Begynner fjerningen i uke 31

Statsbygg begynner sikring og fjerning av Y-kunsten i slutten av måneden

Slik ser det ut inne i Y-blokka nå. Statsbygg er i gang med rivingen. Det er en omfattende og tidkrevende prosess. Første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne de to kunstverkene: «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, som skal bevares i det nye regjeringskvartalet. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)
Slik ser det ut inne i Y-blokka nå. Statsbygg er i gang med rivingen. Det er en omfattende og tidkrevende prosess. Første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne de to kunstverkene: «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, som skal bevares i det nye regjeringskvartalet. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)
Etter planen skal kunstverket «Fiskerne» av Carl Nesjar og Pablo Picasso i Y-blokka bli sikret og fjernet fra uke 31.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Y-blokka rives.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

– Vi planlegger for å begynne da, sier hun.

Dermed vil den omstridte planen settes i gang mellom 27. juli og 2. august. Deretter skal kunsten lagres inntil den endelige plasseringen i det nye regjeringskvartalet er klart.

Y-blokka rives som en del av arbeidet med det nye regjeringskvartalet, blant annet fordi man må senke Ring 1-veien som ligger rett under. Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten. Motstandere mener bygget bør få stå.

Annonse

Tidligere i år har det blant annet vært en aksjon med menneskelige lenker mellom Stortinget og Y-blokka. Det seneste hinderet er at arvingene etter arkitekten Erling Viksjø og kunstneren Carl Nesjar har stevnet staten for å hindre at flere kunstverk blir fjernet. De mener arvingene også har opphavsrett på kunsten og ønsker en vurdering av opphavsrettighetene.

Y-blokka fredag: Det er monteres nå en stålkonstruksjon som skal gi støtte til veggen med kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar i forbindelse med rivingen av Y-blokka. (Foto: Annika Byrde/NTB scanpix.)

Fakta om Y

· 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

· 22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.

· Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka og de andre skadde bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.

· Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygningen ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.

· Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal.

· Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.

· Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.

· Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

· September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.

· Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.

· Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.

· November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen. Senere samme måned blir det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere nye momenter i saken.

· Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving til tross for at etaten ønsker bevaring. Etaten ber derfor Statsbygg vente med riving til departementets saksbehandling er ferdig.

· Februar 2020: Regjeringen gir ordre om riving av Y-blokka.

· Mars 2020: Statsbygg starter rivingsprosessen. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen går til søksmål for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevder reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.

· April 2020: Saksøkerne har bedt Oslo tingrett om oppsettende virkning, at rivingen stanses fram til søksmålet skal behandles i retten i august. Oslo tingrett avviser søksmålet med den begrunnelse at de ikke tror søksmålet vil føre fram.

· Juni 2020: Stortinget stemmer ned et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skal behandles i retten. Kun åtte representanter støttet forslaget, 79 representanter stemte mot. Saksøkerne beslutter samme dag å trekke søksmålet.

· Juni 2020: Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø stevner staten inn for Oslo tingrett med krav om stopp i riving og demontering inntil opphavsretten til Picasso-kunstverkene i Y-blokka er vurdert.

· Rivingen skal etter planen være ferdig i løpet av 2020. Kunsten av Nesjar og Picasso skal etter planen tas ned i uke 31.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar