– Et museumsobjekt i seg selv

Har overrakt plan for å åpne, utvikle og verne Nasjonalgalleriet

Prosjektleder Martin Eia-Revheim fra Sparebankstiftelsen DNB og kulturminister Abid Q. Raja med mulighetsstudien for gamle Nasjonalgalleriet. (Foto: Frode Larsen.)
Prosjektleder Martin Eia-Revheim fra Sparebankstiftelsen DNB og kulturminister Abid Q. Raja med mulighetsstudien for gamle Nasjonalgalleriet. (Foto: Frode Larsen.)
Publikumsaktiviteter på grunnplanet, ny inngang fra Tullinløkka og utvikling av et tilbud byen ikke har fra før, er blant forslagene til hvordan det gamle Nasjonalgalleriet kan brukes fremover.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Nasjonalmuseet inviterte til samtale om hvordan det gamle Nasjonalgalleriet fortsatt kan benyttes.

«Nasjonalgalleriet er en av landets viktigste bygninger, oppført som det første kunstmuseet i Norge», skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding.

Dette er også utgangspunktet for grepene som nå foreslås – om å «åpne, utvikle og verne» det gamle museumsbygget.

Den nye mulighetsstudien for det gamle Nasjonalgalleriets fremtid ble i dag ble overrakt kulturminister Abid Q. Raja.

(Foto: Frode Larsen.)

Vil utvikle bygget

Mulighetsstudiens første del belyser hvordan Nasjonalgalleriet på best mulig måte kan utvikles og moderniseres på byggets premisser.

Annonse

Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har på oppdrag fra Kulturdepartementet hatt ansvar for å lede og finansiere arbeidet. Prosjektleder Martin Eia-Revheim, som er ansatt i Sparebankstiftelsen DNB, startet arbeidet i januar 2019.

– Hovedmålet for rehabiliteringen er å åpne, utvikle og verne Nasjonalgalleriet. Ambisjonsnivået for rehabiliteringen bør være langsiktig, med vekt på kvalitet, men med en praktisk tilnærming til hva som er nødvendig for videre drift og formidlingsarbeid, sier Martin Eia-Revheim.

I mulighetsstudien fremgår det at Nasjonalgalleriet bør «være en arena som skal fremme kunstens betydning i samfunnet, utfordre og inspirere til engasjement og deltagelse og skape ny innsikt og forståelse».

(Foto: Frode Larsen.)

Ikke gjort før

Det er gjort en analyse av ulike interessenters forslag til etterbruk. Et bredt og stort utvalg av aktører i kunst- og kulturfeltet – over 150 mennesker – har deltatt i én til én-samtaler.

– En rehabilitering vil gi muligheter for stor fleksibilitet og en rekke ulike utstillingsprogrammer. Et framtidig innhold må ha en tydelig rolle og profil, og representere noe vi ikke allerede har fra før, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Flere av innspillene foreslår tverrfaglige samarbeid mellom eksisterende institusjoner.

Nasjonalmuseet mener en ny måte å organisere utstillinger på kan gi nye perspektiver utover det hver enkelt institusjon kan tilby alene, og at det nye Nasjonalgalleriet vil kunne «utvide perspektivet gjennom tilgang til flere samlinger, ulike tradisjoner og fortolkningsmåter».

På den måten vil ønsker Nasjonalmuseet at det tidligere nasjonalgalleriet fortsatt fremme kunstens betydning i samfunnet.

– Jeg vil si tusen takk for arbeidet som er gjort med denne første mulighetsstudien, som vi selvsagt vil gå nøye inn i. Ut fra det vi har sett, reflekterer studien og ambisjonsnivået godt byggets historiske verdi og egenart. Jeg ønsker lykke til også med studiens neste fase, og er spent på forslagene som kommer der før sommeren, sier kulturminister Abid Q. Raja.

(Foto: Frode Larsen.)

Nye muligheter

Kartleggingen viser nye muligheter for bruk av bygningen. Blant annet at hele etasjen på grunnplanet, som aldri tidligere har vært åpen for publikum, kan taes i bruk. Det kan også legges et nytt serveringssted med kjøkken mot Tullinløkka, med muligheter for uteservering.

– Hvordan museumsbygningen på en bedre måte kan åpnes mot Tullinløkka har vært en diskusjon i mer enn 100 år. Området rundt Tullinløkka er i rivende utvikling og det er på høy tid å knytte Nasjonalgalleriet tettere til det øvrige bymiljøet, sier Eia-Revheim, og fortsetter:

– Dersom eksisterende innganger mot sør, vest og nord aktiveres kan arealer i bygningen benyttes uavhengig av hverandre. Da vil bygningen også få større åpenhet til omgivelsene rundt og bli mer tilgjengelig for alle publikumsgrupper.

(Foto: Frode Larsen.)

– Et museumsobjekt i seg selv

Nasjonalgalleriet er fredet, og Riksantikvarens fredningsvedtak vektlegger byggets verdi i nasjonsbyggingen etter 1814.

Nasjonalgalleriet ble bygget som det første kunstmuseet i Norge og er i kraft av sin historie og funksjon av nasjonal betydning.

– Bygningen er uttrykk for en tydelig idé. Den er et museumsobjekt i seg selv, sier Eia-Revheim.

I fredningsvedtaket fra 2012 la Riksantikvaren til grunn at bygningen er en del av fortellingen om Norge, og at den fortsatt skal være et visningssted for kunst.

– Det opprinnelige Nasjonalgalleriet, som sto klart i 1881, ble finansiert av Christiania Sparebank, som var forløperen til Sparebankstiftelsen DNB. Derfor har vi en spesiell interesse for at Nasjonalgalleriet også i fremtiden skal kunne romme aktiviteter og tilbud innenfor kunstfeltet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Del 2 av mulighetsstudien skal ifølge Nasjonalmuseet presenteres før sommeren 2021, og består av programforslag og modell for organisasjon, finansiering og drift.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar