Et kunstmuseum i Nordland er ikke nytt!

At Nordnorsk kunstmuseum får rotfeste Bodø vil styrke hele regionen

Kirsti Saxi (SV) er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune. Hun mener at etableringen av en egen avdeling av Nordnorsk kunstmuseum er på høy tid og at dette på sikt vil styrke hele Nord-Norge. (Foto: Susanne Forsland/Nordland fylkeskommune.)
Kirsti Saxi (SV) er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune. Hun mener at etableringen av en egen avdeling av Nordnorsk kunstmuseum er på høy tid og at dette på sikt vil styrke hele Nord-Norge. (Foto: Susanne Forsland/Nordland fylkeskommune.)
Nord-Norge ligger etter resten av landet når det kommer til infrastruktur på kunstfeltet, skriver fylkesråd for kultur i Nordland.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Nordnorsk kunstmuseum skal utvides med egen filial i Nordland.

«Den som har lengselen i seg, er aldri fattig. Lengselen kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens magre skuldre»

Sitatet er hentet fra dikteren Hans Børli, og illustrerer på mange måter kunstformidlingens kår i store deler av den nordnorske landsdel.

Takk og pris for at vi har Nordnorsk kunstmuseum, Se kunst i Nord-Norge, Nordnorsk kunstnersenter, Samisk senter for samtidskunst, kunstforeninger, kunstnerdrevne utstillingsarenaer, kunstfestivaler og private visningssteder som formidler kunst her i nord!

For det må jo være en av kunstens fremste funksjoner; at verket skapes og deretter formidles til mennesker. Gjerne mange mennesker.

Annonse

Tross disse viktige aktørene vil jeg hevde at vi i Nord-Norge ligger etter resten av landet når det kommer til infrastruktur på kunstfeltet.

Kunst til hele Nord-Norge

Da Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble etablert i 1988 var det med et statlig oppdrag i å forvalte, produsere og formidle kunst for hele Nord-Norge.

Museet har museumsfaglig kompetanse samt høy produksjons- og formidlingskompetanse, og spiller en vesentlig rolle i forhold til funksjon og oppgaver i en nasjonal kunst- og museumspolitikk. Imidlertid har ikke museet fått tilført tilstrekkelig økonomi til å innfri sitt landsdelsdekkende oppdrag.

Å opprette en avdeling av NNKM i Nordland er primært tuftet på et lenge erfart behov for en profesjonalisert institusjon i fylket.

Behovene er mange. Slik jeg ser det er det i Nordland, og i resten av landsdelen, et klart et behov for ivaretakelse av offentlige så vel som private samlinger rundt om i fylket, det er behov for mer og bedre formidling av landsdelens, og andre, kunstnere, behov for utvikling av nye nettverk, mer samarbeid, flere kunstprosjekter og så videre.

En kunstinstitusjon i Bodø tror vi best kan etableres ved å bygge på dagens infrastruktur, det vil si styrke NNKM tilstrekkelig slik at institusjonen har økonomi og mulighet til å ivareta Nordland og landsdelen med alle de funksjonene som jeg nevnte ovenfor.

Ingen nyhet

Et kunstmuseum i Nordland er ikke nytt!

Allerede i 2011 ble dokumentet «Strategi for visuell Kunst i Nord-Norge- Nordnorsk kunstliv mot 2020» vedtatt av de tre daværende fylkeskommunene.

Her heter det «Nordnorsk kunstmuseums ønske om å etablere filialer i Nordland og Finnmark støttes av de tre fylkeskommunene».

Så har årene gått og alle har gjort sitt beste.

I juni 2020 tok Nordland fylkeskommune initiativ til et møte med tema «Mulig etablering av en filial av NNKM i Bodø».  Her deltok NNKM ved både styre og administrasjon, kunstnerorganisasjonene, Bodø kommune, Bodø2024 og Se kunst i Nord-Norge.

En egen filial i Nordland har deretter vært drøftet i flere møter; med statsekretær Gunhild Stange (15. juni 2020), Landsdelsrådet for kultur (20. november 2020), kulturminister Abid Raja (22. august 2020) og daværende fungerende direktør NNKM Bodil Kjelstrup (18. november 2020).

På sistnevnte møte ble det fra NNKM uttrykt behov for å formalisere pågående arbeid.

Nordland fylkeskommune utarbeidet da i samarbeid med Bodø kommune og Se kunst i Nord-Norge et dokument, som på et innledende nivå beskriver behov, lokalitet og mulige løsninger på oppgaver og funksjoner.

Dokumentet «Nordnorsk Kunstmuseum avd. Nordland – initiativ til å opprette en permanent avdeling av NNKM i Nordland» ble sendt til NNKM og Kulturdepartementet 26.november 2020.

Bevisst utelatelse av det samiske

Til debatten rundt en etablering av en filial i Bodø ønsker jeg å bemerke at de strategiske og kunstfaglige visjonene som blant andre Skjalg Fjellheim i Nordlys etterlyser fra Nordland (om å involvere samisk kunst et cetera), bevisst er utelatt fra dokumentet vi utarbeidet – nettopp fordi vi mener at NNKMs styre og kunstfaglige ansatte skal lede an på den fronten.

NNKM må selv få definere nye behov og ambisjoner for museet – i dialog med offentligheten og kunstfeltet – dersom filialen i Bodø skal bli relevant og av høy kvalitet.

Derfor har vi gått i dialog med NNKM, stikk i strid med hva som hevdes i media nå.

Intensjonen er altså det helt motsatte av å kuppe eller utelukke noe som helst, men tvert imot å løfte sammen til beste for kunstfeltet i hele Nord-Norge.

Stor var derfor gleden da kulturminister Abid Raja den 26. mars la frem museumsmeldingen (Meld.St.23), Musea i samfunnet Tillit, ting og tid.

Her heter det blant annet:”Kulturdepartementet vil difor dei komande åra prioritera ein tiltakspakke som er kalla Kunst i nord”. Her ligger det 5 tiltak som skal prioriteres, bl.a.

Nordnorsk kunstmuseum trenger nye eller utvidede fasiliteter i Tromsø og at Nordnorsk kunstmuseum bør få en egen avdeling i Bodø.

Gavepakke til landsdelen

Dette en gavepakke til hele landsdelen der vi får styrket infrastrukturen, samlingene og ikke minst formidlingen.

NNKMs hovedsete i Tromsø skal styrkes, NNKM sin avdeling i Longyearbyen skal få tilrettelagt lokaler og Nordland skal få en avdeling av NNKM.

Ikke minst, skal infrastruktur og formidling av samisk kunst styrkes! Fantastisk etter mitt skjønn!

På 70- tallet stod vi sammen i denne landsdelen i utviklingen av kulturfeltet og nye viktige kulturinstitusjoner. Det burde vi fremdeles gjøre.

Bodø, Nordland og landsdelen som helhet skal bli Europeisk Kulturhovedstad i 2024.

Å satse på å styrke Nordnorsk Kunstmuseum gjennom å etablere en lenge etterlengtet, offentlig kunstinstitusjon i Nordland, vil medføre et betydelig løft for kulturfeltet og befolkningen i nord, med effekt langt utover kulturhovedstadsåret.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar