Gyldendal får behandlet anken over milliongebyrene i Høyesterett. (Foto: Gorm Kallestad/NTB.)
Ulovlig samarbeid

Høyesterett skal behandle kartellanken til Cappelen Damm og Gyldendal

Ankeutvalget har bestemt at «kartell-ankene» til Cappelen Damm og Gyldendal skal behandles etter at forlagene i 2017 ble ilagt milliongebyr for ulovlig samarbeid.
Saken er Anker milliongebyr.

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å ilegge forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyrer på henholdsvis 9.1, 7.9 og 9.7 millioner kroner for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene i 2018 ble dømt.

Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i år ble de dømt på nytt – denne gang under dissens.

De to forlagene anket saken til Høyesterett, og etter et møte i ankeutvalget denne uken ble det bestem at Høyesterett skal behandle anken på rettsanvendelsen.

Konkurransesensitiv informasjon

Tidligere i år varslet Konkurransetilsynet nye bøter på en halv milliard til fem bok-aktører.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker, uttalte avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet 24. september.

Tilsynet varsler nå at de vil gi til sammen 502 millioner kroner i bøter for ulovlig samarbeid og for deling konkurransesensitiv informasjon. Den konkurransesensitive informasjonen handler om at aktørene ifølge tilsynet har delt fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkter.

Tilsynet varsler at Bokbasen ilegges en bot på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges en bot på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges en bot på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges en bot på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges en bot på 50,8 millioner kroner.

Forlagenes morselskaper holdes solidarisk ansvarlig.