Ikke godt nok

Regjeringa må gjere sin del og bidra til dugnaden

Ahus sykehus er ansvarleg for dei områda av landet som er hardast ramma av pandemien. Likevel har nettopp dette området eit av dei lågaste antalet intensivplassar i forhold til innbyggartal i Europa. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Ahus sykehus er ansvarleg for dei områda av landet som er hardast ramma av pandemien. Likevel har nettopp dette området eit av dei lågaste antalet intensivplassar i forhold til innbyggartal i Europa. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.)
Vi treng betre kapasitet på sjukehusa, skriv Robin Van de Walle.
Sjanger Dette er en kommentar. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Noreg har få intensivplassar samanlikna med andre land i Europa.

I Noreg finst 289 intensivplassar totalt. Rekna om blir dette 5,36 intensivplassar per 100.000 innbyggarar. Dette talet er det same i dag, som det var før pandemien starta.

I Sverige har dei 11,05 intensivplassar per 100.000 innbyggarar. Det vil seie, sirka det dobbelte.

I England: 10,5. I USA: 25,8. Og i Tyskland: heile 33,9 intensivplassar. Seks gonger så mykje som her til lands.

EU-gjennomsnittet ligg på 11,5 intensivplassar per 100.000 innbyggarar. Noreg ligg med andre ord under halvparten av dette.

Annonse

Det området i Noreg som har vore hardast ramma av korona – det vil seie, Oslo aust – har totalt 10 ordinære intensivplassar.

Desse finn du på Ahus sjukehus, ansvarleg for bydelane Grorud, Stovner og Alna, i tillegg til Lørenskog kommune – totalt sirka 600.000 menneske.

Dette er 1,7 intensivplassar per 100.000 innbyggarar.

Kvifor måtte det ein pandemi til, før vi skjønte at dette er ein skandale?

Ein ny runde med dugnad

På grunn av smittevern, har vi blitt bede om å gi opp mange av dei mest grunnleggande fridommane våre. Det kjem stadig nye rundar med nedstenging, og det blir varsla stadig strengare kommunale og nasjonale tiltak.

Vi har fått høyre at brorparten av ansvaret for å halde smitten nede, ligg hos oss, befolkninga. Om berre vi set liva våre på pause og ikkje treffer folk, kjem viruset til å forsvinne.

Dette er greitt nok.

Eg forstår at viruset er ein alvorleg trussel mot store delar av befolkninga, og at vi er midt oppe i ein eksepsjonell situasjon.

Eg er villig til å halde meg heime i studenthybelen i eit par veker til (eller blir det månadar?) for å beskytte dei mest sårbare i samfunnet. Det skulle jo berre mangle.

Men da vil eg gjerne sjå at myndigheitene gjer sin del av dugnaden.

Grenser for solidariteten

Ein av dei viktigaste argumenta som har blitt nytta for å få oss til å følgje smittevernreglane, er at helsevesenet kan bryte saman viss vi ikkje klarer å halde smitten nede.

Dersom kapasiteten på sjukehusa blir sprengd, vil dei ikkje lenger kunne tilby vanlege helsetenester. Regulære operasjonar vil bli utsett, og i aller verste scenario, vil ikkje alle som treng hjelp, kunne få det i tide.

Likevel må eg innrømme at det finst grenser for kor solidarisk eg gidd å vere med sjukehusa, når eg ser på statistikken over intensivkapasiteten i Noreg.

Det verkar nemleg urovekkande lett å overrumple norske sjukehus.

Vi treng eit betre helsesystem

Det er mykje som tyder på at korona ikkje hadde ramma oss like hardt, om vi hadde hatt ein kapasitet som låg nærmare EU- eller OECD-gjennomsnittet.

Viruset hadde ikkje vore ein like stor trugsel, og tiltaka hadde kanskje ikkje behøvd å vere så strenge som dei er no, om vi hadde hatt eit helsevesen som tolte litt meir.

Dette innrømmer dei også sjølv. Fagfolk, forskarar og dei tilsette i sjukhusa har vore samde om at dei treng større investeringar og meir personale. Jon Henrik Laake, overlege ved Rikshospitalet, har kalla kapasiteten på Ahus for «ein skandale» i VG.

Og som intensivsjukepleiar Paula Lykka sa i eit intervju i Morgenbladet den 12. mars 2021: Dersom det skjer to bilulukke i same helg på austkanten i Oslo, vil den lokale intensivkapasiteten allereie vere sprengd.

Pandemien har avslørt eit problem som er mykje meir strukturell enn dei dagleg oppdaterte smittekurvane får oss til å tru.

Å gjere noko med desse strukturelle problema, er myndigheitene sitt ansvar.

Offentleg dugnad

Tilbake til dei 10 intensivsengene på Ahus sjukehus.

Om innbyggarane i Groruddalen hadde ønska same intensivkapasitet som gjennomsnittleg i Noreg, skulle Ahus sjukehus hatt 32 intensivplassar.

Om dei hadde ønska same kapasitet som i EU generelt, skulle dei hatt 68 plassar.

Og om, Gud forby, dei skulle finne på å krevje same standardar som folk har i Tyskland: 199,4 plassar.

Likevel er det lite som tyder på at regjeringspartia kjem til å gjere nokon som helst reell satsing for å auke intensivkapasiteten på Ahus, eller i resten av landet.

Sjølv om vi har lært frå andre land at god intensivomsorg er noko av det viktigaste som kan beskytte mot effektane av ein korona-infeksjon, held regjeringa fram med å påstå at problemet først og fremst ligg hos oss.

Kos på Geilo

Den viktigaste oppgåva til kvar ei regjering, er å beskytte befolkninga.

Dersom regjeringa ikkje investerer nok i sjukehusa, og garanterer eit helsetilbod som kan måle seg med andre rike land, sviktar dei dette mest sentrale oppdraget.

Og medan eg sit inne og prøver å bidra med det eg kan, drar Erna på familiefest til Geilo.

Eg gler meg til stortingsvalet i haust, eg.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar