Pagh kommer fra stillingen som partner og kulturdirektør i det strategiske designbyrået Urgent Agency. (Foto: Presse.)
Tiltrer 1. januar

Christian Pagh blir ny direktør for Oslo arkitekturtriennale

Han står bak «visjonen» for Lego-byen Billund og er utdannet filosof. Nå inntar han sjefsstolen i Oslo arkitekturtriennale.
Saken er Oslo arkitekturtriennale får ny direktør.

– OAT er en viktig plattform for å undersøke og formidle noe som angår oss alle, sier Christian Pagh.

Han er påtroppende direktør i Oslo arkitekturtriennale, en festival som belyser arkitektur og byutvikling med omfattende tilstedeværelse i hovedstaden hvert tredje år – gjennom utstillinger, konferanser, debatter, publikasjoner og mer.

– Jeg er veldig opptatt av hva arkitektur og byplanlegging betyr for både det enkelte menneske og for samfunnets små og store fellesskap. Derfor er jeg meget glad for muligheten til å jobbe for triennalen, sier han.

Triennalen er organisert som en ideell stiftelse, og med seks medlemsorganisasjoner fra arkitekturfeltet, deriblant Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (Aho), Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Design og arkitektur Norge (Doga).

Pagh tiltrer den nye stillingen 1. januar.

– Relasjonsbygger av rang

Christian Pagh har ifølge triennalen bred erfaring med å jobbe sammen med både arkitekter, planmyndigheter, kulturinstitusjoner, eiendomsutviklere og andre som bygger våre omgivelser. I Danmark og internasjonalt, men også i Norge.

Styreleder i Oslo arkitekturtriennale, Erling Dokk Holm, trekker frem Paghs kunnskap og nettverk.

– Christian Pagh er en relasjonsbygger av rang, og har også en faglig tyngde og gjennomføringsevne som imponerer. Ikke minst er han åpen, kreativ og arbeidsom, sier styrelederen.

Kultur og filosofi

Dansken flyttet til Norge våren 2018 sammen med arkitekt og kunstner Frida Hultberg.

De har ett barn og bor på Grünerløkka i Oslo.

I Norge har han blant annet jobbet med behovskartlegging av Kvadraturen, ny plassering av NRK, plan for offentlige rom i Nyhavna i Trondheim og flere byplanleggingsprosjekter sammen med blant annet Skajaa arkitektkontor, Dyrvik Arkitekter, White Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects.

Christian Pagh er utdannet i moderne kultur og filosofi. Siden hans første jobb innen byutvikling – med kultursenteret Kulturværftet i Helsingør – har relasjonen mellom rom og mennesker, og interessen for hvordan man skaper gode steder, vært omdreiningspunkter i hans virke.

Han grunnla i 2009 byrået UiWE og i 2015 Urgent Agency sammen med designer Mads Quistgaard.

Her har han ledet en rekke markante prosjekter, herunder visjonen for Legos hjemby, Billund, sammen med Bjarke Ingels Group (BIG), aktivisering av Carlsbergbyen i København og takinstallasjonen «Common Clearings» på Center of Contemporary Art i Linz, Østerrike.

I tillegg underviser og skriver han, og har blant annet redigert boken «Culture design and design culture in the 21st century» (2018) om hvordan kultur- og designmetoder kan brukes som tilnærming innenfor blant annet byutvikling.