Fraværet av kunstkritikk forverrer

Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres, styrkes og debatteres

Morten Gjelten er direktør for Norsk teater- og orkesterforening. Under innspillsmøtet til Ytringsfrihetskommisjonen argumenterte han for at kommisjonen også må rette søkelyset mot de redaksjonsstyrte mediene. (Foto: Brian Olguin.)
Morten Gjelten er direktør for Norsk teater- og orkesterforening. Under innspillsmøtet til Ytringsfrihetskommisjonen argumenterte han for at kommisjonen også må rette søkelyset mot de redaksjonsstyrte mediene. (Foto: Brian Olguin.)
Mediene er forbilledlige i å forsvare seg selv og angrep på seg selv. Vi skulle ønske oss den samme prinsipielle forståelsen av kunstens frihet, skriver NTO-direktør Morten Gjelten.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Ytringsfrihetskommisjonen avholdt onsdag 14. april 2021 et innspillsmøte om kunst og ytringsfrihet for å få konkrete og tiltaksorienterte innspill til å ta med seg i sine videre drøftinger.

Mitt perspektiv er i første rekke institusjonell frihet; sterke institusjoner som forutsetning for å bidra til å gå inn i alle sidene ved de store spørsmålene på agendaen i dag.

En tidligere Ytringsfrihetskommisjon publiserte en god NOU i 1999: «Ytringsfrihed bør finde Sted».

Der fremheves tre samfunnsinstitusjoner som sentrale for ytringsfrihetens infrastruktur: akademia og utdanning, medier og presse, samt kunst og kultur.

Senere kulturmeldinger har forankret kulturpolitikken i Grunnlovens § 100 og statens ansvar for å sikre en åpen og opplyst offentlig samtale, og definerer kunstinstitusjonene som en sentral del av samfunnets infrastruktur for fri ytring som staten er forpliktet til å sikre og legge til rette for.

Annonse

I samsvar med dette befestes kunstens frihet og institusjonenes uavhengighet fra politiske myndigheter i tråd med prinsippet om en armlengdes avstand.

Kvalitet er formulert fremst blant de nasjonale målene for kulturpolitikken. Kunstnerisk ytringsfrihet handler om både institusjonell frihet og individuell frihet.

Så langt alt vel.

Viktig å styrke armlengdeprinsippet

Når denne modellen fungerer er det en kulturpolitisk eksportartikkel.

Men den må sikres, styrkes, debatteres og flikkes på. Vi starter med lovgivningen.

Det er viktig og nødvendig å styrke armlengdeprinsippet og forståelsen av dette på alle forvaltningsnivåene.

NTO har derfor levert et grundig innspill til revisjon av kulturloven.

Det omfatter et konkret forslag til en utvidet formålsbestemmelse, samt en konkret lovtekst som kodifiserer armlengdeprinsippet.

Dette handler selvsagt også om ressurstilgang.

Både direkte og indirekte instruksjon, skjevfordeling av midler og etterhåndssensur er utilbørlig inngripen i det kunstneriske innholdet og i strid med armlengdeprinsippet.

Indirekte instruksjon kan være detaljert målstyring eller instrumentelle føringer som undergraver kvalitetsmålet.

Behov for ytterligere utredning

Vi formulerer i vårt lovinnspill behovet for ytterligere utredning, noe som bør være en lissepasning til Ytringsfrihetskommisjonen:

«Vår erfaring er at armlengdeprinsippet forstås og praktiseres forskjellig blant politikere og byråkrater på de ulike forvaltningsnivåene, i Riksrevisjonen og i fylkeskommunale/kommunale kontrollutvalg, blant aktører i bransjen og i medienes analyserende og kommenterende kulturjournalistikk. Lovarbeidet bør derfor suppleres med en kartlegging av hvordan prinsippet tolkes og anvendes blant alle disse aktørene.»

Den svenske regjeringen har gitt et lignende oppdrag til «Myndigheten för kulturanalys» – en rapport som etter hva vi forstår publiseres i juni.

Denne uken er det høring i Stortinget om regjeringens melding om barne- og ungdomskultur.

Med en felles forståelse av armlengdeprinsippet, så måtte den meldingen simpelthen ha sett annerledes ut. Flere av de politiske føringene for institusjonenes kunstneriske valg tåler ikke møtet med en ny lovtekst.

Transparente prosesser

Forholdet mellom armlengdeprinsippet, kunstnerisk autonomi og politikk er krevende temaer med innebygde dilemmaer.

Det å sikre kunstnerisk frihet handler også om gode og transparente politiske prosesser.

Vi står som de fleste vet midt i en strid om hvordan Kulturdepartementet skal utvikle seg og hvordan direktoratsoppgaver skal løses.

Vi vil i denne forbindelsen fremsnakke det kunnskapsrike, skikkelige byråkratiet som gjennom å forstå sin rolle og ikke minst armlengdeprinsippet har hatt avgjørende demokratibyggende betydning i den norske departementsstrukturen i det vi gjerne kaller etterkrigstiden.

Jeg lengter for min del tilbake til en virkelighet hvor departementer var mer grundige saksbehandlere enn døgnet-rundt-kommunikasjonsavdelinger for skiftende statsråder.

Ytringsfrihetskommisjonen burde la seg inspirerer til å ta til orde for en grundig, åpen og demokratisk gjennomgang av disse viktige forvaltningsspørsmålene.

Kunnskap er et mål

Det er som mange har pekt på mange utfordringer rundt temaet ytringsklima.

Det er sagt kloke ting allerede som jeg slutter meg til.

Det er mange alvorlige underdimensjoner her: trakassering, mobbing, nedkjølingseffekt.

Ett tiltak må være at nasjonale strategier mot hatefulle ytringer eksplisitt nevner kunsten. Så langt er feltets opplevelse at anmeldelser av hatefulle ytringer henlegges.

Alle peker på utfordringene i de sosiale mediene. Vel, kommisjonen kan med fordel også se på situasjonen i de redaksjonsstyrte mediene.

Om ikke alle ekkokamre kan kontrolleres, så bør det i alle fall være mulig å diskutere med den redaktørstyrte pressen om hvordan de bidrar til at samtalen er anstendig, at midtstreken ikke flyttes, at kunnskap er et mål for journalistikk.

Eksemplet på hva vi ønsker oss kan pressen hente i eget speil.

Mediene, og deres organisasjoner er forbilledlige i å forstå, forsvare og debattere seg selv, og angrep på seg selv. De er opplest på kildevern, på redaktørplakater og politiske overtramp.

Vi skulle ønske oss den samme prinsipielle forståelsen av kunstens frihet, den samme ryggmargsrefleksen og det samme alvoret.

Og ja: Fraværet av kunstkritikk forverrer denne situasjonen.

God og kunnskapsrik kulturjournalistikk forbedrer den.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar