Flere tiltak for studentene

Uavhengig part skal vurdere kvaliteten på Kunstakademiet i Trondheim

Dekan på NTNU, Fredrik Shetelig, har ansvar for Kunstakademiet i Trondheim. I dette innlegget svarer han på Subjekt-redaktørens kritikk om den nylig lanserte arbeidsmiljøutredningen: – En ny evaluering om utdanning er planlagt i 2021, skriver han.
Dekan på NTNU, Fredrik Shetelig, har ansvar for Kunstakademiet i Trondheim. I dette innlegget svarer han på Subjekt-redaktørens kritikk om den nylig lanserte arbeidsmiljøutredningen: – En ny evaluering om utdanning er planlagt i 2021, skriver han.
Vi inviterer stadig til møter med studenttillitsvalgte og har satt av midler til å gjennomføre en periodisk evaluering av kvaliteten på utdanningen i 2021, skriver Kit-dekan Fredrik Shetelig.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Kit-dekan Fredrik Shetelig svarer på Subjekt-redaktørens kritikk av arbeidsmiljøutredningen.

Mediebildet av NTNU Kunstakademiet fra våren 2020 har vært preget av kritikk både fra studenter og ansatte, to forhold som har innflytelse på hverandre i et lite miljø.

NTNU valgte å håndtere dette med møter, workshops og oppfølgingstiltak med studenter, og en arbeidsmiljøundersøkelse med de ansatte.

Rapporten som ble presentert de KiT-ansatte fredag formiddag den 29. januar var resultatet av det sistnevnte.

For å møte studentkritikken fra våren 2020, ble det først gjennomført et allmøte med studentene før sommeren.

Annonse

Møtet var organisert som en world café med gruppearbeid.

Deretter ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av fire studenttillitsvalgte og to ansatte.

Arbeidsgruppen har gått gjennom artiklene, samt innspillene i allmøtet med studentene, og det er gjennomført tre møter gjennom høsten.

Utfordringene som er kartlagt i allmøter og arbeidsmøter, er tatt inn i ledergruppen og jobbet videre med.

Et av punktene som har kommet fram i arbeidet med studentene, er at de opplever å bli trukket inn i konflikter mellom ansatte, og dette er noe de ga tydelig utrykk for at de ikke ønsker.

I tillegg er kommunikasjon et sentralt tema i kritikken, og det er foreløpig gjennomført to tiltak.

Det ene er å opprette en ny stilling som studiekonsulent ved KiT, og i den inkludere ansvar for utvikling og drift av kommunikasjonsstrategi ovenfor studenter.

Det andre tiltaket er å arrangere egne kurs for faglærere ved KiT om plattformen som benyttes i studentkommunikasjonen.

I slutten av november ble det gjennomført et nytt allmøte med studentene, også dette med gruppearbeid.

Det tredje allmøtet med studentene er planlagt i mars.

Instituttledelsen gjennomfører i tillegg møter med studenttillitsvalgte hver 14. dag.

Når det gjelder kvaliteten på utdanningen, har fakultetet satt av midler til å gjennomføre en periodisk evaluering i 2021, med et uavhengig evalueringspanel.

Subjekt-redaktørens kritikk: Arbeidsmiljøutredningen på Kit er et dårlig stykke PR-arbeid

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar