Det nye Nasjonalmuseet skulle vært åpnet for lengst. Nå håper publikum at museet, til den svimlende sum av 6,1 milliarder kroner, åpner i 2022. (Foto: Annar Bjørgli.)
Åpner to år etter planen

Nasjonalmuseet er ytterligere forsinket – åpner ikke før i 2022

Koronaforsinkelser i Statsbyggs byggeprosjekt skal være grunnen til at Nasjonalmuseet utsetter åpningen enda en gang.
Saken er Byggeforsinkelser hos Statsbygg. Nasjonalmuseet må utsette åpningen. Igjen.

Konsekvensene av Covid-19-utbruddet, kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs ferdigstillelse av det nye Nasjonalmuseet har tatt lengre tid enn planlagt.

Det skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding fredag morgen.

Nasjonalmuseet skulle åpne våren 2020. Nå håper publikum at det åpner tidligst to år forsinket. (Foto: Annar Bjørgli.)

Skulle vært åpnet for lengst

Nasjonalmuseet skulle etter planen ha overtatt den nye museumsbygningen fra Statsbygg våren 2020, med sikte på å åpne museet våren 2021.

Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre.

– Slik situasjonen er nå, kan kunstmonteringen tidligst begynne i starten av 2021, skriver Nasjonalmuseet.

Åpner i 2022

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet må derfor utsettes til 2022.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Dørene fungerer

Sikkerhetsdørene fungerer nå i hovedsak som de skal, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med elektro, vaktsentral og klimaregulering.

Covid-19 har rammet både Statsbyggs byggeprosjekt og Nasjonalmuseets virksomhet. Smittesituasjonen har gitt utfordringer med transport og logistikk, og stans i enkelte leveranser. Det har også oppstått forsinkelser på grunn av karantene for spesialister og håndverkere fra utlandet.

Det betyr at det fortsatt vil være noen usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av bygget og til åpningen av det nye museet.

– På grunn av forsinkelsene i byggeprosjektet har vi ennå ikke kunnet ta i bruk utstillingslokaler, verksteder og magasiner. Det er selvsagt leit. Vi ser også at det på grunn av Covid-19 er knyttet en del usikkerhet til museets monteringsjobb, men vi skal gjøre alt hva vi kan for å klargjøre museet på en trygg og effektiv måte når byggeprosjektet blir ferdig, sier Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, og fortsetter:

– Forhåpentligvis blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan slå dørene opp for publikum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Det nye Nasjonalmuseet blir med sine knappe 55.000 kvadratmeter Nordens største kunstmuseum og kostnadsrammen for byggeprosjektet er på svimlende 6,1 milliarder kroner.

Nytt museum

Nesten 6.000 objekter skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet.

Til sammen vil det nye Nasjonalmuseet huse kunst, arkitektur og design i rundt 90 utstillingsrom.

100.000 objekter skal flyttes fra de gamle museumsbygningene til den nye.

Et av prosjektets miljømål er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid.

Bygget skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

Tidslinje

2008: Statsbygg kjøpte tomten på Vestbanen for å bygge nytt nasjonalmuseum.

2010: Vinneren av arkitektkonkurransen kåres.

2012: Forprosjekt ferdig.

2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen.

2014: Byggestart.

2018: Kranselag.

2022: Åpning.