Vil bruke alle midler

Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten

Carl Nesjars datter mener samarbeidet mellom Nesjar, Viksjø og Picasso resulterte juridisk sett i et fellesverk, som alle arvingene har lik opphavsrett til. (Foto: Adrian Bugge.)
Carl Nesjars datter mener samarbeidet mellom Nesjar, Viksjø og Picasso resulterte juridisk sett i et fellesverk, som alle arvingene har lik opphavsrett til. (Foto: Adrian Bugge.)
Hvis ikke planene om å rive Y-blokka stanses, truer arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø med søksmål.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Arvinger vil stanse rivingen av Y-blokka, og truer staten med søksmål.

– Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sier Gro Nesjar Greve til NTB.

Det var NRK som først meldte at Greve, sammen med arkitekt Viksjøs arvinger, Mari Viksjø Grøstad og Espen Viksjø, forbereder å trekke staten for retten hvis ikke planene om å rive Y-blokka stanses.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir det anført at staten verken har innhentet samtykke eller synspunkter fra arvingene etter Carl Nesjar og Erling Viksjø, som sammen med Pablo Picasso står bak kunstverket «Fiskerne» og «Måken» på Y-blokkas fasade.

Statsbygg er i gang med rivingen av Y-blokka. Det er en omfattende og tidkrevende prosess. Første fase er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne de to kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)

– Et fellesverk

Samarbeidet mellom Nesjar, Viksjø og Picasso resulterte juridisk sett i et fellesverk, som alle arvingene har lik opphavsrett til, mener Carl Nesjars datter. Kunstverket, byggverket og håndverket hører uløselig sammen – å skille dem «vil utgjøre en klar krenkelse av opphavers rettigheter til verket», framholder arvingene.

Annonse

– Korrespondansen mellom Picasso og min pappa underbygger helt klart at dette er å anse som fellesverk, sier Gro Nesjar Greve til NTB.

Advokat Ida Gjessing skriver at brevet er «å oppfatte som et søksmålsvarsel».

Anleggsarbeidere jobber på baksiden av kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)

Omstridt vedtak

Det nylig ble klart at Stortinget ikke vil behandle spørsmålet om riving på nytt, og en prøving av gyldigheten av rivingsvedtaket i Oslo tingrett førte ikke fram.

Prosessen med riving av det historiske bygget har imidlertid allerede startet. Planen er at de to kunstverkene skal sages ned i løpet av sommeren. Deretter skal de lagres inntil den endelige plasseringen i det nye regjeringskvartalet er klart.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, trass klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.

Kravet fra de norske arvingene skal gjennomgås grundig, men det burde ha vært fremmet på et mye tidligere stadium, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– De har hatt rikelig med tid på seg. Dette brevet kommer i 13. time, for å si det sånn, sier Astrup til NTB.

Kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg. Statsbygg er i gang med rivingen av Y-blokka. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)

Bare Picassos arvinger

I 2014 ble Norges fremste eksperter på opphavsrett – organisasjonen Bono – konsultert om hvem som hadde opphavsretten til kunstverkene, og de konkluderte med at dette kun gjaldt Picassos arvinger. Dette har Nesjars arvinger vært kjent med i seks år, poengterer Astrup.

Y-blokka skal uansett ned. I den grad Nesjar og Viksjøs arvinger har noen rettigheter, må de ta stilling til om kunsten skal destrueres med bygget, om den skal lagres i 70 år til opphavsretten bortfaller eller hvordan den kan gjøres tilgjengelig for allmennheten, mener han.

– Det er ikke aktuelt å stanse rivearbeidene selv om arvingene til Nesjar og Viksjø mener de har rettigheter på linje med Picassos arvinger. Sistnevnte har akseptert at Y-blokka dessverre må vike for det nye regjeringskvartalet. De har akseptert og godkjent den nye plasseringen, sier Astrup.

Anleggsarbeidere jobber på baksiden av kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)

– Følger demokratiet

Det har gjennom årene blitt arrangert utallige demonstrasjoner i forsøk på å stanse rivingen. Facebook-gruppen «Støtteaksjon for å bevare Y-blokka» har over 17.000 medlemmer.

Men Statsbygg, som har ansvaret for riveprosessen, forholder seg kun til det departementet, regjeringen og Stortinget har bestemt, understreker kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

– Vår oppgave er å følge det demokratiet her har sagt. Så kan man jo ha forståelse for noens reaksjoner, men dette er et valg hvor sikkerhet er vektlagt mer enn kulturminner. Det er kanskje ikke så rart på et sted som har blitt bombet, sier Weiby til NTB.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar