Regjeringen vil stimulere til aktivitet gjennom koronapandemien – også i 2021. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skriver i en pressemelding at en ny ordning på 2,25 milliarder i 202 gjennom statsbudsjettet at han vil stimulere kulturen i gang. (Arkivfoto: Vidar Ruud/NTB.)
Framlegger statsbudsjettet nå

Foreslår 2,3 milliarder til stimulering av kultur, frivillighet og idrett

Det norske kulturbudsjettet blir nesten 20 prosent større neste år. I hovedsak for å stimulere et koronarammet kulturliv.
Saken er Statsbudsjettet fremlegges nå. Kulturlivet får rekordmye grunnet korona.

Saken oppdateres.

Nær 1,2 milliarder kroner skal gå til frivillighet og idrett, mens 1,1 milliard skal gå til kultur. Bevilgningen gjelder for første halvår 2021.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet, for så mange som mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding, og fortsetter:

– Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang.

Ordningen som er en videreføring av ordningen som ble opprettet 1. oktober, skal for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen for idrett og frivillighet.

Kunstnerstipendene foreslått styrket

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det satt av 100 millioner kroner til to midlertidige ordninger for utøvende og skapende kunstnere.

I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å videreføre tiltaket og styrke kunstnerstipendene med 100 millioner kroner til arbeidsstipender, noe som innebærer 309 midlertidige hjemler i ordningen.

Størrelsen på alle de ordinære kunstnerstipendene blir økt fra 276.805 kroner til 283.210 kroner. Det er også foreslått fire nye varige arbeidsstipendhjemler, slik at det vil være 845 ordinære slike hjemler i 2021 og 490 langvarige stipendhjemler.

Styrking av Talent Norge

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 14 millioner kroner til Talent Norge på statsbudsjettet for 2021, med en total tildeling på 54,15 millioner kroner.

Det skriver Talent Norge på sine egne Facebook-sider.

De jobber med å stimulere til økt sponsorering fra det private, ved å doble private pengebidrag til kulturtalenter med statlige midler.

– Dette er en enorm anerkjennelse. Vi takker og gratulerer alle gode samarbeidspartnere, talenter og prosjekter, skriver daglig leder Maria Mediaas Jørstad.

Nytt vikingtidsmuseum får 110 millioner

Museet, som ble vedtatt bygd av regjeringen i 2019, får 110 millioner kroner i statsbudsjettet, skriver Kunnskapsdepartementet.

Det nye museet skal bygges sammen med det eksisterende Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Til sammen skal det nye museet bli tre ganger større enn dagens museum. Kostnadsrammen for byggeprosjektet på 2,2 milliarder kroner.

Språksatsing får 11,5 millioner

Våren 2020 la regjeringen fram et forslag til ny språklov. I statsbudsjettet for 2021 følges dette opp med 11,5 millioner kroner.

Pengene er foreslått fordelt på blant annet en styrking av Språkrådet med 3 millioner kroner, 2 millioner kroner til Nynorsk pressekontors nynorskrobot, 2 millioner kroner til Standard Norges terminologiarbeid og 500.000 kroner til Norges Døveforbund.

Språksatsingen på 9,3 millioner kroner blir i tillegg videreført i budsjettet for 2021, opplyser Kulturdepartementet.

Opptrapping til frivillighet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 trapper regjeringen opp støtten til momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner med 118,9 millioner.

Til sammen er støtten til ordningen dermed på 1,8 milliarder kroner, som var målet i Frivillighetsmeldingen i 2021.

Momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg økes også med 104,5 millioner kroner til 299 millioner kroner i 2021.

I budsjettet skriver regjeringen at de ser frivillige organisasjoner som en viktig arena for læring, kunnskap og kompetanse, og at de vil tilrettelegge for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger.