AUF og staten saksøkes:

Forsinket byggestart vil hindre Utøya-minnesmerke å bli ferdigstilt til tiårsmarkering

Oversikt over Utøyakaia, hvor det planlagte minnestedet etter terrorangrepene i 2011 skal bygges. Naboer, som er motstandere av planene, har saksøkt staten og AUF for å hindre utbyggingen. I bakgrunnen synes Utøya og Tyrifjorden. (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix.)
Oversikt over Utøyakaia, hvor det planlagte minnestedet etter terrorangrepene i 2011 skal bygges. Naboer, som er motstandere av planene, har saksøkt staten og AUF for å hindre utbyggingen. I bakgrunnen synes Utøya og Tyrifjorden. (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix.)
Utøya-minnesmerket vil ikke bli ferdig til tiårsmarkeringen neste år dersom naboene får medhold i kravet om midlertidig forføyning.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Naboer ønsker å hindre bygging av minnesmerke på Utøya.

De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket som skal bygges ved Utøyakaia i Hole kommune, har ikke gitt opp kampen om å få stanset utbyggingen. I et søksmål mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og mot AUF, som begge er grunneiere der minnesmerket skal stå, forsøker Utøya-naboene sammen med advokat Ole Hauge Bendiksen å utsette starten på byggearbeidene.

Fredag har begge de saksøkte frist for å svare på naboenes krav om en midlertidig forføyning, slik at arbeidene likevel ikke skal starte som planlagt mandag.

– Mandag skal grunnarbeidene på tomten starte. Det er knapt med tid og kommer vi ikke i gang nå, vil vi ikke rekke å gjøre minnesmerket klart til tiårsmarkeringen i 2021 som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Det er regjeringsadvokaten som håndterer søksmålet på vegne av departementet. Fristen for å levere innsigelser mot Utøya-naboenes krav går ut fredag. Verken regjeringsadvokaten eller departementet vil kommentere søksmålet før fristen går ut.

Annonse

Advokat Pål Martin Sand representerer AUF, men heller ikke han vil kommentere saken overfor NTB før han har oversendt sitt prosesskriv til domstolen.

Blomsterkranser på Utøyakaia under niårsmarkering i sommer for terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix.)

– Risikerer helseskader

Det er Ringerike tingrett som skal behandle begjæringen som Bendiksen sendte tingretten 10. juli og som ettersendte sitt prosesskriv til begjæringen onsdag. Der går det fram at det av hensyn til de 15 naboenes helse ikke vil være forsvarlig å starte arbeidene som planlagt. Han viser til en foreløpig konklusjon om at naboer risikerer varig helseskade dersom minnestedet bygges.

– Det bevismessige grunnlaget for begjæringen om midlertidig forføyning fremstår med dette å være styrket. Rapportens konklusjon, og de funn som er gjengitt i rapporten, tilsier at det eneste forsvarlige på det nåværende tidspunkt er å stanse arbeidene, eventuelt nekte oppstart av arbeidene, skriver advokaten i dokumentet til retten.

Etter at partene har levert sine skriv vil domstolen ventelig raskt beramme muntlige forhandlinger, for deretter å avgjøre saken i løpet av kort tid.

Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix.)

Skal rydde tomtene

Torsdag kunngjorde Statsbygg formelt på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelse, at kontrakten på 227 millioner for å bygge minnesmerket på Utøyakaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.

Selve kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av de drepte. Totalt vil minnesmerket over de drepte koste over 300 millioner kroner.

Arbeidene med å rydde de to tomtene hvor minnestedet skal være skal etter planen starte neste uke. Først skal det ryddes skog og siden vil omfattende grunnarbeider finne sted før byggingen av det endelige minnesmerket kan ta til. Meningen har hele tiden vært få alt klart til tiårsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2021.

– Statsbygg utfører oppdraget som er oss gitt, og har ingen mening om prosessen rundt dette. Men vi vil ikke rekke å bygge minnesmerket ferdig dersom ikke arbeidene starter som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg, som har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosessen.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar