Sarah Gaulin (25) er politiker i Arbeiderpartiet. Nå går hun ut mot Vårt lands journalist for å ha «fisket» etter negativ omtale om Shabana Rehman. (Foto: Tom Helgesen.)
Kampanjejournalistikk fra Vårt land

Jeg ble lovet full anonymitet for å si noe negativt om Shabana Rehman

Da jeg kun hadde positive ting å si om Født fri-lederen, var det ikke så interessant for journalisten allikevel, skriver Sarah Gaulin.
Saken er Født fri har mistet statsstøtten etter flere oppslag med anonymt fremsatte varsler mot Shabana Rehman i Vårt land. Avisen er klagd inn til PFU.

Jeg har blitt forsøkt dratt inn i den pågående prosessen mot Shabana Rehman og organisasjonen Født fri.

Her var det åpenbart at Vårt lands journalist ønsket å ha meg med som en «varsler». Ikke mot Født fri, men mot Shabana Rehman, slik jeg opplevde det.

Denne såkalte gravejournalisten tilbydde meg til og med full anonymitet for å uttale meg i denne saken.

Forutinntatt vinkling

Tvert imot journalistens ønske, uttalte jeg meg i positivt ordelag om Rehman og Født fri, men det kom aldri med i artikkelen.

Det er lett å se at det kanskje bare var den negative omtalen som var aktuell.

Jeg reagerer kraftig på hvordan noen ønsker å sette meg i en slik posisjon.

Om jeg hadde hatt noe å anklage henne for, ville jeg sagt fra om det til Imdi [Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, red. anm.], og ikke til journalister.

Som mange vet har Imdi sluttet å utbetale statsstøtte til Født fri, etter blant annet Vårt lands oppslag, hvor anonyme varslere fikk uttale seg kritisk mot Shabana Rehmans ledelse. Siden har Ernst & Young laget en rapport på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som har blitt sterkt kritisert.

Kampanjejournalistikk

Dessuten er det veldig merkelig, synes jeg, at det foregår en slags hemmelig kampanje som fisker etter folk som er villige til å komme med beskyldninger eller «varsler» mot Shabana Rehman eller Født fri.

Jeg har fra sidelinjen observert en debatt som angriper personer mer enn saken. Det sitter derfor langt inne for meg å delta i debatten rundt Født fri og anklagene som er rettet mot denne organisasjonen og personene som har deltatt i den.

Men nå synes jeg det begynner bli veldig ille, når jeg blir kontaktet av en journalist med spørsmål om ikke også jeg skal beskylde Shabana Rehman for et eller annet.

Svært viktig

Sånn som jeg ser det er arbeidet til Født fri svært viktig, og vi trenger den mer enn noen gang.

De bruker kunst og kultur til å ta en oppgjør med ukultur og negativ sosial kontroll.

Jeg vet at mange har fått hjelp og kommet ut av vanskelige liv, takket være Født fri og menneskene rundt organisasjonen.

Mange i min bydel ønsker at de også kunne hatt Født fri i ryggen, om de skulle tatt et oppgjør med negativ sosial kontroll og utstøting fra eget nærmiljø, slik elevene på Stovner har hatt.

Støtten til Født Fri bør bli videreført, om ikke annet for å sikre organisasjonen god nok mulighet til å forsvare seg mot de anklagene som har blitt rettet mot dem.

Så langt ser det i hvert fall ut som at de har en god sak, hvis en ser på tilsvarene fra Født fri og regnskapsfører.