Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er fornøyd med regjeringens avsatte midler til kompensasjon av kulturlivet. Han mener det vitner om at regjeringen holder det de lover. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)
Nytt vedtak, nye regler

Regjeringen har avsatt 369 millioner til kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for første halvår av 2021 er fastsatt.
Saken er Regjeringen har avsatt 369 millioner kroner til kompensasjonsordning for avlyste og nedskalert kulturarrangement.

Det er satt av 369 millioner kroner som kompensasjon for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. januar til og med 30. juni i år. Det kommer frem i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Kulturrådet skal etter planen åpne søknadsportalen ved utgangen av juni.

– Jeg er glad for at kompensasjonsordningen for første halvår 2021 nå har blitt fastsatt. Regjeringen var raskt på plass med ordninger da vi ble rammet av koronaen i fjor, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Han mener avsetningen vitner om at regjeringen holder sine løfter overfor kultursektoren.

Får dekket opp til 95 prosent

Kompensasjonsordningen for første halvår 2021 ble idag godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, ESA, etter å ha vært på høring i sektoren.

Gjennom den vedtatte ordningen kan arrangører få dekket opp til 95 prosent av sine økonomiske forpliktelser knyttet til kulturarrangement som har blitt avlyst eller nedskalert som følge av pandemien. Dette forutsetter imidlertid at arrangøren har lagt realistiske planer for arrangementet.

Underleverandører kan på samme måte som i perioden oktober til desember 2020 få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

Skal ikke gi overskudd

Kulturdepartementet opplyser om at de mottok 29 høringssvar, og samtlige har blitt lest og vurdert.

– Departementet har fått mange gode innspill i høringsrunden som vi har brukt tid på å vurdere, enkelte av disse har vi tatt inn i forskriften, sier Raja.

Etter innspill i høringsrunden har blant annet forslaget om at kompensasjon ikke kan føre til et positivt driftsresultat blitt endret til at kompensasjon ikke kan gi et positivt ordinært resultat før skattekostnad.

Videre har kravet om at kompensasjon ikke kan gi et positivt resultat blitt fjernet for selvstendig næringsdrivende, fordi disse er avhengig av overskudd for å kunne ta ut lønn.  Det tillates for selvstendig næringsdrivende at kompensasjon kan gi et positivt resultat før skattekostnad på 108 242 kroner per kompensasjonsperiode (dvs. per kvartal), opplyses det i pressemeldingen.