Kulturminister Abid Raja har anbefalt alle i kultursektoren å avlyse sine arrangementer. Det kan ekskludere aktørene fra støtteordninger: – Nå trengs avklaringer, tydelige svar og en stimuleringsordning som også tar høyde for avlysning, skriver Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen. (Arkivfoto: Vidar Ruud/NTB.)
Avlys ikke, vent til han kommer

Raja anbefaler kultursektoren å avlyse alle arrangementer. Om arrangørene får pengene tilbake, er usikkert

Nå trengs avklaringer, tydelige svar og en stimuleringsordning som tar høyde for avlysninger, skriver Anette Trettebergstuen.
Saken er Kulturministeren anbefaler sektoren å avlyse arrangementer. Om det vil bli kompensert for, er usikkert.

I dag er det i utgangspunktet slik at arrangører får kompensasjon til å dekke inntektstapet, dersom de arrangerer noe innenfor dagens smittevernregler.

Det er derimot høyst usikkert om arrangørene har krav på noe som hvis de avlyser.

Og samtidig er det nettopp dét kulturminister Abid Raja (V) anbefaler kulturfeltet å gjøre.

Utydelig anbefaling

Regjeringen avviklet kompensasjonsordningen for avlyste arrangement 31. desember 2020.

Før jul stemte de i tillegg mot vårt forslag i Stortinget om at stimuleringsordningen må kunne ta høyde for mulig avlysning grunnet nye smitteverntiltak.

Kulturministeren har riktig nok sagt at stimuleringsordningen skal inneholde et avlysningselement, men foreløpig er det ingen som har sett forskriften for stimuleringsordningen for 2021.

Retningslinjene for ordningen er ikke på plass, selv om vi allerede er halvveis ut i januar.

Slik stimuleringsordningen var innrettet i 2020, kunne man beholde deler av krisehjelpen for å dekke arrangørens «uunngåelige økonomiske forpliktelse i forbindelse med avlyste arrangement dersom avlysningen skyldes pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19».

Men det regjeringen kommer med nå, er ikke et forbud, det er en anbefaling. Spørsmålet er derfor om en avlysning på bakgrunn av regjeringens anbefaling faktisk vil kvalifisere til å motta noe som helst krisehjelp til å dekke påløpte kostnader?

Utrygt

Forvirringen er total og skaper utrygghet for kulturarrangørene.

Som alle arrangører vet, påløper arrangementskostnader allerede når man starter planleggingen av arrangementet. Innkjøp skal gjøres, øvinger skal settes i gang og avtaler med underleverandører skal spikres.

Det begynner å grense til det komiske at uansett hva bransjen eller vi i Arbeiderpartiet etterlyser av informasjon og klare svar, sier kulturministeren at han lytter og vil justere ved behov.

Jeg har sendt kulturministeren et skriftlig spørsmål for å få mer informasjon om hvem som faktisk vil ta regningen i de tilfellene der arrangører nå følger regjeringens anbefaling og avlyser sine planlagte arrangementer.

Nå trengs avklaringer

Arbeiderpartiet setter arbeidsplassene i kulturlivet høyt. Vi kan ikke svikte bransjen nå på oppløpssiden.

Vi vil sikre en kompensasjonsordning for faste utgifter, en «ventilordning» for de som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningen, en stimuleringsordning som tar høyde for avlysning, et forlenget permitteringsregelverk og fortsatt kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Krisehjelpen må vare så lenge krisen varer, og skal vi ha et kulturliv å vende tilbake til når krisen er over, må vi stille opp nå!

Det er fint å lytte, fint å justere, men nå trengs handling, Abid Raja.

Nå trengs avklaringer, tydelige svar og en stimuleringsordning som også tar høyde for avlysning.

Det burde en kulturminister kunne levere til bransjen han har ansvar for.