– Svært alvorlig

Konkurransetilsynet varsler bøter på en halv milliard til fem bok-aktører

Cappelen Damm er én av fem aktører som har fått varsel om bøter fra Konkurransetilsynet. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Cappelen Damm er én av fem aktører som har fått varsel om bøter fra Konkurransetilsynet. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Fem aktører i bokbransjen skal ha samarbeidet ulovlig: – Svært alvorlig, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, som varsler 502 millioner kroner i bøter. Forlagene kontrer.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Konkurransetilsynet mener at forlagene har utvekslet ulovlig og konkurransebegrensende informasjon.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB.

Tilsynet varsler nå at de vil gi til sammen 502 millioner kroner i bøter for ulovlig samarbeid og for deling konkurransesensitiv informasjon. Den konkurransesensitive informasjonen handler om at aktørene ifølge tilsynet har delt fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkter.

Tilsynet varsler at Bokbasen ilegges en bot på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges en bot på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges en bot på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges en bot på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges en bot på 50,8 millioner kroner.

Forlagenes morselskaper holdes solidarisk ansvarlig.

Annonse

– Utvekslet informasjon via Bokbasen

Tilsynets foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon kunne begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne.

Ifølge tilsynet har informasjonsutvekslingen foregått via Bokbasen sin bokdatabase. Forlagene har kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen. De fire forlagene har alle eierandel og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Størrelsen på bøtene gis ut ifra selskapenes omsetning, hvor grov overtredelsen ansees for å være og hvor lenge overtredelsen har pågått.

– Vi anser dette for å være en svært grov overtredelse av konkurranseloven. De fleste av disse selskapene har dessuten høy omsetning, og det har pågått i en årrekke. Det reflekteres i bøtenes størrelse, sier Nese.

Han sier at forskjellen i gebyrene har bakgrunn i aktørenes omsetning, og at de anser overtredelsen for å være like grov for alle fem.

Razzia i 2018

Konkurransetilsynet startet etterforskningen av aktørene i bokbransjen på eget initiativ, etter at de ble oppmerksomme på praksisen. Det resulterte i razziaer i januar 2018 hos de fem som nå har fått varsel om bøter.

– Vi gjorde omfattende beslag under denne bevissikringen. Nå har vi gjennomgått og analysert disse og har snakket med de involverte partene. På bakgrunn av dette mener vi at de har handlet i strid med konkurranseloven, sier Gjermund Nese.

Kan komme med merknader

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslingen og dermed deltatt i det ulovlige samarbeidet.

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser, er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Selskapene har frist til 24. november 2020 med å komme med merknader til varselet.

– Fullstendig absurd

NTB har vært i kontakt med Gyldendal, Aschehoug, Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm. Samtlige av forlagene bestrider Konkurransetilsynets vurderinger.

– For Cappelen Damm framstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

– Basen er ikke brukt slik Konkurransetilsynet hevder, men for å informere bokhandlere og bokkjøpere om planlagte nye utgivelser og en imponerende bredde av tidligere utgitte bøker med tilhørende nødvendige og oppdaterte metadata, sier Jenssen.

Administrerende direktør Tone Løyland i Bokbasen sier at de har mottatt varselet.

– Vi er veldig overrasket, sier hun.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar