Smitte er påvist hos én av deltakerne etter Costume Awards. Motefesten foregikk på det gamle hovedbiblioteket i Oslo, med om lag 200 personer til stede. Smittevernoverlegen og Costume-redaktøren tolker reglene forskjellig. (Foto: Berit Roald/NTB.)
– Brudd på smittevern

Smitte etter omstridt motefest i Oslo

Én person som var til stede på motefesten Costume Awards i Oslo 14. oktober, har i etterkant testet positivt for koronavirus.
Saken er Smittevernoverlegen i bydel St. Hanshaugen mener Costume Awards brøt reglene. Nå er det påvist smitte hos en av deltakerne.

Det bekrefter eventbyrået Nova Vista, som arrangerte festen, i en pressemelding.

– Vi fulgte strenge smittevernregler under arrangementet og har derfor sendt ut beskjed i henhold til regelverket til alle deltakere og ansatte – om lag 200 personer til sammen, sier daglig leder Stig Ove Gulbrandsen i Nova Vista.

De oppfordrer alle som får symptomer på koronaviruset om å holde seg hjemme og holde lav terskel for å melde seg til testing.

Costume Awards ble holdt i det gamle Deichman bibliotek i Oslo onsdag.

– Brudd på svittevernreglene

Bydelsoverlegen i St. Hanshaugen, Ingunn Haakeruid, reagerte sterkt på bruddet på regelen om antall deltakere på offentlige arrangementer, samt liten avstand mellom deltakere.

– På offentlige arrangementer er det nå 50 som er regelen. Det er noen uker siden den innstrammingen kom i Oslo kommune, så dette er et brudd på reglene, sier Haakerud til MinMote.

Etter å ha sett bilder fra feiringen mener hun også at det var for liten avstand mellom deltakerne. Bydelsoverlegen sier at hun vil rette en henvendelse til arrangøren, og at det kan bli aktuelt å be deltakere om å teste seg ved de minste tegn til symptomer.

– Innenfor smittevernreglene

Costume-redaktør Kine B. Hatz sier til VG at deres intensjon var å gjennomføre arrangementet på en forsvarlig og trygg måte.

Redaktøren sier videre at hun er overrasket over bydelsoverlegens tolkning av reglene.

– Det er utfordrende tider å arrangere noe i dag. I samarbeid med eventbyrået har vi hatt løpende kontakt med helsemyndighetene i forkant av arrangementet, og vi har vært trygge på at vi har gjort dette innenfor smittevernreglene, sier hun.