennom en ny stipendordning. (Foto: Danby Choi.)
Kulturministeren utvider kompensasjonsordningen til kultur med 1,5 nye milliarder. Av disse settes 100 millioner av til kunstnere gjennom ny stipendordning.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Raja vil gi kompenasasjonsstipend til 300 kunstnere.

Ifølge NRK skal de 100 millionene deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer.

– Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

Det er Statens kunsterstipend og Fondet for utøvende kunstnere som skal bestemme hvem som får stipendene.

Ifølge utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Statens kunstnerstipend vil søknadsprosessen trolig ta tid, og utbetalingene vil ikke skje før høsten.

Annonse

Ved siden av kunstnerstipendet kommer det også et krisestipend til utøvende artister, som kan søke på 30 av de 100 millionene.

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til 300 kunstnere, og hver enkelt kunstner kan få opptil 200.000 kroner.

Styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, kaller Rajas kompensasjon for et viktig gjennomslag for kunstnerne. (Foto: Marthe Thu.)

– Viktig gjennomslag

Styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, som har kritisert Rajas håndtering av kunstnerne under koronapandemien, kaller det for et viktig gjennomslag.

– Dette er et viktig gjennomslag for kunstnerne. Vi er glad for at Abid Raja har lyttet til vårt innspill om behovet for nye stipender, sier han til Subjekt.

– Abid Raja gir samtidig et vel så viktig signal når han sier at de vil være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer. Jeg oppfatter det som at han her anerkjenner at dette tiltaket alene ikke er tilstrekkelig.

– Hvordan da?

– Flere stipender er et av fire primærtiltak som vil være nødvendig for å ivareta billedkunstnerne gjennom krisen. Det er fortsatt avgjørende å få en tilpasset kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samtidig med at det er nødvendig å få etablert et offentlig innkjøpsfond og økt bruk av kunst i offentlig rom, sier Steinum, og fortsetter:

– For at kompensasjonsordningen skal fungere så er det nødvendig å justere beregningsgrunnlaget for å ivareta kunstnere med kombinasjonsinntekter som går i sykluser som strekker seg over flere år.

1,5 nye milliarder – 3,1 totalt

Kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighet- og idrettsfeltet blir forlenget til 31. august og utvidet med 1,5 milliarder kroner, blant annet fordi publikumsbegrensninger og avstandsregler fremdeles vil påvirke sektoren.

650 millioner går til ordningen for kulturlivet, mens 850 millioner går til ordningen for idrett og frivillighet. I begge ordningene legges det framover opp til løpende utbetalinger.

– Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge, har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Tre ordninger

– Kulturen, frivilligheten og idretten er viktige i livene våre – de er limet i samfunnet. Regjeringen jobber målrettet for at sektoren fortsatt skal kunne binde oss sammen og være bærekraftig både nå og i tiden framover, fortsetter han.

Av de til sammen 1,85 nye milliardene skal de resterende 350 millionene finansiere tre nye ordninger som skal bedre situasjonen til kulturlivet og for norske kunstnere.

De er fordelt med 100 millioner kroner til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere skal fortsette sitt kunstneriske virke, til sammen 50 millioner kroner skal gå til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich, og 200 millioner kroner skal gå til tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Flere faller inn under ordningen

Økningen i tilskuddene i den siste ordningen går til institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd, og som fram til nå har falt utenfor kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Dermed ser det ut til at konkurstruede Kode kunstmuseer i Bergen faller inn under ordningen. 120 av millionene skal gå til museene, mens 80 millioner skal gå til kunstinstitusjoner.

Likevel faller enkelte aktører, som noen litteraturhus og konserthus, utenfor både Kulturdepartementets kompensasjonsordninger og Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet. Regjeringen opplyser at de tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse.

Fakta om regjeringens kompensasjon til kultur

* Fredag 29. mai foreslo regjeringen å utvide kompensasjonsordningene til kultur, idrett og frivillighet med 1,85 nye milliarder kroner. Ordningen ble også foreslått forlenget til 31. august.

* 650 millioner kroner skal gå til kompensasjonsordningen for kulturlivet.

* 850 millioner kroner skal gå til ordningen for idrett og frivillighet.

* Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner skal økes med 200 millioner kroner. Økningen går til institusjoner som har over 60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd, og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

* Av de 200 millionene skal 120 millioner gå til museene, og 80 millioner skal gå til scenekunstinstitusjonene.

* 100 millioner går til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt virke framover. 70 av disse millionene skal fordeles av Statens kunstnerstipend, og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend.

* Til sammen 50 millioner kroner skal gå til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til fremskyndet vedlikehold.

* Med de nye ordningene har regjeringen siden koronakrisen inntraff foreslått nær 3,8 milliarder kroner i koronatiltak til mediene, kultur, idrett og frivillighet.

Kilde: Kulturdepartementet.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar