Framlegger statsbudsjettet nå

Foreslår 2,3 milliarder til stimulering av kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen vil stimulere til aktivitet gjennom koronapandemien – også i 2021. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skriver i en pressemelding at en ny ordning på 2,25 milliarder i 202 gjennom statsbudsjettet at han vil stimulere kulturen i gang. (Arkivfoto: Vidar Ruud/NTB.)
Regjeringen vil stimulere til aktivitet gjennom koronapandemien – også i 2021. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skriver i en pressemelding at en ny ordning på 2,25 milliarder i 202 gjennom statsbudsjettet at han vil stimulere kulturen i gang. (Arkivfoto: Vidar Ruud/NTB.)
Det norske kulturbudsjettet blir nesten 20 prosent større neste år. I hovedsak for å stimulere et koronarammet kulturliv.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Statsbudsjettet fremlegges nå. Kulturlivet får rekordmye grunnet korona.

Saken oppdateres.

Nær 1,2 milliarder kroner skal gå til frivillighet og idrett, mens 1,1 milliard skal gå til kultur. Bevilgningen gjelder for første halvår 2021.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet, for så mange som mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding, og fortsetter:

– Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang.

Annonse

Ordningen som er en videreføring av ordningen som ble opprettet 1. oktober, skal for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen for idrett og frivillighet.

Kunstnerstipendene foreslått styrket

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det satt av 100 millioner kroner til to midlertidige ordninger for utøvende og skapende kunstnere.

I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å videreføre tiltaket og styrke kunstnerstipendene med 100 millioner kroner til arbeidsstipender, noe som innebærer 309 midlertidige hjemler i ordningen.

Størrelsen på alle de ordinære kunstnerstipendene blir økt fra 276.805 kroner til 283.210 kroner. Det er også foreslått fire nye varige arbeidsstipendhjemler, slik at det vil være 845 ordinære slike hjemler i 2021 og 490 langvarige stipendhjemler.

Styrking av Talent Norge

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 14 millioner kroner til Talent Norge på statsbudsjettet for 2021, med en total tildeling på 54,15 millioner kroner.

Det skriver Talent Norge på sine egne Facebook-sider.

De jobber med å stimulere til økt sponsorering fra det private, ved å doble private pengebidrag til kulturtalenter med statlige midler.

– Dette er en enorm anerkjennelse. Vi takker og gratulerer alle gode samarbeidspartnere, talenter og prosjekter, skriver daglig leder Maria Mediaas Jørstad.

Nytt vikingtidsmuseum får 110 millioner

Museet, som ble vedtatt bygd av regjeringen i 2019, får 110 millioner kroner i statsbudsjettet, skriver Kunnskapsdepartementet.

Det nye museet skal bygges sammen med det eksisterende Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Til sammen skal det nye museet bli tre ganger større enn dagens museum. Kostnadsrammen for byggeprosjektet på 2,2 milliarder kroner.

Språksatsing får 11,5 millioner

Våren 2020 la regjeringen fram et forslag til ny språklov. I statsbudsjettet for 2021 følges dette opp med 11,5 millioner kroner.

Pengene er foreslått fordelt på blant annet en styrking av Språkrådet med 3 millioner kroner, 2 millioner kroner til Nynorsk pressekontors nynorskrobot, 2 millioner kroner til Standard Norges terminologiarbeid og 500.000 kroner til Norges Døveforbund.

Språksatsingen på 9,3 millioner kroner blir i tillegg videreført i budsjettet for 2021, opplyser Kulturdepartementet.

Opptrapping til frivillighet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 trapper regjeringen opp støtten til momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner med 118,9 millioner.

Til sammen er støtten til ordningen dermed på 1,8 milliarder kroner, som var målet i Frivillighetsmeldingen i 2021.

Momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg økes også med 104,5 millioner kroner til 299 millioner kroner i 2021.

I budsjettet skriver regjeringen at de ser frivillige organisasjoner som en viktig arena for læring, kunnskap og kompetanse, og at de vil tilrettelegge for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar