fbpx
Et tilsynelatende uskyldig sitat vekker kraftige reaksjoner. Nå skal byrådet vurdere om kunstverket får stå, etter over 80 klager på arbeidet. Norske billedkunstnere (NBK), Unge kunstneres samfund (UKS) og Tegnerforbundet går til forsvar for at Gelawesh Waledkhanis kunstverk får stå. (Foto: Mesén.)
Til støtte for Gelawesh Waledkhani

Det er avgjørende at bystyrepolitikerne nå verner om ytringsfriheten

Vi i NBK, UKS og Tegnerforbundet gir vår fulle støtte til Gelawesh Waledkhani og forventer at Oslo kommunes bystyre forsvarer den kunstneriske ytringsfriheten, skriver tre kunstnerorganisasjoner.
Saken er Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution» er foreslått fjernet. Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune behandler innbyggerforslaget denne uken.

Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution» av Gelawesh Waledkhani som er utstilt i Rosenkrantz’ gate 14 på bestilling av Kulturbyrået Mesén har blitt klaget inn til Oslo kommune.

Det er Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon som har oversendt innbyggerforslaget og ber om at kunstverket fjernes.

Norske billedkunstnere, Unge kunstneres samfund og Tegnerforbundet mener det er avgjørende at bystyrepolitikerne nå viser at de verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og at kunstverket får bli hengende.

Les også: Over 80 klager på kunstverk i Oslo

Uakseptabelt

All kunst skal være fri og fri kunst er helt grunnleggende for et velfungerende demokrati. For å sikre meningsmangfold og retten til å utfordre etablerte sannheter, normer og maktpersoner er vi avhengige av at kunstnere er trygge, og at deres kunstneriske ytringsfrihet er beskyttet.

Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner forsøkes sensurert av aktører som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten.

Kunstneriske ytringer nyter et sterkt rettslig vern gjennom ytringsfriheten som følger direkte av Grunnloven § 100, samt Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 hvor det står skrevet «Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser».

Sistnevnte er inntatt direkte i norsk lovgivning gjennom menneskerettsloven, og vil ha forrang ved eventuell motstrid i annen norsk lovgivning. Det er klart at politiske ytringer har et særskilt sterkt vern.

Når politiske prosesser brukes for å legge press på kunstnere gjennom trusler om sensur eller økonomiske sanksjoner, legitimerer de samtidig ytterligere trakassering, trusler og sensur fra andre og kan bidra til selvsensur.

Les også: Rauand Ismail: – Kommer ikke på tale å fjerne kunstverket

Mangfold og meningsbrytning

En undersøkelse fra 2015 på initiativ av svenske Konstnärernas Riksorganisation viste videre at kunstnere med utenlandsk bakgrunn i høyere grad er utsatte for vold, trusler og trakassering, og at betydelig flere kvinner enn menn er utsatte. Vi har grunn til å tro at det sammen bildet gjelder i Norge.

NBK, UKS og Tegnerforbundet anser de politiske prosessene som er satt i gang vil gi kommunen og bystyret anledning til å stille seg på ytringsfrihetens side og si klart ifra at kunsten er et rom for både mangfold og meningsbrytning.