Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV). (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix.)
Til enkeltkunstnerne

Oslo kommune blar opp seks millioner i krisepakke til kunstnerne

Krisepakken skal styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon for 2020.
Saken er 6,2 millioner fra Oslo kommune til enkeltkunstnerne.

Som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører i Oslo i år, setter kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) nå av 6.2 millioner kroner til kunstnere.

Krisepakken skal styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon for 2020. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Inntil 70.000

– Kulturlivet har en veldig vanskelig situasjon i år og dette rammer mange kunstnere. Det er både vanskelig å gjennomføre mange typer prosjekter og det er bortfall av publikumsinntekter. Vi er fortsatt i en pandemi og vi vet ikke hvor lenge det vil være nødvendig med strenge regler, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), og fortsetter:

– Det er bekymringsfullt at vi har økende smitte i Oslo nå. For å bidra til fortsatt kunstnerisk arbeid har Oslo kommune omprioritert noen penger til stipender til kunstnere.

Stipendet skal fordeles til enkeltkunstnere i ulike kunstfelt, og midlene kan gå til kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter, ulike produksjonsutgifter og husleie.

Til enkeltkunstnerne

Det kan tildeles stipender på inntil 70.000 kroner, og det er faglige medlems- og interesseorganisasjoner som behandler søknadene.

– Jeg er glad for at medlems- og interesseorganisasjonene for de ulike kunstfeltene film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst hjelper oss med å få delt ut stipendene raskt, sier Gamal.

Kunstnere og kulturaktører kan søke innen fristen 1. september.

Søknader for film behandles av Viken filmsenter, scenekunst av Danse- og teatersentrum, litteratur av Den norske forfatterforeningen, Musikk av Creo Oslo og Viken, og visuell kunst av Billedkunstnerne i Oslo og Viken.